1 Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе Господь Бог твой и ты вступишь в наследие после них, и поселишься в городах их и домах их, 2 тогда отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе во владение; 3 устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел; они будут служить убежищем всякому убийце. 4 И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив: кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня; 5 кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища и попадет в ближнего, и он умрет, — такой пусть убежит в один из городов тех, чтоб остаться живым, 6 дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцею и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня; 7 посему я и дал тебе повеление, говоря: отдели себе три города. 8 Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как Он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую Он обещал дать отцам твоим, 9 если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, — тогда к сим трем городам прибавь еще три города, 10 дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе [вины] крови. 11 Но если кто [у тебя] будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, 12 то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтоб он умер; 13 да не пощадит его глаз твой; смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо.
14 Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение.
15 Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при словах двух свидетелей, или при словах трех свидетелей состоится [всякое] дело. 16 Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, 17 то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни; 18 судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, 19 то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему; и так истреби зло из среды себя; 20 и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя; 21 да не пощадит [его] глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. [Какой кто сделает вред ближнему своему, тем должно отплатить ему.]
Міста-сховища
1 Коли Господь, твій Бог, знищить народи, край яких Господь, твій Бог, дає тобі, і, прогнавши їх, ти оселишся в їхніх містах та в їхніх домах,
2 то виділиш собі з-посеред свого краю, який Господь, твій Бог, дає тобі у володіння, три міста.
3 Споряди собі туди дороги й поділи на три частини територію свого краю, який Господь, твій Бог, дає тобі у володіння, аби там міг сховатись будь-який вбивця.
4 А це вказівка щодо вбивці, який ненароком убив би ближнього, не ворогуючи з ним ні вчора, ні позавчора і який втече туди щоб жити.
5 Наприклад , хтось пішов би зі своїм ближнім у ліс рубати дерева. Рубаючи дерево, його рука замахнулася сокирою, яка, злетівши з топорища, влучила в його ближнього, і той помер би. Такий втече до одного із цих міст і залишиться живим.
6 Щоби месник за кров, запалавши гнівом свого серця і погнавшись за вбивцею, не наздогнав його, – якщо дорога буде далекою, – і не вбив його, хоч він не заслуговує на смерть, оскільки не був його ворогом ні вчора, ні позавчора.
7 Ось чому я заповідаю тобі, кажучи: Визнач собі три міста.
8 А коли Господь, твій Бог, розширить твої кордони, як Він присягнув твоїм прабатькам, і дасть тобі всю землю, яку обіцяв дати твоїм батькам,
9 то коли ти будеш дотримуватись усіх цих Заповідей, які я тобі сьогодні заповідаю, виконуючи їх, любитимеш Господа, твого Бога, ходячи Його дорогами по всі дні, то додаси собі до цих трьох ще три міста.
10 На твоїй землі, яку Господь, твій Бог, дає тобі у спадщину, не повинна проливатися невинна кров, і щоб на тобі не тяжіла кров.
11 Але коли хтось буде ненавидіти свого ближнього і, чатуючи за ним, нападе на нього і вб’є його на смерть, а сам утече в одне з цих міст,
12 то старійшини того міста пошлють за ним , заберуть його звідти та видадуть його в руки месника за кров, і він помре.
13 Не май до нього пощади і усунь з Ізраїлю гріх за пролиття невинної крові, аби тобі було добре.
Не пересувати межі володіння
14 Не пересуватимеш межі свого ближнього, встановленої предками в твоїм наділі, який ти отримав на землі, яку Господь, твій Бог, дає тобі у володіння.
Настанови про свідків
15 Недостатньо одного свідка у свідченні проти людини в будь-якому звинуваченні, у будь-якому злочині чи в будь-якому гріху, який вона скоїла. Кожна справа може бути вирішена лише на підставі свідчення двох свідків чи за свідченням трьох свідків.
16 А якщо проти когось виступатиме фальшивий свідок, звинувачуючи його в злочині,
17 то ці обидва чоловіки, між якими існує суперечка, стануть перед Господом, перед священиками та перед суддями, які урядуватимуть тоді.
18 Судді докладно дослідять справу , і якщо виявиться , що свідок є фальшивим свідком, і він свідчив неправдиво проти свого брата,
19 то вчините йому так, як він мав намір учинити своєму ближньому. Так викорениш зло з-посеред себе.
20 Почувши таке , інші будуть боятися і більше не чинитимуть між вами таких злих речей.
21 Твоє око не матиме жалю. Життя за життя, око за око, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу.