1 Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на Святаго Израилева не взирают и к Господу не прибегают! 2 Но премудр Он; и наведет бедствие, и не отменит слов Своих; восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. 3 И Египтяне — люди, а не Бог; и кони их — плоть, а не дух. И прострет руку Свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. 4 Ибо так сказал мне Господь: как лев, как скимен, ревущий над своею добычею, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется и множеству их не уступит, — так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его. 5 Как птицы — птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. 6 Обратитесь к Тому, от Которого вы столько отпали, сыны Израиля! 7 В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. 8 И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч потребит его, — он избежит от меча, и юноши его будут податью. 9 И от страха пробежит мимо крепости своей; и князья его будут пугаться знамени, говорит Господь, Которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме.
Горе тим, хто покладається на Єгипет
1 Горе тим, котрі йдуть в Єгипет за допомогою, що покладаються на коней і надіються на військові колісниці, мовляв, їх у них багато, – на кіннотників, вважаючи їх сильними, тоді як на Святого Ізраїлевого не звертають уваги і не шукають Господа.
2 Адже Він, у Своїй мудрості, наводить лихо, і Своїх слів не відміняє, – Він повстане проти осель нечестивих, а також проти тих, котрі сприяють злочинності.
3 Адже єгиптяни – люди, а не Бог, а їхні коні – тілесні тварини, а не духи. Варто Господу простягнути Свою руку, як спотикнеться той, котрий допомагає, і впаде той, кому помагає, – загинуть всі разом.
Господь захищатиме Єрусалим
4 Ось що сказав мені Господь: Як лев і левеня ричать над своєю здобиччю, і хоч би проти них зібралось багато пастухів, від їхнього крику вони не здригнуться і не злякаються натовпу, так і Господь Саваот зійде воювати за гору Сіон і його узгір’я.
5 Господь Саваот захищатиме Єрусалим так, як ширяючі птахи над гніздом, визволяючи, оберігаючи, заслоняючи і спасаючи!
6 Наверніться, діти Ізраїля, до Того, від Котрого ви так далеко віддалились!
7 Того дня кожен відкине своїх срібних і золотих ідолів, яких власними руками зробили собі на гріх.
8 Впаде Ассирія від меча, але не від меча людини! Не меч людини уразить її! Хоча й хтось втече від меча, все одно її юнаки стануть підневільними людьми.
9 Впадуть твердині її від страху, а її можновладці в розгубленості і страсі опустять прапор, бо так сказав Господь, вогонь Якого на Сіоні, й горнило Якого в Єрусалимі.