1 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4 предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 6 К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, 7 всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. 8 Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. 9 Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. 10 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, 11 в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. 12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 13 Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 14 А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. 15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
Останні тяжкі часи
1 Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи.
2 Бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві,
3 недружелюбні, непримиренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро,
4 зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога,
5 які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Таких уникай.
6 До них належать і ті, які прокрадаються в доми і полонять жінок, обтяжених гріхами й відданих різним пожадливостям;
7 вони завжди вчаться, та ніколи не можуть прийти до пізнання істини.
8 Як Янній та Ямврій протиставилися Мойсеєві, так само й ці противляться правді, – люди, які зітліли розумом, недосвідчені у вірі.
9 Але великого успіху вони не матимуть, бо їхнє безумство стане очевидним для всіх, як сталося і з тими.
10 Ти ж пішов слідом за моїм вченням, поведінкою, постановою, вірою, довготерпінням, любов’ю, витривалістю,
11 переслідуваннями, стражданнями, які мене спіткали в Антіохії, в Іконії, в Лістрах. Цих переслідувань я зазнав, та Господь від усіх мене визволив.
12 Адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані.
13 А лихі люди і шахраї матимуть успіх у злому, обманюючи й самі будучи обмануті.
Богонатхненне Писання
14 Ти ж тримайся того, чого ти навчився і що тобі довірено, пам’ятаючи, від кого ти навчився.
15 І ти змолоду знаєш Святе Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа.
16 Усе Писання богонатхненне й корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності,
17 щоби Божа людина була досконала, на всяке добре діло готова.