1 И воцарился Иосафат, сын его, вместо него; и укрепился он против Израильтян. 2 И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи и расставил охранное войско по земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его. 3 И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, 4 но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям Его, а не по деяниям Израильтян. 5 И утвердил Господь царство в руке его, и давали все Иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. 6 И возвысилось сердце его на путях Господних; притом и высоты отменил он и дубравы в Иудее.
7 И в третий год царствования своего он послал князей своих Бенхаила и Овадию, и Захарию и Нафанаила и Михея, чтоб учили по городам Иудиным народ, 8 и с ними левитов: Шемаию и Нефанию, и Зевадию и Азаила, и Шемирамофа и Ионафана, и Адонию и Товию и Тов-Адонию, и с ними Елишаму и Иорама, священников. 9 И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня; и обходили все города Иудеи и учили народ. 10 И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. 11 А от Филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро; также Аравитяне пригоняли к нему мелкий скот: овнов семь тысяч семьсот и козлов семь тысяч семьсот.
12 И возвышался Иосафат все более и более и построил в Иудее крепости и города для запасов. 13 Много было у него запасов в городах Иудейских, а в Иерусалиме людей военных, храбрых. 14 И вот список их по поколениям их: у Иуды начальники тысяч: Адна начальник, и у него отличных воинов триста тысяч; 15 за ним Иоханан начальник, и у него двести восемьдесят тысяч; 16 за ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него двести тысяч воинов отличных. 17 У Вениамина: отличный воин Елиада, и у него вооруженных луком и щитом двести тысяч; 18 за ним Иегозавад, и у него сто восемьдесят тысяч вооруженных воинов. 19 Вот служившие царю, сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее.
Йосафат – цар Юдеї
1 Після Аси на царський престол зійшов його син Йосафат, й почав укріпляти свої позиції щодо Ізраїлю.
2 Він розмістив свої війська в усіх містах-твердинях Юдеї, призначивши спеціальні загони не лише в Юдейських містах, а і в містах Єфрема, захоплених його батьком Асою.
3 І Господь був з Йосафатом, оскільки він ходив дорогами життя, якими колись ходив його прабатько Давид, і не поклонявся Ваалам,
4 а служив Богові свого батька, і, на відміну від Ізраїльтян, дотримувався Його Заповідей.
5 Тому й Господь зміцнив царську владу в його руках; усі Юдеї приносили дари Йосафатові, так що він став дуже багатим і славетним.
6 Своє серце він присвятив тому, щоб не ухилятись від Господніх шляхів; він знищив усі капища на узвишшях, і повирубував священні гаї (Ашери ) в усій Юдеї.
7 На третій рік свого владарювання він послав своїх можновладців: Бен-Хаїла, Овадію, Захарію, Натанаїла і Міхея, щоб вони навчали людей в Юдейських містах.
8 Разом з ними були й левіти: Шемая, Нетанія, Зевадія, Асаїл, Шемірамот, Йонатан, Адонія і Товія. Левітів очолювали священики Елішама та Єгорам.
9 Таким чином вони навчали в усій Юдеї, маючи при собі Книгу Господнього Закону. Отже, навчаючи народ, вони обійшли всі Юдейські міста.
10 Господній страх був на всіх навколишніх царствах Юдеї, й вони не сміли воювати з Йосафатом.
11 Цареві Йосафату приносили дари сріблом і филистимці; навіть аравійці приводили йому, як данину , сім тисяч сімсот баранів, та сім тисяч сімсот козлів.
12 Тож Йосафат ставав усе потужнішим. Він збудував в Юдеї фортеці та міста-склади для запасів харчів.
13 Він мав величезні запаси в усіх Юдейських містах, а в Єрусалимі ще й потужний загін війська хоробрих воїнів.
14 А ось їхній список у відповідності з батьківськими родинами: від Юдиного племені командирами над тисячними загонами були: Адна, на чолі трьохсот тисяч хоробрих воїнів;
15 поруч з ним командир Єгоханан, на чолі двохсот вісімдесяти тисяч;
16 поруч з ним Амасія, син Зіхрі – командир-доброволець в служінні Господу на чолі двохсот тисяч хоробрих воїнів.
17 Від Веніямінового племені хоробрий воїн Еліяда, на чолі двохсот тисяч воїнів, озброєних луками та щитами.
18 А поруч з ним – Єгозавад, очоливши сто вісімдесят тисяч озброєних воїнів.
19 Всі вони були на царській службі, окрім тих, котрих цар розмістив у містах-твердинях по всій Юдеї.