1 И утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем; и Господь Бог его был с ним, и вознес его высоко. 2 И приказал Соломон собраться всему Израилю: тысяченачальникам и стоначальникам, и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле — главам поколений. 3 И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божия скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. 4 Ковчег Божий принес Давид из Кириаф-Иарима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. 5 А медный жертвенник, который сделал Веселеил, сын Урия, сына Орова, оставался там, пред скиниею Господнею, и взыскал его Соломон с собранием. 6 И там пред лицем Господа, на медном жертвеннике, который пред скиниею собрания, вознес Соломон тысячу всесожжений.
7 В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: проси, что Мне дать тебе. 8 И сказал Соломон Богу: Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость и поставил меня царем вместо него. 9 Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему. Так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, 10 то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом Твоим великим? 11 И сказал Бог Соломону: за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом Моим, над которым Я воцарил тебя, 12 премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу Я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя.
13 И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от скинии собрания, в Иерусалим и царствовал над Израилем. 14 И набрал Соломон колесниц и всадников; и было у него тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч всадников; и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. 15 И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры, по множеству их, сделал равноценными сикоморам, которые на низких местах. 16 Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы; купцы царские из Кувы получали их за деньги. 17 Колесница получаема и доставляема была из Египта за шестьсот сиклей серебра, а конь за сто пятьдесят. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям Хеттейским и царям Арамейским.
Соломон просить у Бога мудрості
1 Давидів син Соломон закріпився у своєму царстві; Господь, його Бог, був з ним і постійно його звеличував.
2 Якось Соломон скликав увесь Ізраїль: тисячників і сотників над військом , суддів і всіх можновладців Ізраїлю та глав батьківських племен.
3 На чолі цієї громади Соломон вирушив на узвишшя, що в Ґівеоні, оскільки там ще залишався Намет Божих Зборів, який спорудив Господній слуга Мойсей у пустелі.
4 Однак Божий Ковчег Давид уже переніс з Кір’ят-Єаріма в Єрусалим, де для нього Давид підготував Намет, у якому й поставив його, проте
5 мідний жертовник, який спорудив Веселіїл, син Урії, онук Гура, він залишив перед колишнім Господнім Наметом у Гівеоні, – тому Соломон з усією громадою пішли саме туди.
6 Зійшовши до мідного жертовника, що стояв перед Господом спереду Намету Зборів, Соломон приніс на ньому тисячу всепалень.
7 Тієї ночі Бог з’явився Соломонові й промовив до нього: Проси, що Я мав би тобі дати.
8 І Соломон сказав Богові: Ти учинив моєму батькові, Давидові, велику милість, поставивши мене царем замість нього.
9 Нехай же, Господи Боже, тепер справдиться Твоя обітниця, дана моєму батькові Давидові, оскільки Ти мене поставив царем над таким численним народом, як пісок на землі.
10 Дай же тепер мені мудрості та знання, аби я міг достойно виступати перед цим народом, і провадити його. Адже хто зуміє судити (правити ) такий великий Твій народ!?
11 Бог відповів Соломонові: Оскільки саме таким є твоє бажання, і ти не просиш багатства та скарбів, ані слави й смерті своїх ворогів, – ти навіть не просиш для себе довгого віку, а попросив собі мудрості та знання, щоб правити Моїм народом, над яким Я тебе поставив царем,
12 то дається тобі мудрість і знання. Проте Я тобі дам також багатство і статки, а також славу, чого не мали царі, які були перед тобою, і після тебе таких не буде.
13 Тож Соломон повернувся з узвишшя, що в Ґівеоні, від Намету Зборів, у Єрусалим і почав владарювати над Ізраїлем.
Сила та велич Соломона
14 Соломон зібрав військо з колісниць і вершників, – так що було в нього тисяча чотириста колісниць і дванадцять тисяч вершників. Він розмістив їх у різних містах, визначених для колісничного війська, а частину залишив біля царя в Єрусалимі.
15 Цар посприяв тому, що срібла і золота було стільки в Єрусалимі, як звичайного каміння, а кедрів щодо їхньої кількості було, як сикомор на рівнинах передгір’я .
16 Коней, які мав Соломон, царські купці доставляли з Єгипту та з Куви за звичайною ціною.
17 За колісницю, доставлену з Єгипту, вони платили шістсот шеклів, а за коня – сто п’ятдесят; за їхнім посередництвом і таким же чином купці доставляли їх до хеттейських та арамійських царів.
18 Наступним рішенням царя Соломона було побудувати Храм для Імені Господа, а також царський палац для себе.