Київ (044) 501-14-91 / Львів (032) 292-31-10 
  Харків (057) 712-13-85 / Херсон (0552) 42-25-41

Українське Бiблiйне Товариство (УБТ) є релiгiйною неприбутковою органiзацiєю, що була заснована з ініціативи існуючих в Українi християнських церков та релiгiйних організацій, якi визнають Бiблiю як Слово Боже.
Завданням УБТ є здійснення перекладу, друкування та поширення Святого Письма – Бiблiї та окремих її частин – для духовного вiдродження та просвiтництва народу України. Органiзацiйно Товариство складається із чотирьох регiональних вiддiлень: Центрального (у м. Київ), Захiдного (м. Львiв), Пiвденного (м. Херсон) та Схiдного (м. Харкiв), якi представляють УБТ у своїх регiонах. Окрiм цього, iснує окремий вiддiл з перекладу Бiблiї, яким ведеться робота над четвертим повним перекладом Бiблiї сучасною українською лiтературною мовою, здiйсненим д-ром богослiв'я о. Рафаїлом Турконяком.
Саме поняття "Бiблiйне Товариство" iснує з 1710 року, коли в Галлi (сучасна Нiмеччина) для поширення дешевих Біблій серед мiсцевого незабезпеченого населення було засноване перше Бiблiйне Товариство.
Згодом, у 1804 р. утворюється Британське та Іноземне Бiблiйне Товариство (БIБТ) з метою поширення Святого Письма, передусiм, в Уельсi. Проте, незабаром БIБТ розширює свою дiяльнiсть i на iншi країни, де з його допомогою засновуються нацiональнi Бiблiйнi Товариства: 1813 р. у Росiї, 1814 р. в Нiдерландах, 1816 р. у США та, згодом, у ряді iнших країн свiту.•
З огляду на величезний розмах, якого набув цей рух, i для об'єднання зусиль виникла iдея утворити єдину свiтову органiзацiю. Першi спроби втілення цього задуму були здійснені в 30-х роках ХХ ст., однак цьому зашкодила Друга свiтова війна, i лише у 1946 р. в Хейвард Хiтi (Англiя) делегати вiд 13 Товариств утворили Об'єднанi Бiблiйнi Товариства (ОБТ).•
На сьогоднi кількість членів ОБТ зросла до 145 нацiональних Товариств, зусиллями яких ведеться праця з поширення Божого Слова в понад 200 країнах свiту.


Основне завдання, яке ставлять перед собою всi Бiблiйнi Товариства, це, передусiм, зробити Боже Слово доступним:
• для кожної людини на її рiдній мові
• без жодних коментарiв догматичного, конфесійного характеру
• за прийнятними цiнами


Яков ДухонченкоЯков ДухонченкоУ XIX ст. на території України дiяли вiддiлення Росiйського Бiблiйного Товариства (РБТ), оскiльки тогочасні українські землі входили до складу Росiйської імперії.•
Вiддiлення були створені в Кам'янець-Подiльському (1814 р.), в Харковi, Сiмферополi та Одесi (1816 р.), у Києвi та Володимирi-Волинському (1817 р.), в Чернiговi та Полтавi (1818 р.). Усi вони iснували до закриття РБТ за наказом царя Миколи I у 1826 р.
Українське Бiблiйне Товариство утворилося 22 червня 1991 року на Установчiй Конференцiї.
Iз виступу Якова:
Перший президент Українського Бiблiйного Товариства Яков Духонченко:
"Цей день - 22 червня 1991 року - сповнений сумних згадок: рiвно пiв сторiччя тому гiтлеровськi полчища напали на нашу землю.
"Киев бомбили и нам объявили, что началася война", спiвали у пiснi того часу.
А сьогоднi Господь створив новий день - день надiї: мы створюємо в Українi наше нацiональне Бiблiйне Товариство, яке, я впевнений, дуже скоро увiйде в спiвробiтництво з iншими нацiональними Бiблiйними Товариствами, з Об'єднаним Бiблiйним Товариством Великобританiї, i в майбутньому зробить значнi кроки в новiй евангелiзацiї українського суспiльства".

Засновниками УБТ були:

 • Українська Православна Церква Київського Патрiархату
 • Об'єднаний Союз Євангельських Християн-Баптистiв України
 • Всеукраїнський Союз Церков Християн Вiри Євангельської П'ятидесятникiв
 • Українська Унiонна Конференцiя Церкви Адвентистiв Сьомого Дня
 • Згодом до УБТ приєднались:
 • Українська Православна Церква
 • Українська Греко-Католицька Церква
 • Римсько-Католицька Церква
 • Нiмецька Євангельсько-Лютеранська Громада в м. Києвi
 • Українська Автокефальна Православна Церква
 • Українська Лютеранська Церква
 • Союз Вільних Церков Християн Євангельської Віри
 • Братство Незалежних Церков та Місій Євангельських Християн-Баптистів України
 • Об’єднання Незалежних Харизматичних Християнських Церков України
 • Інститут Філософії Національної Академії Наук України
 • Релігійний Центр Божої Церкви Християн Віри Євангельської України
 • Музична місія "Київ" Київський Симфонічний Оркестр та Хор
 • Українська Християнська Євангельська Церква

Таким чином, станом на початок 2010 р. до складу Центрального Правління Українського Біблійного Товариства входять 17 колективних членів.


Члени центрального правління УБТ

Українська Православна Церква
Онуфрій, Митрополит Київський і всієї України Онуфрій
Сайт: http://orthodox.org.ua

Українська Автокефальна Православна Церква (Канонічна)
Місцеблюститель престолу УАПЦ, Митрополит Львівський, Керуючий Рівенсько-Волинською і Таврійською єпархіями Макарій (Малетич)

Українська Православна Церква Київського Патріархату
Філарет, Патріарх Київський і всієї Руси-України
Сайт: http://cerkva.info

Українська Греко-Католицька Церква
Святослав, Верховний Архієпископ Києво-Галицький
Сайт: http://www.ugcc.org.ua

Римсько-Католицька Церква в Україні
Мечислав Мокшицький, Митрополит Львівський Архієпископ
Сайт: http://www.ecclesia-catholica.org.ua

Об’єднаний Союз Євангельських Християн-Баптистів України
Антонюк Валерій Степанович – голова ВСЦ ЄХБ
Сайт: http://ecbua.info

Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня
Алєксєєнко Віктор Володимирович – президент УУК АСД
Сайт: http://www.adventist.org.ua

Всеукраїнський Союз Церков Християн Віри Євангельської-П’ятидесятників
Паночко Михайло Степанович – президент, старший єпископ ЦХВЄУ
Сайт: http://uupc.org

Українська Лютеранська Церква
Горпинчук В’ячеслав Володимирович – єпископ УЛЦ
Сайт: http://www.ukrlc.org

Об’єднання Незалежних Харизматичних Християнських Церков України (Повного Євангелія)
Гаврилюк Анатолій Петрович – президент ОНХХЦУ

Союз Вільних Церков Християн Євангельської Віри України
Райчинець Василь Федорович – старший єпископ СВЦ ХЄВУ
Сайт: http://www.ufcu.com.ua

Братство Незалежних Церков та Місій Євангельських Християн-Баптистів України
Шаптала Сергій Михайлович – голова БНЦМЄХБ

Німецька Євангелічно-Лютеранська громада в Києві
Ральф Хаске – пастор громади

Об’єднання Церков «Спасіння»
Савочка Пилип Михайлович – старший пастор Об’єднання Церков «Спасіння»

Об’єднання «Українська Місіонерська Церква»
Решетинський Валерій Миколайович – старший пастор, єпископ Об’єднання

Собор Незалежних Євангельських Церков України
Калюжний Анатолій Іванович – старший єпископ СНЄЦУ

Вірменська Апостольська Церква
Архієпископ Григоріс Буннатян – глава Української Єпархії ВПЦ

Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України
Завідуючий відділом – д. філос. н., проф. Колодний Анатолій Миколайович

Біблійна місія «Київ», Благодійний фонд сприяння Київському Симфонічному Оркестру та Хору
Роджер Макмерін

Українська Християнська Євангельська Церква
--
Сайт: http://wolua.org