1 И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны Иевусеянина. 2 Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего. 3 И вот основание, положенное Соломоном при строении дома Божия: длина его шестьдесят локтей, по прежней мере, а ширина двадцать локтей; 4 и притвор, который пред домом, длиною по ширине дома в двадцать локтей, а вышиною во сто двадцать. И обложил его внутри чистым золотом. 5 Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки. 6 И обложил дом дорогими камнями для красоты; золото же было золото Парваимское. 7 И покрыл дом, бревна, пороги и стены его, [и окна] и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов. 8 И сделал Святое Святых: длина его по широте дома в двадцать локтей, и ширина его в двадцать локтей; и покрыл его лучшим золотом на шестьсот талантов. 9 В гвоздях весу до пятидесяти сиклей золота [в каждом гвозде]. Горницы также покрыл золотом. 10 И сделал он во Святом Святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. 11 Крылья херувимов длиною были в двадцать локтей. Одно крыло в пять локтей касалось стены дома, а другое крыло в пять же локтей сходилось с крылом другого херувима; 12 равно и крыло другого херувима в пять локтей касалось стены дома, а другое крыло в пять локтей сходилось с крылом другого херувима. 13 Крылья сих херувимов были распростерты на двадцать локтей; и они стояли на ногах своих, лицами своими к храму. 14 И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани и из виссона и изобразил на ней херувимов. 15 И сделал пред храмом два столба, длиною по тридцати пяти локтей, и капитель на верху каждого в пять локтей. 16 И сделал цепочки, как во святилище, и положил на верху столбов, и сделал сто гранатовых яблок и положил на цепочки. 17 И поставил столбы пред храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иахин, а левому имя Воаз.
Соломон будує Храм
1 Соломон почав будувати Господній Храм в Єрусалимі на горі Морія, де Господь з’явився його батькові Давидові, – на місці, яке Давид призначив, – на току євусейця Орни.
2 А розпочав він будівництво в другому місяці четвертого року свого царювання .
3 А ось розміри фундаменту, за якими Соломон будував Божий Храм: довжина – шістдесят ліктів, за розміром ліктя старої системи, а ширина – двадцять ліктів.
4 Довжина притвору спереду Храму булаза шириною Храму, тобто двадцять ліктів; так само й заввишки він мав двадцять ліктів . Соломон покрив його зсередини чистим золотом.
5 Великий зал Храму (Святе) Соломон облицював кипарисовими дошками, покрив його стіни чистим золотом, вирізьбивши на них пальми та ланцюжки.
6 Він прикрасив Храм коштовним камінням і золотом, – справжнім парваїмським золотом.
7 У тому залі золотом були покриті балки, пороги, стіни і двері; крім того, на стінах були вирізьблені херувими.
8 Соломон також побудував зал Святого Святих. Його довжина відповідала ширині храмової будівлі, тобто двадцять ліктів; завширшки він мав також двадцять ліктів. Соломон покрив його стіни чистим золотом, на що пішло шістсот талантів.
9 На кожен золотий цвях пішло п’ятдесят шеклів золота . Верхні кімнати також були покриті золотом.
10 У Святому Святих Соломон поставив два вирізьблених херувими, яких також покрив золотом.
11 Обидва крила херувимів були завдовжки двадцять ліктів, одне крило завдовжки п’ять ліктів доторкалося стіни Храму, а друге крило, також п’ять ліктів, доторкалося до крила другого херувима.
12 Так само одне крило другого херувима завдовжки п’ять ліктів торкалося другої стіни Храму, а друге крило у п’ять ліктів торкалося до крила іншого херувима.
13 Таким чином у загальному крила обох херувимів були розпростерті на двадцять ліктів. Самі херувими стояли на своїх ногах, з обличчями, повернутими до входу в Храм.
14 Соломон зробив також завісу з блакитного пурпуру, багряниці, кармазину та вісону, зобразивши на ній херувимів.
Дві колони перед входом у Храм
15 Перед Храмом Соломон спорудив дві колони, заввишки тридцять п’ять ліктів; зверху кожної колони була капітель, заввишки п’ять ліктів.
16 Зверху навколо кожної колони він закріпив ланцюжки, а на ланцюжки причепив сто гранатових яблук.
17 Ці колони Соломон поставив перед входом у Храм, – одну з правого боку, а другу з лівого. Тій колоні, що була праворуч, він дав ім’я Яхін, а тій, що ліворуч, було ім’я Боаз.