1 По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: 2 Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди чрез Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым. 3 Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею: 4 от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши. 5 Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя. 6 Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им; 7 только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. 8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 9 Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь.
10 И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: 11 пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя три дня вы пойдете за Иордан сей, дабы придти взять землю, которую Господь, Бог [отцов] ваших, дает вам в наследие. 12 А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассиина Иисус сказал: 13 вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию; 14 жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом; а вы все, могущие сражаться, вооружившись идите пред братьями вашими и помогайте им, 15 доколе Господь [Бог ваш] не успокоит братьев ваших, как и вас; доколе и они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им; тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца. 16 Они в ответ Иисусу сказали: все, что ни повелишь нам, сделаем, и куда ни пошлешь нас, пойдем; 17 как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя: только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как Он был с Моисеем; 18 всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты ни повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен!
Господь наказує Ісусу Ханаан, обіцяючи Свою підтримку
1 Після смерті Господнього слуги Мойсея Господь звернувся до помічника Мойсея Ісуса, Навинового сина, з такими словами:
2 Мойсей, Мій слуга, помер. Тож тепер піднімайся і переходь з усім тим народом через цей Йордан у край, який Я даю Ізраїлевим синам.
3 Кожне місце, де лише ступить ваша нога, Я дам його вам, як обіцяв Я Мойсеєві.
4 Від пустелі й цього Лівану, та до Великої Ріки, ріки Євфрат, – увесь край хеттейців, і аж до Великого Моря на заході, буде ваша територія.
5 Ніхто не зможе тобі протистояти до кінця твого життя. Як Я був з Мойсеєм, так буду Я і з тобою. Я не залишу тебе, й не відступлю від тебе.
6 Будь хоробрий і мужній, адже ти маєш дати цьому народові в спадщину землю, про яку Я присягнувся ще їхнім батькам, що дам їм!
7 Отже, будь сильний духом і дуже мужній, аби старанно дотримуватись і діяти, згідно з усім Законом, про який тобі заповів Мій слуга Мойсей. Не ухиляйся від нього ні направо, ні наліво, щоб тобі щастило в усіх твоїх справах.
8 Нехай книга цього Закону не відходить від твоїх уст; роздумуй над ним удень і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо.
9 Тому Я тобі наказую: будь хоробрим і мужнім! Не жахайся і не бійся, адже Господь, твій Бог, буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов!
10 Після цього Ісус звернувся до начальників народу з такими словами:
11 Пройдіть поміж табором й звеліть народові, говорячи: Приготуйте собі на дорогу запас їжі, тому що через три дні, вам належить перейти цей Йордан, аби заволодіти землею, яку Господь, ваш Бог, дає вам у спадщину!
12 А нащадкам Рувима, Ґада й половині племені Манассії Ісус сказав такі слова:
13 Пригадайте слова, які вам заповів Господній слуга Мойсей, кажучи: Господь, ваш Бог, дав вам відпочинок і наділив вас цією землею.
14 Нехай ваші жінки, ваші діти і ваша худоба оселяються в краю, який дав вам Мойсей по цей бік Йордану, а всі боєздатні і здорові організовано підуть попереду своїх братів, щоб їм допомагати.
15 Коли ж Господь дасть відпочинок вашим братам, як і вам; коли і вони заволодіють краєм, який Господь, ваш Бог, їм дає, тоді ви повернетесь до земель ваших наділів і успадкуєте те, що дав вам Мойсей, Господній слуга, на іншому – східному боці Йордану.
16 Вони ж відповіли Ісусові, говорячи: Все, що ти нам звелів, зробимо, і куди б ти нас не послав, підемо!
17 Як ми в усьому були слухняні Мойсею, так будемо слухняні й тобі! Нехай тільки Господь, твій Бог, буде з тобою, як Він був із Мойсеєм.
18 А хто чинитиме опір твоїм наказам, і не виконуватиме всіх твоїх розпоряджень, той буде страчений! Будь лише відважним і мужнім!