1 Во дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на три года, но потом отложился от него. 2 И посылал на него Господь полчища Халдеев, и полчища Сириян, и полчища Моавитян, и полчища Аммонитян, — посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое Он изрек чрез рабов Своих пророков. 3 По повелению Господа было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица Его за грехи Манассии, за всё, что он сделал; 4 и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинною, Господь не захотел простить.
5 Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей Иудейских. 6 И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его, вместо него. 7 Царь Египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все, от потока Египетского до реки Евфрата, что принадлежало царю Египетскому.
8 Восемнадцати лет был Иехония, когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме; имя матери его Нехушта, дочь Елнафана, из Иерусалима. 9 И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал отец его.
10 В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. 11 И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. 12 И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, — и взял его царь Вавилонский в восьмой год своего царствования. 13 И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома; и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем; 14 и выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, — десять тысяч было переселенных, — и всех плотников и кузнецов; никого не осталось, кроме бедного народа земли. 15 И переселил он Иехонию в Вавилон; и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. 16 И все войско числом семь тысяч, и художников и строителей тысячу, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. 17 И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии , вместо него, и переменил имя его на Седекию.
18 Двадцати одного года был Седекия, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии, из Ливны. 19 И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал Иоаким. 20 Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до того, что Он отверг их от лица Своего. И отложился Седекия от царя Вавилонского.
1 Під час владарювання Єгоякима напав на країну вавилонський цар Навуходоносор, і Єгояким на три роки став його підданим, але потім він збунтувався й відвернувся від нього.
2 І Господь послав на нього загони халдейців, ватаги сирійців, полчища моавійців та полчища аммонійців. Вони накинулись на Юдейський край, аби його нищити за словом, яке Господь провістив через Своїх слуг пророків.
3 Отже, це спіткало Юдею, у відповідності з Господнім рішенням відкинути її від Себе через гріхи Манассії, – через нечестиві його діяння
4 та за невинну кров, яку він пролив, сповнивши Єрусалим невинною кров’ю! Тому й не міг Господь простити.
5 Всі інші оповіді про Єгоякима та про все, що він чинив, записано в Книзі Літопису Юдейських Царів.
Єхонія – цар Юдеї
6 Прийшов час, і Єгояким спочив зі своїми батьками, а замість нього зійшов на царський престол його син Єхонія.
7 А єгипетський цар більше не вирушав у військові походи зі свого краю, оскільки вавилонський цар захопив усі володіння єгипетського царя, – від Єгипетського Потоку й до ріки Євфрат.
8 Єхонія мав вісімнадцять років, коли він став царем, і три місяці владарював у Єрусалимі. Ім’я його матері було Нехушта, дочка Елнатана з Єрусалима.
9 Він також творив неподобства перед Господом, наслідуючи в усьому свого батька.
Облога Єрусалима Навуходоносором та полон Єхонії
10 У той час військо вавилонського царя Навуходоносора підійшло до Єрусалима, й місто потрапило в облогу ворога.
11 Коли пізніше сам вавилонський цар Навуходоносор прибув до свого війська, що тримало в облозі місто,
12 Юдейський цар Єхонія вийшов і здався вавилонському цареві разом зі своєю матір’ю, а також сановниками, князями та царедворцями (євнухами ). Вавилонський цар полонив їх у восьмому році свого владарювання.
13 Він вивіз звідти усі скарби Господнього Храму та скарби царського палацу, потовк увесь золотий посуд, що зробив для Господнього Храму Ізраїльський цар Соломон, – як і провістив Господь.
14 Він забрав у неволю весь Єрусалим, – усіх можновладців та всіх військових лицарів, полонивши десять тисяч осіб. Потрапили в полон й усі ремісники та ковалі, окрім найбідніших людей краю.
15 Він забрав до Вавилону також Єхонію, матір царя, та царських дружин, його царедворців (євнухів ); цар переселив з Єрусалима у Вавилон також усіх воєначальників
16 і всіх військових людей, – сім тисяч воїнів і одну тисячу ремісників та ковалів, – усіх здатних воювати вавилонський цар забрав у неволю до Вавилону.
17 Замість Єхонії вавилонський цар призначив царем його дядька Маттанію, змінивши його ім’я на Седекію .
Седекія – цар Юдеї
18 Седекія мав двадцять один рік, коли він зійшов на царський престол, і одинадцять років владарював у Єрусалимі. Його матір’ю була дочка Єремії з Лівни, на ім’я Хамуталь.
19 Він так само, як і Єгояким, чинив зло перед Господом,
20 що й стало причиною Господнього гніву щодо Єрусалима та Юдеї, аж доки Він остаточно не відкинув їх від Себе. Проте і Седекія збунтувався проти вавилонського царя.