1 Филистимляне же воевали с Израильтянами, и побежали мужи Израильские от Филистимлян и пали пораженные на горе Гелвуе. 2 И догнали Филистимляне Саула и сыновей его, и убили Филистимляне Ионафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. 3 И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. 4 И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. 5 Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. 6 Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. 7 Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израильские побежали и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а Филистимляне пришли и засели в них. 8 На другой день Филистимляне пришли грабить убитых, и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гелвуйской. 9 И [поворотили его и] отсекли ему голову, и сняли с него оружие и послали по всей земле Филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу; 10 и положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Беф-Сана. 11 И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили Филистимляне с Саулом, 12 и поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Беф-Сана, и пришли в Иавис, и сожгли их там; 13 и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились семь дней.
Смерть Саула та його синів
1 А в той час відбулася битва між филистимцями та Ізраїльтянами, в результаті якої Ізраїльські воїни побігли від филистимців, й багато з них полягло на горі Ґілбоа.
2 Филистимці переслідували Саула та його синів, а, наздогнавши, филистимці вбили Йонатана, Авінадава і Малхішую, Саулових синів.
3 У результаті запеклої битви навколо Саула, його запримітили воїни-лучники, й тяжко поранили.
4 Тоді сказав Саул до свого зброєносця: Витягни свій меч, і ним добий мене, аби не підійшли ці необрізані й, проколюючи мене, не поглумились наді мною. Але зброєносець, злякавшись, відмовився це зробити. Тоді Саул поставив меч, і впав на нього.
5 Коли зброєносець побачив, що Саул помер, то він так само впав на свій меч, і помер разом з ним.
6 Так в один день загинув Саул, троє його синів, його зброєносець і майже всі його воїни.
7 Ізраїльтяни ж, котрі мешкали на другому боці рівнини, а також з іншого боку Йордану, дізнавшись про поразку Ізраїльського війська, а також про те що Саул і його сини загинули, залишили свої поселення і повтікали. Филистимці прийшли й оселилися в них.
8 Коли наступного дня прийшли филистимці, щоб обібрати мертвих, сталося так, що вони знайшли Саула та трьох його синів, які полягли на горі Ґілбоа.
9 Вони відтяли йому голову, зняли з нього все озброєння, й повезли по всьому филистимському краю, проголошуючи перед власним народом і в капищах своїх ідолів свою перемогу .
10 Зброю Саула вони поклали в капищі Астарти, а його тіло повісили на стіні в Бет-Шеані.
11 Коли мешканці Явеша Гілеадського почули, що филистимці вчинили з Саулом,
12 то піднялись усі хоробрі воїни Явеша , йшли цілу ніч, і зняли зі стіни Бет-Шеана тіло Саула, а також тіла його синів; вони принесли їх у Явеш, і там спалили.
13 Після цього вони зібрали їхні кістки, поховали під тамариском у Явеші , й сім днів постили.