1 Так сказал Господь: пойди и купи глиняный кувшин у горшечника; и возьми с собою старейших из народа и из старейшин священнических, 2 и выйди в долину сыновей Енномовых, которая у ворот Харшиф, и провозгласи там слова, которые скажу тебе, 3 и скажи: слушайте слово Господне, цари Иудейские и жители Иерусалима! так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу бедствие на место сие, — о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах, 4 за то, что они оставили Меня и чужим сделали место сие и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари Иудейские; наполнили место сие кровью невинных 5 и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего Я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило Мне; 6 за то вот, приходят дни, говорит Господь, когда место сие не будет более называться Тофетом или долиною сыновей Енномовых, но долиною убиения. 7 И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте сем и сражу их мечом пред лицем врагов их и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным. 8 И сделаю город сей ужасом и посмеянием; каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. 9 И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их; и будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их. 10 И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою, 11 и скажи им: так говорит Господь Саваоф: так сокрушу Я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете, по недостатку места для погребения. 12 Так поступлю с местом сим, говорит Господь, и с жителями его; и город сей сделаю подобным Тофету. 13 И домы Иерусалима и домы царей Иудейских будут, как место Тофет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияния богам чужим.
14 И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господня и сказал всему народу: 15 так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов Моих.
Розбитий глечик
1 Тоді Господь мені сказав: Піди й придбай у гончаря випалений глиняний глечик. Після цього візьми з собою кілька старійшин з народу та кілька старійшин зі священиків,
2 і піди з ними до долини Бен-Гінном, що при вході до Череп’яної Брами, і проголоси там слова, які Я тобі скажу.
3 Промов до них так: Слухайте Господнє слово, Юдейські царі та мешканці Єрусалима. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю: Ось Я спроваджую на це місце таке лихо, що в кожного, хто про це почує, задзвенить у його вухах.
4 Це станеться через те , що Мене залишили і зробили це місце чужим, оскільки звершують тут кадіння ладаном перед чужими богами, яких не знали ні вони, ні їхні батьки, ні Юдейські царі, наповнивши це місце кров’ю невинних.
5 Крім того, вони спорудили узвишшя для Ваала, щоб спалювати там своїх дітей у вогні, як жертву всепалення для Ваала, чого Я не заповідав, не наказував, і навіть на думку Мені не спадало.
6 Тому надходить час, – говорить Господь, – коли більше не називатимуть це місце ні Тофетом, ні Долиною Синів Гіннома, але Долиною Вбивства!
7 Все, що було задумано Юдою і Єрусалимом про це місце, оберну в ніщо. Я зроблю так, що вони впадуть від меча перед своїми ворогами, – від рук тих, що зазіхають на їхнє життя. Я віддам їхні трупи на їжу птаству небесному та польовим звірам.
8 Я учиню це місто страхіттям і посміховиськом, так що кожен, хто проходитиме повз нього, здригнеться і засвистить над усіма його руїнами.
9 Я допущу, щоб вони поїдали тіла своїх синів та тіла своїх дочок. Перебуваючи в облозі та в нещасті через пригноблення з боку своїх ворогів, котрі зазіхають на їхнє життя, люди їстимуть тіла своїх ближніх.
10 Тоді розіб’єш глечик на очах мужів, котрі прийшли з тобою,
11 і скажеш їм, що говорить Господь: Ось так Я розіб’ю цей народ і зруйную місто, як розбивається глиняний посуд, якого вже більше відновити неможливо. І ховатимуть мертвих у Тофеті, оскільки не вистачатиме належних місць для поховання.
12 Ось так Я учиню із цим містом, – говорить Господь, – і з його мешканцями, так що воно (місто ) уподібниться Тофету .
13 Навіть житла в Єрусалимі, та палаци Юдейських царів будуть, як місце Тофету; адже осквернені всі будинки, на дахах яких кадили ладаном усім небесним силам (сонцю, місяцю, зіркам ) і приносили жертви возливання чужим богам.
14 Коли Єремія повернувся з Тофета, куди посилав його Господь, аби там пророкувати, то став у дворі Господнього Храму, й промовив до всього народу:
15 Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю: Ось Я спроваджую на це місто та на всі міста околиці ті нещастя, про які Я їм провіщав, оскільки вони залишаються твердошиїми й відмовляються прислухатися до Моїх слів!