1 У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. 2 Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. 3 Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки, 4 потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Веорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя; 5 но Господь, Бог твой, не восхотел слушать Валаама и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. 6 Не желай им мира и благополучия во все дни твои, во веки. 7 Не гнушайся Идумеянином, ибо он брат твой; не гнушайся Египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его; 8 дети, которые у них родятся, в третьем поколении могут войти в общество Господне.
9 Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. 10 Если у тебя будет кто нечист от случившегося [ему] ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан, 11 а при наступлении вечера должен омыть [тело свое] водою, и по захождении солнца может войти в стан. 12 Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить; 13 кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться вне стана , выкопай ею [яму] и опять зарой [ею] испражнение твое; 14 ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих [в руки твои], а посему стан твой должен быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя.
15 Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего; 16 пусть он у тебя живет, среди вас [пусть он живет], на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится; не притесняй его.
17 Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых и не должно быть блудника из сынов Израилевых. 18 Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа, Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим.
19 Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост; 20 иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею.
21 Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех; 22 если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. 23 Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими.
24 Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. 25 Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего.
Хто не може ввійти в Господню громаду
1 Поранений розчавленням яєчок, і у кого відрізаний статевий орган, не ввійде в Господню громаду.
2 Позашлюбна дитина не ввійде в Господню громаду.
3 Аммонієць і моавієць не ввійдуть в Господню громаду. Навіть десяте покоління їхніх нащадків не ввійде до Господньої громади, тобто повіки,
4 через те що вони не зустріли вас із хлібом та водою під час вашої подорожі з Єгипту, а найняли проти вас Валаама, сина Беора з Петор-Арам-Нагараїму, щоби вас проклясти.
5 Однак Господь, твій Бог, не послухав Валаама; Господь, твій Бог, обернув прокляття тобі в благословення, бо Господь, твій Бог, любить тебе.
6 Не бажай для них миру та благополуччя по всі свої дні, повіки.
7 Не гидуватимеш едомцем, бо він твій брат. Не гидуй також і єгиптянином, бо ти був приходцем у його краю.
8 Їхні нащадки, що народяться в третьому поколінні, можуть увійти в Господню громаду.
Церемоніальна чистота у таборі
9 Коли виступиш військовим табором проти своїх ворогів, остерігайся всякої поганої речі .
10 Якщо серед тебе буде чоловік, нечистий через своє нічне виділення, то він вийде поза табір і не входитиме у нього.
11 Лише під вечір він обмиється водою, і після заходу сонця може ввійти до табору.
12 Поза табором матимеш певне місце, куди й виходитимеш назовні.
13 Серед твого спорядження на твоїм поясі буде і лопатка. Коли присідатимеш назовні, то викопаєш нею ямку , а вставши , загорнеш свій послід.
14 Адже Господь, твій Бог, ходить серед твого табору, щоб тебе рятувати й видавати тобі твоїх ворогів. Тому твій табір має бути святим, і щоб серед тебе Він не побачив нічого непристойного і не відвернувся від тебе.
Різноманітні настанови
15 Не видавай господареві його раба, який ховається у тебе від свого господаря.
16 Нехай він залишиться з тобою, в вашому середовищі, в місцевості, яку він собі обере в одному з ваших поселень, де йому буде добре. Не гнобитимеш його.
17 Серед Ізраїльських дочок не буде розпусниці, як і серед Ізраїльських синів не повинно бути розпусника.
18 Не принось до дому Господа, свого Бога, у жодну жертву обітниці заробітку розпусниці ані платні собаки , оскільки вони обоє – гидота для Господа, твого Бога.
19 Не братимеш зі свого брата відсотків з позичених йому грошей, ні відсотків з їжі, ні відсотків з будь-якої іншої речі, з якої стягуються відсотки.
20 Чужинцеві можеш позичати під відсотки, а з брата свого не бери відсотків, аби Господь, твій Бог, поблагословив тебе в кожній справі твоїх рук на землі, в яку ти входиш, щоб заволодіти нею.
21 Коли складеш Господу, своєму Богові, якусь обітницю, то не барись виконати її, бо Господь, твій Бог, неодмінно чекатиме від тебе її виконання , і на тобі буде гріх.
22 Якщо ж ти утримаєшся від складання обітниці, то не матимеш на собі гріха.
23 Дотримуйся того, що виходить з твоїх уст, і так, як ти пообіцяв у молитві Господу, своєму Богові, принеси свій добровільний дар, про який ти сказав своїми устами.
24 Коли ввійдеш у виноградник свого ближнього, то можеш їсти виноград досхочу, скільки забажає твоя душа, але у посудину не набирай.
25 Якщо прийдеш на лан дозрілого збіжжя свого ближнього, то можеш зривати колоски своїми руками, але серпа не запускай у дозріле збіжжя свого ближнього.