1 По окончании двадцати лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, 2 Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. 3 И пошел Соломон на Емаф-Сува и взял его. 4 И построил он Фадмор в пустыне, и все города для запасов, какие основал в Емафе. 5 Он обстроил Вефорон верхний и Вефорон нижний, города укрепленные, со стенами, воротами и запорами, 6 и Ваалаф и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане и во всей земле владения своего.
7 Весь народ, оставшийся от Хеттеев, и Аморреев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, — 8 детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, — сделал Соломон оброчными до сего дня. 9 Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами, и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его и всадников его. 10 И было главных приставников у царя Соломона, управлявших народом, двести пятьдесят. 11 А дочь фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господень.
12 Тогда стал возносить Соломон всесожжения Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил пред притвором, 13 чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжения, по заповеди Моисеевой, в субботы, и в новомесячия, и в праздники три раза в год: в праздник опресноков, и в праздник седмиц, и в праздник кущей. 14 И установил он, по распоряжению Давида, отца своего, череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня, и привратников по чередам их, к каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия. 15 И не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ. 16 Так устроено было все дело Соломоново от дня основания дома Господня до совершенного окончания его — дома Господня.
17 Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елаф, который на берегу моря, в земле Идумейской. 18 И прислал ему Хирам чрез слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они с слугами Соломоновыми в Офир, и добыли оттуда четыреста пятьдесят талантов золота, и привезли царю Соломону.
Інші Соломонові збудування та справи
1 Минуло двадцять років, упродовж яких Соломон будував Господній Храм і власний палац,
2 а також відбудовував міста, які передав Соломонові Хірам. Відбудувавши їх, Соломон поселив там Ізраїльтян.
3 Після того сталося так, що Соломон виступив проти Хамат-Цови, й завоював її.
4 Він також відбудував Тадмор у пустелі та всі міста із зерносховищами, що побудовані в Хаматі.
5 Соломон розбудував і Верхній Бет-Хорон та Нижній Бет-Хорон, перетворивши їх на міста-фортеці з брамами та засувами,
6 а також Баалат, й усі інші міста із зерносховищами, які належали Соломонові; всі міста для колісниць і міста для кінноти. Все, що лише Соломон бажав побудувати в Єрусалимі, в Лівані та в усьому краю свого владарювання, він здійснив.
7 Всі мешканці краю, котрі не походили від Ізраїльтян, а саме: хеттейці, аморейці, періззейці, гіввійці та євусейці, –
8 нащадки людей, котрі залишилися в країні та яких Ізраїльтяни не знищили під час завоювання Ханаану , то всіх їх Соломон призначив виконувати підневільну працю аж до сьогодні.
9 Проте жодного Ізраїльтянина Соломон не залучив до підневільної (примусової ) праці, а вони були, переважно військовими людьми та його особистими охоронцями, і начальниками над його колісницями, а також його кіннотниками.
10 Деякі Ізраїльтяни були найвищими урядниками, яких мав цар Соломон у кількості двісті п’ятдесят чоловік, котрі правили народом…
11 Соломон переселив дочку фараона з Міста Давида в палац, який він для неї збудував, розмірковуючи так: Моя дружина не повинна мешкати в палаці царя Ізраїлю, Давида, адже він святий, оскільки туди вносився Господній Ковчег.
12 З того часу Соломон почав приносити для Господа всепалення на Господньому жертовнику, який він спорудив перед притвором Храму,
13 як належало робити кожного дня, згідно із заповідями Мойсея, а також щосуботи, в новомісяччя і на три щорічні свята: на Свято Опрісноків, на Свято Тижнів (Седмиць ) і на Свято Наметів (Кучок ).
14 Дотримуючись приписів свого батька Давида, Соломон встановив порядок почергового служіння священиків, а також почерговість (зміни ) служіння левітів, аби вони за своїм призначенням співали гімни хвали та прислуговували священикам, як приписувалось на кожен день. Він поставив і вартових біля дверей та брам, згідно з їхньою почерговістю, як заповів Божий чоловік Давид.
15 Наказ царя щодо священиків й левітів, а також стосовно інших справ і, зокрема, відповідальних за скарбницю, вони не порушували.
16 Так само ретельно виконувались усі праці щодо Господнього Храму, починаючи з закладення підвалин і до його закінчення. Отже, вся праця щодо будівництва Господнього Храму цілковито була завершена.
17 Якось Соломон вирушив до Еціон-Ґевера й до Елату , що на узбережжі Червоного моря в Едомському краю.
18 А Хірам прислав йому через своїх слуг кораблі разом із людьми, обізнаними з морем; вони вирушили разом із слугами Соломона до Офіру, звідки взяли чотириста п’ятдесят талантів золота, яке привезли цареві Соломону.