1 И сделал медный жертвенник: двадцать локтей длина его и двадцать локтей ширина его и десять локтей вышина его. 2 И сделал море литое, — от края его до края его десять локтей, — все круглое, вышиною в пять локтей; и снурок в тридцать локтей обнимал его кругом; 3 и литые подобия волов стояли под ним кругом со всех сторон; на десять локтей окружали море кругом два ряда волов, вылитых одним литьем с ним. 4 Стояло оно на двенадцати волах: три глядели к северу и три глядели к западу, и три глядели к югу, и три глядели к востоку, — и море на них сверху; зады же их были обращены внутрь под него. 5 Толщиною оно было в ладонь; и края его, сделанные, как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до трех тысяч батов. 6 И сделал десять омывальниц, и поставил пять по правую сторону и пять по левую, чтоб омывать в них, — приготовляемое ко всесожжению омывали в них; море же — для священников, чтоб они омывались в нем. 7 И сделал десять золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме, пять по правую сторону и пять по левую. 8 И сделал десять столов, и поставил в храме, пять по правую сторону и пять по левую, и сделал сто золотых чаш. 9 И сделал священнический двор и большой двор и двери к двору, и вереи их обложил медью. 10 Море поставил на правой стороне, к юго-востоку. 11 И сделал Хирам тазы, и лопатки, и чаши [и кадильницы, и все жертвенные сосуды]. И кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в доме Божием: 12 два столба и две опояски венцов на верху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на главе столбов, 13 и четыреста гранатовых яблок на двух сетках, два ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах. 14 И подставы сделал он, и омывальницы сделал на подставах; 15 одно море, и двенадцать волов под ним, 16 и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам-Авий царю Соломону для дома Господня из полированной меди. 17 В окрестности Иордана выливал их царь, в глинистой земле, между Сокхофом и Цередою. 18 И сделал Соломон все вещи сии в великом множестве, так что не знали веса меди. 19 Также сделал Соломон все вещи для дома Божия и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, 20 и светильники и лампады их, чтобы возжигать их по уставу пред давиром, из чистого золота; 21 и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, 22 и ножи, и кропильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, — двери его внутренние во Святое Святых, и двери храма во святилище, — из золота.
Приладдя та начиння Храму
1 Соломон спорудив і мідний жертовник завдовжки двадцять ліктів, завширшки двадцять ліктів і десять ліктів заввишки.
2 Він литтям виготовив з міді кругле море, діаметром у десять ліктів від одного краю до другого краю і заввишки п’ять ліктів; його окружність довкола становила тридцять ліктів.
3 Нижче отвору море прикрашали зображення волів – по десять на кожен лікоть. Такі зображення були на всій стінці моря довкола. Воли були розташовані в два ряди й відлиті разом з морем як одне ціле .
4 Море стояло на дванадцяти волах, – три були обернені головами на північ, три обернені на захід, три звернені на південь, і три – на схід; зверху на них спиралось море, а їхні тулуби під морем були обернені до середини.
5 Товщина стінок моря була на долоню, а його край, подібний до обідка чаші, виглядав, наче квітка лілеї. Вміщало море три тисячі батів води .
6 Соломон зробив також десять умивальниць, розмістивши п’ять з правого боку Храму , і п’ять – з лівого, для миття в них жертв, призначених на всепалення. А в морі священики здійснювали ритуальне обмивання.
7 Він зробив і десять золотих світильників, за встановленим приписом, і поставив їх у Храмі, – п’ять з правого боку, а п’ять – з лівого.
8 Потім Соломон виготовив десять золотих столів, які також поставив у Храмі, – по п’ять з правого і з лівого боків; зробив також і сто золотих чаш.
9 Далі влаштував для священиків двір, а також великий двір, з вхідними дверима знадвору; ті двері він покрив міддю.
10 Море встановив навпроти південно-східного рогу Храму .
11 Хірам виготовив казани, лопатки та чаші-кропильниці. Отже, Хірам завершив усю працю, яку мав зробити для царя Соломона в Божому Храмі, зокрема:
12 дві колони, дві округлі капітелі зверху колон, два мідні мережива, що оперізували окружність двох капітелей, зверху колон;
13 чотириста гранатових яблук для двох мережив, – по два ряди гранатових яблук на кожному мереживі, – що покривало окружність двох капітелей зверху колон.
14 Зробив він також підставки, і виготовив умивальниці на ті підставки;
15 одне море, і під ним дванадцять волів;
16 казани, лопатки і виделки з усім необхідним посудом. Усе це зробив Хірам-Аві цареві Соломону для Господнього Храму з відполірованої міді.
17 Цар розпорядився, аби все відливали в глинистому ґрунті Йорданської Долини між Суккотом і Цередою.
18 Соломон виготовив різного посуду (начиння ) дуже велику кількість, оскільки міді ніхто не важив;
19 Соломон також зробив увесь посуд та приладдя для Божого Храму, зокрема: золотий жертовник та столи, на яких покладали Виставні хліби;
20 світильники і до них лампадки зі щирого золота, щоб їх запалювати за приписом перед Святим Святих,
21 як і квіти, лампи та щипці, – все зі щирого золота;
22 ножі, чаші-кропильниці, чашечки-попільнички й кадильниці – все зі щирого золота; двері до Храму та внутрішні двері у Святе Святих, а також двері до головного залу Храму (Святого ) – все з золота.