1 На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. 2 Был также зван Иисус и ученики Его на брак. 3 И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. 4 Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Же́но? еще не пришел час Мой. 5 Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. 6 Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. 7 Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. 8 И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. 9 Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, — а он не знал, откуда это вино , знали только служители, почерпавшие воду, — тогда распорядитель зовет жениха 10 и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе. 11 Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его. 12 После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья его, и ученики Его; и там пробыли немного дней. 13 Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим 14 и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. 15 И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. 16 И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и до́ма Отца Моего не делайте домом торговли. 17 При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает Меня. 18 На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать? 19 Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. 20 На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? 21 А Он говорил о храме тела Своего. 22 Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. 23 И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. 24 Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех 25 и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке.
Весілля в Кані Галилейській
1 Третього дня було весілля в Кані Галилейській; була там мати Ісуса.
2 Ісус зі Своїми учнями також був запрошений на весілля.
3 Як забракло вина, Ісусова мати каже Йому: Не мають вина!
4 А Ісус їй каже: Що до того Мені й тобі, жінко? Ще не настав Мій час.
5 Його мати промовила до слуг: Зробіть, що тільки Він вам скаже.
6 Було там шість кам’яних посудин для води, яку використовували для юдейського очищення; кожна вміщала дві чи три міри .
7 Каже їм Ісус: Наповніть посудини водою! І наповнили їх ущерть.
8 Ще каже їм: Тепер зачерпніть і занесіть до старости! І вони понесли.
9 Коли староста покуштував воду, яка стала вином, то не знав, звідки воно; слуги ж, які зачерпували воду, знали, тоді староста закликав молодого
10 та й каже йому: Кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше – як нап’ються; [а] ти зберіг добре вино дотепер!
11 Такий початок чудес зробив Ісус у Кані Галилейській, виявивши славу Свою; і Його учні повірили в Нього.
Ісус звільняє храм від торговців
12 Після цього Ісус пішов у Капернаум: Він Сам, Його мати, Його брати та Його учні; й пробули вони там декілька днів.
13 Та наближалася юдейська Пасха, й Ісус прийшов у Єрусалим.
14 І побачив у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і сидять міняльники грошей.
15 Зробивши бича з мотузків, Він вигнав усіх із храму, овець і волів, розсипав гроші у міняльників, а столи поперевертав.
16 А тим, які продавали голубів, сказав: Заберіть їх звідси! Не робіть дому Мого Отця домом торгівлі!
17 Згадали Його учні, що написано: Ревність до Твого дому з’їдає Мене!
18 У відповідь на це юдеї запитали Його: Яку ознаку покажеш нам, що таке Ти робиш?
19 Відповів Ісус і сказав їм: Зруйнуйте цей храм, – і за три дні Я підніму його.
20 Тоді юдеї сказали: Сорок шість років будувався цей храм, а Ти за три дні піднімеш його?
21 Він же говорив про храм Свого тіла.
22 Коли Він воскрес із мертвих, то згадали Його учні, що Він це говорив, – тож повірили і в Писання, і в сказані Ісусом слова.
23 А коли Він був у Єрусалимі на святі Пасхи, то багато людей , побачивши ті чудеса, які Він творив, повірили в Його Ім’я.
24 Сам же Ісус не звірявся їм, бо Сам знав усе
25 і не мав потреби, щоби хтось свідчив про людину, адже Сам знав, що було в людині.