1 Жизни Сарриной было сто двадцать семь лет: вот лета жизни Сарриной; 2 и умерла Сарра в Кириаф-Арбе, [который на долине,] что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Сарре и оплакивать ее. 3 И отошел Авраам от умершей своей, и говорил сынам Хетовым, и сказал: 4 я у вас пришлец и поселенец; дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих. 5 Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: 6 послушай нас, господин наш; ты князь Божий посреди нас; в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою; никто из нас не откажет тебе в погребальном месте, для погребения [на нем] умершей твоей. 7 Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым; 8 и говорил им [Авраам] и сказал: если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цохарова, 9 чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения. 10 Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых; и отвечал Ефрон Хеттеянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: 11 нет, господин мой, послушай меня: я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе, пред очами сынов народа моего дарю тебе ее, похорони умершую твою. 12 Авраам поклонился пред народом земли той 13 и говорил Ефрону вслух [всего] народа земли той и сказал: если послушаешь, я даю тебе за поле серебро; возьми у меня, и я похороню там умершую мою. 14 Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: 15 господин мой! послушай меня: земля стоит четыреста сиклей серебра; для меня и для тебя что это? похорони умершую твою. 16 Авраам выслушал Ефрона; и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, четыреста сиклей серебра, какое ходит у купцов. 17 И стало поле Ефроново, которое при Махпеле, против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, 18 владением Авраамовым пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его.
19 После сего Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поля в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. 20 Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения.
Смерть та поховання Сарри
1 Віку життя Сарри було сто двадцять сім років.
2 І померла Сарра в Кір’ят-Арбі, тобто в Хевроні, що у ханаанській землі. Тож прийшов Авраам оголосити жалобу за Саррою та оплакувати її.
3 Підвівся Авраам від своєї померлої дружини і звернувся до синів Хетових зі словами:
4 Я серед вас чужинець і мандрівник; тож дайте мені серед вас місце для гробниці, щоб я міг поховати з моїх очей мою небіжчицю.
5 Але сини Хетові відповіли Авраамові, кажучи йому:
6 Добродію, послухай нас. Ти серед нас – князь Божий. В найкращій з наших гробниць поховай свою померлу. Ніхто з нас не відмовить тобі, аби у своїй гробниці поховати твою небіжчицю.
7 Авраам підвівся і вклонився людям тієї землі, синам Хетовим,
8 і сказав: Якщо ви згодні, щоб я поховав мою небіжчицю з-перед моїх очей, то, зважаючи на моє прохання, поговоріть із Ефроном, Цохаровим сином,
9 аби він дав мені печеру Махпелу, що належить йому і знаходиться на краю його поля. За повну вартість хай він віддасть її при вас у мою власність для гробниці.
10 Ефрон же був присутнім серед Хетових синів. Тому Ефрон-хеттеєць відповів Авраамові так, щоб чули сини Хетові й усі, які проходили через браму його міста:
11 Ні, мій пане, послухай, що я скажу! Я тобі дарую поле, а також печеру, що на ньому. В присутності синів мого народу я дарую це тобі. Поховай свою небіжчицю.
12 Авраам вклонився народові тієї землі,
13 й відповів Ефронові так, щоби чули люди того краю: Я би хотів, щоб ти все ж послухав мене. Візьми, будь ласка , в мене гроші за те поле, і я поховаю там мою небіжчицю.
14 Та Ефрон наполягав на своєму, говорячи Авраамові:
15 Добродію мій, послухай мене! Тієї землі там на якихось чотириста шекелів срібла, – що то є між мною і тобою? Поховай там свою небіжчицю.
16 Послухав Авраам Ефрона. Відважив Авраам Ефронові срібло, про яке сказав той при всіх Хетових синах, – чотириста шекелів срібла, яке тоді було в обігу в купців.
17 Таким чином Ефронове поле, яке в Махпелі, що навпроти Мамре, – поле й печера, яка була на ньому, і кожне дерево, яке росло в довкіллі поля, у його межах, –
18 стало Авраамовою власністю в присутності Хетових синів та всіх, що проходили через браму його міста.
19 Після того Авраам поховав Сарру, свою дружину, в печері на полі Махпела, що напроти Мамре, тобто в Хевроні у ханаанськім краї.
20 Так Хетовими синами було закріплено за Авраамом поле й печера, що на ньому, як власність для поховання.