1 Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана к востоку солнца, от потока Арнона до горы Ермона, и всю равнину к востоку: 2 Сигон, царь Аморрейский, живший в Есевоне, владевший от Ароера, что при береге потока Арнона, и от средины потока, половиною Галаада, до потока Иавока, предела Аммонитян, 3 и равниною до самого моря Хиннерефского к востоку и до моря равнины, моря Соленого, к востоку по дороге к Беф-Иешимофу, а к югу местами, лежащими при подошве Фасги; 4 сопредельный ему Ог, царь Васанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Едреи, 5 владевший горою Ермоном и Салхою и всем Васаном, до предела Гессурского и Маахского, и половиною Галаада, до предела Сигона, царя Есевонского. 6 Моисей, раб Господень, и сыны Израилевы убили их; и дал ее Моисей, раб Господень, в наследие колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина.
7 И вот цари [Аморрейской] земли, которых поразил Иисус и сыны Израилевы по эту сторону Иордана к западу, от Ваал-Гада на долине Ливанской до Халака, горы, простирающейся к Сеиру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие, по разделению их, 8 на горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах, и в пустыне и на юге, Хеттеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев: 9 один царь Иерихона, один царь Гая, что близ Вефиля, 10 один царь Иерусалима, один царь Хеврона, 11 один царь Иармуфа, один царь Лахиса, 12 один царь Еглона, один царь Газера, 13 один царь Давира, один царь Гадера, 14 один царь Хормы, один царь Арада, 15 один царь Ливны, один царь Одоллама, 16 один царь Македа, один царь Вефиля, 17 один царь Таппуаха, один царь Хефера. 18 Один царь Афека, один царь Шарона, 19 один царь Мадона, один царь Асора, 20 один царь Шимрон-Мерона, один царь Ахсафа, 21 один царь Фаанаха, один царь Мегиддона, 22 один царь Кедеса, один царь Иокнеама при Кармиле, 23 один царь Дора при Нафаф-Доре, один царь Гоима в Галгале, 24 один царь Фирцы. Всех царей тридцать один.
Царі, яких переміг Ізраїль
1 Ось царі краю, яких Ізраїльтяни знищили, заволодівши їхніми землями на іншому, східному боці Йордану – від потоку Арнон до гори Хермон з усією східною долиною Арнона:
2 Сіхон, цар аморейців, який мешкав у Хешбоні, й владарював від міста Ароера, яке розташоване частково на березі потоку Арнон, а частково посередині потоку та половиною Гілеаду, аж до потоку Яббок, – кордону з аммонійцями,
3 а також східною частиною Йорданської Долини – від східного берега Кіннеретського моря й до східного берега Моря Рівнини, тобто Мертвого моря, – аж до Бет-Гаєшімота, й підніжжя гори Пісґи на півдні.
4 Далі кордони башанського царя Оґа, – одного з останніх рефаїмців, котрий мешкав у Аштароті та в Едреї.
5 Він владарював околицями гори Хермон, Салхою та всім Башаном аж до кордонів гессурійців та маахатійців, а також половиною Гілеаду, – до кордонів царя Сіхона, що мешкав у Хешбоні.
6 Господній слуга Мойсей разом з Ізраїльтянами розгромили їх, а їхні землі Мойсей, Господній слуга, віддав у власність нащадкам Рувима, Ґада та половині племені Манассії.
7 А ось царі краю, яких переміг Ісус разом з Ізраїльтянами на іншому (західному ) боці Йордану, починаючи від Баал-Гада, в Ліванській Долині, і до гори Халак (Лисої гори ), в напрямку Сеіру. Ці землі Ісус дав у володіння Ізраїльським племенам, згідно з належним кожному наділом, –
8 на горах та низинах, у степах та на схилах гір, у пустелі й на півдні (Неґеві ), де мешкали хеттейці, аморейці, ханаанці, періззейці, гіввійці та євусейці.
9 Цар Єрихона – один; цар Аю, що неподалік Бетеля – один;
10 цар Єрусалима – один; цар Хеврона – один;
11 цар Ярмута – один; цар Лахіша – один;
12 цар Еґлона – один; цар Ґезера – один;
13 цар Девіра – один; цар Ґедера – один;
14 цар Хорми – один; цар Аради – один;
15 цар Лівни – один; цар Адуллама – один;
16 цар Маккеди – один; цар Бетеля – один;
17 цар Таппуаха – один; цар Хефера – один;
18 цар Афека – один; цар Лашарона – один;
19 цар Мадона – один; цар Хацора – один;
20 цар Шімрон-Мерона – один; цар Ахшафа – один;
21 цар Таанаха – один; цар Меґіддо – один;
22 цар Кедеша – один; цар Йокнеама на Кармелі – один;
23 цар Дора, що в Нафат-Дорі, – один; цар Ґоїма, що в Ґілґалі, – один;
24 цар Тірци – один. Усіх царів було тридцять один.