1 И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещавали на цитрах, псалтирях и кимвалах; и были отчислены они на дело служения своего: 2 Из сыновей Асафа: Заккур, Иосиф, Нефания и Ашарела, сыновья Асафа, под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя. 3 От Идифуна сыновья Идифуна: Гедалия, Цери, Исаия, Семей, Хашавия и Маттафия, шестеро, под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа. 4 От Емана сыновья Емана: Буккия, Матфания, Озиил, Шевуил и Иеримоф, Ханания, Ханани, Елиафа, Гиддалти, Ромамти-Езер, Иошбекаша, Маллофи, Гофир и Махазиоф. 5 Все эти сыновья Емана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Еману четырнадцать сыновей и трех дочерей. 6 Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божием, по указанию царя, или Асафа, Идифуна и Емана. 7 И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом, всех знающих сие дело , двести восемьдесят восемь.
8 И бросили они жребий о череде служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками. 9 И вышел первый жребий Асафу, для Иосифа; второй Гедалии с братьями его и сыновьями его; их было двенадцать; 10 третий Заккуру с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 11 четвертый Ицрию с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 12 пятый Нефании с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 13 шестой Буккии с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 14 седьмой Иесареле с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 15 восьмой Исаии с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 16 девятый Матфании с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 17 десятый Шимею с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 18 одиннадцатый Азариилу с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 19 двенадцатый Хашавии с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 20 тринадцатый Шуваилу с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 21 четырнадцатый Маттафии с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 22 пятнадцатый Иеримофу с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 23 шестнадцатый Ханании с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 24 семнадцатый Иошбекаше с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 25 восемнадцатый Ханани с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 26 девятнадцатый Маллофию с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 27 двадцатый Елиафе с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 28 двадцать первый Гофиру с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 29 двадцать второй Гиддалтию с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 30 двадцать третий Махазиофу с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать; 31 двадцать четвертый Ромамти-Езеру с сыновьями его и братьями его; их — двенадцать.
Черги музикантів та співаків для служіння Господу
1 Давид і військові начальники відокремили нащадків Асафа, Гемана та Єдутуна, – людей провіщаючих , для особливого служіння: Вони повинні були грати на гуслах, цитрах і цимбалах. Ось список людей, котрі виконували це служіння.
2 Сини Асафа: Заккур, Йосиф, Нетанія і Асареїл. Ці Асафові сини грали під керівництвом Асафа, який з натхненням грав за велінням царя.
3 Від Єдутуна були сини Єдутуна: Ґедалія, Цері, Ісая, Хашавія, [Шімі] і Маттітія, – ці шестеро грали під керівництвом свого батька Єдутуна, який натхненно грав на лірі на славу і хвалу Господа.
4 Від Гемана були сини Гемана: Буккія, Маттанія, Уззіїл, Шевуїл, Єрімот, Хананія, Ханані, Еліята, Ґіддалті, Ромамті-Езер, Йошбекаша, Маллоті, Готір і Махазіот.
5 Усі вони були синами Гемана, царського провидця в Божих словах, який звеличував Його могутність. Тож Бог дав Геманові чотирнадцять синів і три дочки.
6 Усі вони під керівництвом свого батька співали в Господньому Храмі в супроводі цимбалів, гусел і цитрів під час служіння в Божому Храмі, тоді як Асаф, Єдутун та Геман виконували вказівки царя.
7 Загальна їх кількість разом зі своїми співбратами, навченими співати для Господа, – а кожен з них особисто був вправний у співі, – становила двісті вісімдесят вісім осіб.
8 Тож кинули вони жеребки стосовно своєї черги, – однаково молодші, як і старші, вправні у співі нарівні з учнями.
9 Перший жереб впав на сина Асафа, Йосифа [разом з його братами і синами, – всього дванадцять ] . Другий – на Ґедалію, разом з його братами і його синами, – всього дванадцять осіб.
10 Третій – на Заккура, разом з його синами та його братами, – всього дванадцять осіб.
11 Четвертий – на Цері, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
12 П’ятий – на Нетанію, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
13 Шостий – на Буккію, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
14 Сьомий – на Асареїла, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
15 Восьмий – на Ісаю, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
16 Дев’ятий – на Маттанію, разом з його синами та його братами, – всього дванадцять осіб.
17 Десятий – на Шімея, разом з його синами та його братами, – всього дванадцять осіб.
18 Одинадцятий – на Асареїла, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
19 Дванадцятий – на Хашавію, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
20 Тринадцятий – на Шевуїла, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
21 Чотирнадцятий – на Маттітія, разом з його синами та його братами, – всього дванадцять осіб.
22 П’ятнадцятий – на Єрімота, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
23 Шістнадцятий – на Хананію, разом з його синами та його братами, – всього дванадцять осіб.
24 Сімнадцятий – на Йошбекаша, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
25 Вісімнадцятий – на Ханані, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
26 Дев’ятнадцятий – на Маллотію, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
27 Двадцятий – на Еліяту, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
28 Двадцять перший – на Готіра, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
29 Двадцять другий – на Ґіддалтію, разом з його синами та його братами, – всього дванадцять осіб.
30 Двадцять третій – на Махазіота, разом з його синами та його братами, – всього дванадцять осіб.
31 Двадцять четвертий – на Ромамті-Езера, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.