1 И сказал Давид: вот дом Господа Бога и вот жертвенник для всесожжений Израиля. 2 И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле Израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия. 3 И множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу, 4 и кедровых дерев без счету, потому что Сидоняне и Тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев. 5 И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями: итак буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много.
6 И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. 7 И сказал Давид Соломону: сын мой! у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего, 8 но было ко мне слово Господне, и сказано: «ты пролил много крови и вел большие войны; ты не должен строить дома имени Моему, потому что пролил много крови на землю пред лицем Моим. 9 Вот, у тебя родится сын: он будет человек мирный; Я дам ему покой от всех врагов его кругом: посему имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его. 10 Он построит дом имени Моему, и он будет Мне сыном, а Я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек». 11 И ныне, сын мой! да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил о тебе. 12 Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем; и соблюди закон Господа Бога твоего. 13 Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. 14 И вот, я при скудости моей приготовил для дома Господня сто тысяч талантов золота и тысячу тысяч талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество; и дерева и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому. 15 У тебя множество рабочих, и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело; 16 золоту, серебру и меди и железу нет счета: начни и делай; Господь будет с тобою.
17 И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его: 18 не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон? потому что Он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом Его. 19 Итак расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню.
Давид готує усе для будівництва Храму
1 Потім Давид сказав: Це має бути місцем для Храму Господа Бога, – тут буде в Ізраїлі жертовник всепалення.
2 За якийсь час Давид наказав зібрати приходців, котрі мешкали в Ізраїльському краю, і призначив з них каменярів висікати й обтесувати каміння для будівництва Божого Храму.
3 Давид також приготував багато заліза на цвяхи для скріплювання дверей, брам і одвірків та стільки багато міді, що не можна булоїї зважити;
4 так само і безліч кедрового дерева, оскільки сидонці й тирійці доставляли Давидові велику кількість цього дерева.
5 Давид розмірковував про себе: Мій син Соломон ще молодий і недосвідчений, а Храм, який належить побудувати для Господа, має своєю славою і красою перевищувати все, що досі існувало на світі. Тож я повинен для нього все приготувати. Тому Давид перед своєю смертю багато чого заготовив.
6 Після цього він покликав свого сина Соломона, й заповів йому збудувати Храм для Господа, Бога Ізраїлю.
7 Зокрема, Давид сказав Соломонові: Сину мій, я мав намір збудувати Храм для Імені Господа, мого Бога!
8 Але дійшло до мене Господнє слово такого змісту: Ти провадив великі війни й пролив багато крові. Тому ти не можеш будувати Храму для Мого Імені, оскільки ти пролив переді Мною на землі багато крові!
9 Проте від тебе народиться син, який буде мужем миру; Я сприятиму тому, щоб він мав спокій від усіх своїх довколишніх ворогів. Тому його ім’я має бути Соломон , і під час його владарювання Я подарую мир і спокій Ізраїлю.
10 Він збудує Храм Моєму Імені, і буде Мені сином, а Я йому буду Отцем. Я зміцню його царський престол над Ізраїлем навіки.
11 Тому тепер, мій сину, нехай буде Господь з тобою! Нехай тобі щастить в усьому, аби ти таки збудував Храм для Господа, твого Бога, як Він і заповів про тебе.
12 Нехай лише Господь дарує тобі розсудливість і мудрість, щоб коли Господь доручить тобі владарювання над Ізраїлем, ти дотримувався Закону Господа, твого Бога.
13 Тобі буде щастити, якщо тільки будеш дотримуватись настанов і Заповідей, які Господь заповів Ізраїлю через Мойсея. Будь мужнім і сміливим, не бійся і не лякайся!
14 Оце я, за своєю ощадливістю, приготував для Господнього Храму сто тисяч талантів золота й один мільйон талантів срібла , а міді та заліза так багато, що їх неможливо зважити. Я також приготував дерево та камінь, а ти до всього того можеш ще докладати.
15 Маєш також багато робітників, зокрема: теслярів, майстрів по каменю й по дереву, – усі вони знавці в своїй справі, вправні майстри
16 із золотом, сріблом, міддю та залізом, якому немає обліку. Отож, коли надійде час , вставай і берись за діло, а Господь буде з тобою!
17 Давид також заповів усім можновладцям Ізраїлю допомагати його синові Соломонові, заповідаючи:
18 Хіба не бачите, що з вами Господь, ваш Бог? Адже Він дав вам спокій звідусіль, оскільки віддав у мої руки мешканців землі. Нині земля підкорена Господу і Його народу.
19 Тому зараз скеруйте ваше серце і ваші думки до того, щоб самим підкоритись Господу, вашому Богові! Отже, вставайте і будуйте Святиню для Господа Бога, аби можна було перенести в Храм, який збудуєте для Імені Господа, Ковчег Господнього Заповіту та священні Божі речі!