1 И сказал Господь Моисею, говоря: 2 смотри, Я назначаю именно Веселеила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина; 3 и Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, 4 работать из золота, серебра и меди, [из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона], 5 резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела; 6 и вот, Я даю ему помощником Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали всё, что Я повелел тебе: 7 скинию собрания и ковчег откровения и крышку на него, и все принадлежности скинии, 8 и стол и [все] принадлежности его, и светильник из чистого золота и все принадлежности его, и жертвенник курения, 9 и жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и умывальник и подножие его, 10 и одежды служебные и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его, для священнослужения, 11 и елей помазания и курение благовонное для святилища: все так, как Я повелел тебе, они сделают.
12 И сказал Господь Моисею, говоря: 13 скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это — знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас; 14 и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан смерти; кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего; 15 шесть дней пусть делают дела, а в седьмой — суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти; 16 и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный; 17 это — знамение между Мною и сынами Израилевыми на веки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился.
18 И когда [Бог] перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим.
Обрання Веселіїла та Оголіява для виготовлення священних речей
1 Промовляючи далі, Господь сказав Мойсеєві:
2 Вважай! Я назвав по імені Бецалеїла, сина Урії, онука Гура з племені Юди.
3 Я сповнив його Божим Духом, мудрістю, розумінням і хистом у кожному ділі,
4 щоб здійснювати проекти, працюючи з золотом, сріблом, міддю,
5 а також в обробці коштовних каменів для оздоблення та в обробці дерева, мистецьки здійснюючи усякі вироби.
6 Я даю для допомоги йому Оголіява, сина Ахісамаха з племені Дана. Кожному мудрому серцем Я дав розуміння, щоб вони зробили все, що Я тобі заповів.
7 Намет Свідчення, Ковчег Заповіту, віко на ньому та всі речі Намету.
8 Стіл і весь його посуд до нього з чистого золота світильник і все його обладнання, жертовник для кадіння;
9 жертовник для всепалень з усім його спорядженням та умивальницю з її підставкою;
10 ткані одежі та святі шати для священика Аарона і шати для його синів на служіння;
11 єлей помазання і запашну кадильну суміш для святині. Згідно з усім, що Я тобі заповів, хай вони так і зроблять.
Настанови щодо субот
12 Промовляючи далі, Господь сказав Мойсеєві:
13 Тож звернись до Ізраїльтян з такими словами: Уважно дотримуйтеся Моїх субот! Адже це ознака між Мною і вами для ваших поколінь, аби ви знали, що Я – Господь, Який вас освячує.
14 Тож дотримуйтесь суботи, бо це святе для вас. Хто її зневажатиме, неодмінно помре. Кожний, хто в цей день виконуватиме роботу, та душа буде знищена з-поміж його народу.
15 Шість днів звершуйте працю, а сьомого дня – субота, святий відпочинок для Господа. Кожен, хто в суботній день працюватиме, неодмінно помре.
16 Тому нащадки Ізраїля будуть дотримуватися суботи, зберігаючи суботу для своїх поколінь як вічний Заповіт.
17 Це ознака між Мною та ізраїльськими нащадками навіки. Тому що впродовж шести днів Господь створив небо і землю, а сьомого дня Він зробив перерву в праці і відпочив.
18 Коли Господь перестав до Мойсея промовляти на сінайській горі, то дав йому дві скрижалі Свідоцтва – кам’яні таблиці, написані Божим перстом.