1 Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, 2 и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: «пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», — 3 то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей; 4 Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь; 5 а пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли Египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь, Бог твой; и так истреби зло из среды себя. 6 Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, [сын отца твоего или] сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои», 7 богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, — 8 то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, 9 но убей его; твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа; 10 побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; 11 весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла. 12 Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе для жительства, 13 что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: «пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали», — 14 то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси; и если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, 15 порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча; 16 всю же добычу его собери на средину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу, Богу твоему, и да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его; 17 ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева Своего, и дал тебе милость и помиловал тебя, и размножил тебя, [как Он говорил тебе,] как клялся отцам твоим, 18 если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, соблюдая все заповеди Его, которые ныне заповедую тебе, делая [доброе и] угодное пред очами Господа, Бога твоего.
Покарання тих, хто вмовлятиме служити іншим богам
1 Якщо серед вас з’явиться пророк чи сновидець і здійснить перед вами якусь ознаку чи чудо,
2 і та ознака чи чудо, про яке він говорив вам, здійсниться, але при цьому він скаже: Ходімо й будемо служити іншим богам, яких ви не знали,
3 то не слухайте слів того пророка або того сновидця, бо це Господь, ваш Бог, випробовує вас, щоб пізнати, чи ви любите Господа, вашого Бога, усім вашим серцем і всією вашою душею.
4 За Господом, вашим Богом, йдіть услід, Його шануйте, Його Заповідей дотримуйтесь, Його голосу слухайте, Йому служіть і Його тримайтесь.
5 А той пророк чи той сновидець повинен померти, оскільки він підмовляв до відступництва від Господа, вашого Бога, Який вивів вас з єгипетського краю й визволив вас із краю неволі. Він хотів звести вас з дороги, якою Господь, ваш Бог, заповів вам ходити. Так викорениш зло з-посеред себе.
6 Навіть якщо намовлятиме тебе твій брат, син твоєї матері, або твій син чи твоя дочка, або дружина твого лона, чи твій приятель, якого любиш як самого себе, потайки говорячи: Підемо й служитимемо іншим богам, яких не знав ні ти, ні твої батьки, –
7 якомусь з богів народів, які будуть навколо вас, незалежно , близько вони до тебе чи далеко від тебе, від краю землі й до краю землі, –
8 то ти не погоджуйся з ним і не слухай його. Твоє око не матиме до нього пощади, не співчуватимеш і не укриватимеш його.
9 Неодмінно видай його на смерть. Твоя рука буде на ньому першою, щоб стратити його, а відтак і руки всього народу.
10 Поб’єш його камінням до смерті за те, що він намагався відвернути тебе від Господа, твого Бога, Який вивів тебе з єгипетського краю, з краю неволі.
11 Дізнавшись про це, весь Ізраїль буде боятися. Вони більше ніколи не вчинять серед тебе такої злої дії, як ця.
12 А якби ти почув, що про одне з твоїх міст, яке Господь, твій Бог, дає тобі на проживання, скажуть:
13 Серед вас з’явилися нечестиві люди і звабили мешканців того міста, говорячи: Підемо й будемо служити іншим богам, яких ви не знаєте,
14 то ти вивідаєш, дослідиш і докладно розпитаєш. Якщо ці слова дійсно правдиві, й така гидота відступництва має місце серед вас,
15 то неодмінно вістрям меча вигубиш всіх мешканців того міста. Віддайте закляттю його (місто ) і все, що в ньому. Його худобу знищіть вістрям меча.
16 А всю його здобич збереш посеред його майдану і дощенту спалиш усе місто разом з усією його здобиччю перед Господом, твоїм Богом. Воно повіки залишатиметься руїною, і більше ніколи не буде відбудоване.
17 Хай ніщо з заклятого не пристане до твоєї руки, щоб Господь відвернувся від Свого палкого гніву і виявив тобі ласку, змилосердився над тобою і розмножив тебе, як Він присягався твоїм батькам.
18 Тож будь слухняним до голосу Господа, твого Бога, дотримуючись усіх Його Заповідей, які я тобі сьогодні переповідаю, і виконуючи те, що правильне в очах Господа, твого Бога.