1 И изрек Бог [к Моисею] все слова сии, говоря:
2 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; 3 да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода , ненавидящих Меня, 6 и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
8 Помни день субботний, чтобы святить его; 9 шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, 10 а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 11 ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.
12 Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
13 Не убивай.
14 Не прелюбодействуй.
15 Не кради.
16 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
17 Не желай до́ма ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего.
18 Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев то , [весь] народ отступил и стал вдали. 19 И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. 20 И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог [к вам] пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили. 21 И стоял [весь] народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог.
22 И сказал Господь Моисею: так скажи [дому Иаковлеву и возвести] сынам Израилевым: вы видели, как Я с неба говорил вам; 23 не делайте предо Мною богов серебряных, или богов золотых, не делайте себе: 24 сделай Мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих; на всяком месте, где Я положу память имени Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя; 25 если же будешь делать Мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо, как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их; 26 и не всходи по ступеням к жертвеннику Моему, дабы не открылась при нем нагота твоя.
Десять Заповідей
1 Бог промовив усі наступні слова, наголошуючи:
2 Я – Господь, твій Бог, Який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі.
3 У тебе не буде інших богів, крім Мене.
4 Не робитимеш собі жодного ідола ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею.
5 Не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже Я – Господь, твій Бог, – Бог ревнивий, Який карає за гріхи батьків дітей до третього й четвертого поколінь, – тих, хто ненавидить Мене,
6 і Який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить Мене і дотримується Моїх Заповідей.
7 Не вживатимеш імені Господа, Бога твого, надаремно. Адже Господь не вважатиме безкарним того, хто вживає Його ім’я надаремно.
8 Пам’ятай день суботній, щоб його святити.
9 Шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла,
10 а сьомий день – субота Господу, Богові твоєму. Не робитимеш жодної праці ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе у твоєму домі.
11 Адже за шість днів Господь створив небо, землю, море і все, що в них, а сьомого дня Він відпочив. Тому Господь поблагословив день суботній і освятив його.
12 Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь, твій Бог, дає тобі.
13 Не вбиватимеш.
14 Не чинитимеш перелюбу.
15 Не крастимеш.
16 Не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього.
17 Не жадатимеш дому свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, ні його раба, ні його невільниці, ні його вола, ні його осла, ні будь-чого, що є у твого ближнього.
18 Коли ж увесь народ побачив спалахи блискавки, почув гуркіт грому та звук сурми, спостерігав за горою, що диміла, то його охопив трепет, і люди відступили на певну відстань.
19 Вони сказали Мойсеєві: Говори до нас ти, і ми будемо слухати. Нехай не говорить до нас Бог, щоб ми не повмирали.
20 Але Мойсей промовив до народу: Не бійтеся, адже Бог прийшов, аби вас випробувати, та щоб Його страх був перед вами і ви не грішили.
21 Тож народ залишався на відстані, а Мойсей наблизився до хмари, де був Бог.
Настанова про жертовник
22 Господь звернувся до Мойсея. Так скажеш нащадкам Ізраїля: Ви бачили, як Я з неба промовляв до вас.
23 Нарівні зі Мною ви не робитимете богів зі срібла; не робитимеш собі також богів із золота.
24 Ти спорудиш Мені жертовник з землі й будеш приносити на ньому твої всепалення та твої мирні жертви: своїх овець і своїх волів. На кожному місці, де Я забажаю, щоб прославлялось Моє ім’я, Я до тебе приходитиму і поблагословлю тебе.
25 Якщо ж споруджуватимеш Мені жертовник з каменів, то не роби його з тесаних, бо коли ти прикладаєш до нього своє знаряддя праці, то тим опоганюєш його.
26 Не підійматимешся східцями до Мого жертовника, аби не відкрилася над ним твоя нагота.