1 Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; 2 и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. 3 И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: 4 Я — вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, 5 и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов; 6 и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя; 7 и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; 8 и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом. 9 И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. 10 Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя [в роды их]: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; 11 обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. 12 Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. 13 Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. 14 Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей [в восьмой день], истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой. 15 И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: Сарра; 16 Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. 17 И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит? 18 И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим! 19 Бог же сказал [Аврааму]: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным [в том, что Я буду Богом ему и] потомству его после него. 20 И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от него великий народ. 21 Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на другой год. 22 И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него.
23 И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова; и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. 24 Авраам был девяноста девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его. 25 А Измаил, сын его, был тринадцати лет, когда была обрезана крайняя плоть его. 26 В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, 27 и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников.
Ознака Заповіту
1 Коли Аврамові виповнилося дев’яносто дев’ять років, з’явився йому Господь і сказав: Я – Бог Всемогутній! Ходи зі Мною, і будь бездоганним!
2 Я укладу Мій Заповіт між Мною і між тобою, і вельми тебе розмножу.
3 Впав Аврам долілиць, а Бог продовжував до нього говорити:
4 Ось Мій Заповіт з тобою; ти станеш батьком великого числа народів.
5 Відтепер ти зватимешся не Аврам, а твоє ім’я буде Авраам, бо Я учинив тебе батьком багатьох народів.
6 Я надзвичайно звеличу тебе, зроблю тебе дуже плідним, виведу від тебе цілі народи, і навіть царі вийдуть з тебе.
7 І укладу Мій Заповіт між Мною і тобою, та між твоїми нащадками після тебе в їхніх поколіннях як вічний Заповіт, щоби бути Богом тобі й твоїм нащадкам по тобі.
8 Я дам тобі та нащадкам твоїм після тебе землю, в якій перебуваєш, всю землю ханаанську, на вічне володіння, – і Я буду їм Богом.
9 Продовжуючи, Бог сказав Авраамові: Ти Заповіт Мій зберігатимеш – ти і твої нащадки після тебе в їхніх поколіннях.
10 Ось Мій Заповіт, якого будете дотримуватись, між Мною і всіма нащадками твоїми після тебе. Хай буде обрізаний у вас кожний чоловік.
11 Обріжете вашу крайню плоть, і це буде ознакою Заповіту між Мною і вами.
12 Кожне восьмиденне ваше дитя чоловічої статі у ваших поколіннях буде обрізане, як народжене у твоєму домі, так і куплене за гроші в будь-якого сина-чужинця, котрий не з твоїх нащадків.
13 Обов’язково має бути обрізаний народжений у твоєму домі й куплений за твої гроші; тож Мій Заповіт буде на вашому тілі як Заповіт вічний.
14 А необрізаний чоловік, – той, кому не буде зроблено обрізання крайньої плоті, – буде знищений зі свого народу, оскільки він зламав Мій Заповіт!
15 Далі сказав Бог Авраамові: Сару, свою дружину, не називатимеш більше Сарою. Тепер її ім’я буде Сарра.
16 Я благословлю її і дам тобі від неї сина. Я поблагословлю її, і вона стане матір’ю цілих народів. Від неї походитимуть царі народів.
17 Після цих слів Авраам впав долілиць, засміявся, і сказав у своєму серці: Хіба у столітнього може народитися син , невже дев’яностолітня Сарра народить?
18 Богові ж Авраам сказав: Нехай хоч Ізмаїл живе перед Тобою.
19 Та Бог промовив: Саме твоя дружина Сарра народить тобі сина, а ти назвеш його Ісааком. Я укладу з ним Мій Заповіт, Заповіт вічний, і з його нащадками після нього.
20 А щодо Ізмаїла, то Я вислухав тебе. Я поблагословив його, також учиню його плідним і дуже розмножу його. Він породить дванадцять князів, і виведу від нього великий народ.
21 Але Мій Заповіт Я укладу з Ісааком, якого народить тобі Сарра наступного року в цей самий час.
22 На цьому Бог закінчив розмовляти з Авраамом і вознісся від нього.
23 Тож Авраам узяв свого сина Ізмаїла, всіх народжених у його домі і куплених ним за гроші, людей чоловічої статі з усього Авраамового дому, й протягом того самого дня зробив їм обрізання крайньої плоті, як звелів йому Бог.
24 Авраамові було дев’яносто дев’ять років, коли йому було зроблено обрізання крайньої плоті.
25 Його синові Ізмаїлові було тринадцять років, коли йому також було зроблено обрізання крайньої плоті.
26 В один і той самий день був обрізаний Авраам і його син Ізмаїл.
27 Також усі чоловіки його дому – народжені в домі й куплені з чужих народів за гроші, – були з ним обрізані.