1 В девятый год Седекии, царя Иудейского, в десятый месяц, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и обложили его. 2 А в одиннадцатый год Седекии, в четвертый месяц, в девятый день месяца город был взят. 3 И вошли в него все князья царя Вавилонского, и расположились в средних воротах, Нергал-Шарецер, Самгар-Нево, Сарсехим, начальник евнухов, Нергал-Шарецер, начальник магов, и все остальные князья царя Вавилонского. 4 Когда Седекия, царь Иудейский, и все военные люди увидели их, — побежали, и ночью вышли из города через царский сад в ворота между двумя стенами и пошли по дороге равнины. 5 Но войско Халдейское погналось за ними; и настигли Седекию на равнинах Иерихонских; и взяли его и отвели к Навуходоносору, царю Вавилонскому, в Ривлу, в землю Емаф, где он произнес суд над ним. 6 И заколол царь Вавилонский сыновей Седекии в Ривле перед его глазами, и всех вельмож Иудейских заколол царь Вавилонский; 7 а Седекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон. 8 Дом царя и домы народа сожгли Халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили. 9 А остаток народа, остававшийся в городе, и перебежчиков, которые перешли к нему, и прочий оставшийся народ Навузардан, начальник телохранителей, переселил в Вавилон. 10 Бедных же из народа, которые ничего не имели, Навузардан, начальник телохранителей, оставил в Иудейской земле и дал им тогда же виноградники и поля. 11 А об Иеремии Навуходоносор, царь Вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей: 12 возьми его и имей его во внимании, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе. 13 И послал Навузардан, начальник телохранителей, и Навузазван, начальник евнухов, и Нергал-Шарецер, начальник магов, и все князья царя Вавилонского 14 послали и взяли Иеремию со двора стражи, и поручили его Годолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, отвести его домой. И он остался жить среди народа.
15 К Иеремии, когда он еще содержался во дворе темничном, было слово Господне: 16 иди, скажи Авдемелеху Ефиоплянину: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я исполню слова Мои о городе сем во зло, а не в добро ему, и они сбудутся в тот день перед глазами твоими; 17 но тебя Я избавлю в тот день, говорит Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. 18 Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на Меня возложил упование, сказал Господь.
Навуходоносор захоплює Єрусалим
1 Дев’ятого року правління Юдейського царя Седекії, в десятому місяці, вавилонський цар Навуходоносор з усім своїм військом знову прибув до Єрусалима, й почалася облога .
2 В одинадцятий рік царювання Седекії, в четвертому місяці, дев’ятого дня того місяця місто було захоплене ворогами .
3 Всі можновладці вавилонського царя увійшли в місто й розташувались біля Середніх воріт, зокрема: Нерґал-Сар-Ецер, Самґар-Нево, Сар-Сехім, раб-саріс (начальник євнухів ), Нерґал-Сар-Ецер, раб-маґ (старший маг ) і решта вельмож вавилонського царя.
4 Коли Юдейський цар Седекія та його вояки все це побачили, то вирішили втікати, – вони вийшли з міста вночі через царський сад і таємні ворота, що були між подвійними стінами, в напрямку Йорданської Долини .
5 Але халдейське військо погналося за ними й наздогнало Седекію в Єрихонській долині; вони схопили його й привели до вавилонського царя Навуходоносора, в Рівлу, що в землі Хамат, де він і виголосив їм вирок.
6 Синів Седекії вавилонський цар стратив у Рівлі у нього (батька ) на очах; знищив вавилонський цар і всіх знатних людей Юдеї.
7 Самому ж Седекії він виколов очі, закував його в мідні кайдани і відправив його до Вавилону.
8 Царський палац і будинки людей халдеї спалили вогнем, а стіни Єрусалима зруйнували.
9 Всіх людей, котрі ще залишалися у місті, та перебіжчиків, які раніше перейшли на бік ворога, – тобто усіх з решти народу, що залишився, Невузарадан, начальник охорони, виселив у Вавилон.
10 А бідних людей, котрі нічого не мали, Невузарадан, начальник охорони, залишив у Юдейському краї, наділивши їх у той же день виноградниками та землею.
11 Стосовно ж Єремії, то вавилонський цар Навуходоносор віддав Невузараданові, начальнику охорони, такий наказ:
12 Візьми його, й приділи йому свою увагу, – не чини йому жодного зла, а виконай те, про що він тебе попросить.
Єремію звільнено із в’язниці
13 Після цього Невузарадан, начальник охорони, Небушазбан – старший над євнухами-царедворцями, Нерґал-Шар-Ецер – начальник магів, й усі вельможі вавилонського царя
14 послали, аби забрати Єремію з в’язничного двору, і передали його Ґедалії, синові Ахікама, внукові Шафана, щоб той відпустив його додому. Отже, він (Єремія) залишився серед свого народу.
15 Коли Єремія був ще під вартою у в’язничному дворі, було до нього Господнє слово такого змісту:
16 Піди й передай ефіоплянину Евед-Мелехові такі слова: Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю! Оце Я виконую Моє провіщення щодо цього міста йому на зло, а не на добро. Вони (пророцтва ) збуватимуться в найближчі дні перед твоїми очами.
17 Але тебе Я врятую того дня, – говорить Господь, – і тебе не видадуть у руки людей, яких ти боїшся.
18 Я неодмінно тебе врятую, і ти не загинеш від меча! Твоє життя стане для тебе як здобич, позаяк ти довірився Мені, – говорить Господь.