1 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: 2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 5 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое.
6 Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. 7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8 а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.
9 Постарайся придти ко мне скоро. 10 Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною. 11 Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. 12 Тихика я послал в Ефес. 13 Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. 14 Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его! 15 Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам.
16 При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им! 17 Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей. 18 И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь.
19 Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров. 20 Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил больного в Милите. 21 Постарайся придти до зимы. Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братия.
22 Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь.
Божий суд і нагорода
1 [Тому] свідчу перед Богом та Ісусом Христом, Який має судити живих і мертвих підчас Свого приходу і у Своєму Царстві.
2 Проповідуй Слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин, докоряй, потішай, закликай – з усякою терпеливістю і повчанням.
3 Бо настане час, коли не слухатимуть здорового вчення, а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестили слух,
4 аби відвернути вуха від істини та схилитися до небилиць.
5 Ти ж будь тверезий в усьому, терпи злидні, виконуй діло благовісника, звершуй своє служіння.
6 Адже я вже стаю жертвою, і настає час мого відходу.
7 Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг.
8 А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь, справедливий Суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив Його прихід.
Закінчення
9 Постарайся незабаром прибути до мене.
10 Адже Димас, полюбивши нинішній вік, мене покинув, – він подався до Солуня, Крискент – до Галатії, а Тит – до Далматії.
11 Зі мною лише Лука. Візьми Марка, приведи з собою, бо він мені дуже потрібний для служіння.
12 Тихика ж я послав в Ефес.
13 Ідучи, принеси плаща, якого я залишив у Троаді в Карпа, і книги, особливо пергаментні.
14 Олександр, коваль, накоїв мені багато лиха; [нехай] Господь віддасть йому за його вчинками.
15 Остерігайся його й ти, бо надто противиться нашим словам!
16 При моїй першій обороні нікого не було зі мною, але всі мене покинули. Хай не буде їм це зараховано.
17 А Господь став при мені й підкріпив мене, аби через мене сповнилася проповідь: щоб усі язичники почули, і я був визволений з пащі лева.
18 [І] Господь визволить мене від усякого лихого діла і спасе для Свого Небесного Царства. Йому слава навіки‑віків. Амінь .
19 Привітай Прискилу й Акилу та дім Онисифора.
20 Ераст залишився в Коринті, а Трохима я зоставив хворим у Мілеті.
21 Постарайся прийти до зими. Вітають тебе Евул, Пуд, Лін, Клавдія і всі брати.
22 Господь [Ісус Христос] – з твоїм духом! Благодать – з вами! [Амінь].