1 И сказал Господь Моисею: объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего; 2 только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, к брату своему 3 и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться , не оскверняя себя; 4 и прикосновением к кому бы то ни было в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. 5 Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. 6 Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. 7 Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы [Господу] Богу своему. 8 Святи его, ибо он приносит хлеб [Господу] Богу твоему: да будет он у тебя свят, ибо свят Я Господь, освящающий вас. 9 Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего; огнем должно сжечь ее.
10 Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих; 11 и ни к какому умершему не должен он приступать: даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. 12 И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазания Бога его на нем. Я Господь. 13 В жену он должен брать девицу [из народа своего]: 14 вдову, или отверженную, или опороченную, [или] блудницу, не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену; 15 он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо Я Господь [Бог], освящающий его.
16 И сказал Господь Моисею, говоря: 17 скажи Аарону: никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему; 18 никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, 19 ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, 20 ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами; 21 ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу; недостаток на нем , поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему; 22 хлеб Бога своего из великих святынь и из святынь он может есть; 23 но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем: не должен он бесчестить святилища Моего, ибо Я Господь, освящающий их. 24 И объявил это Моисей Аарону и сынам его и всем сынам Израилевым.
Настанови для священників
1 Далі Господь промовив до Мойсея: Звернись до священиків, нащадків Аарона і скажи їм: Нехай вони не оскверняються через доторкнення до померлих зі свого народу.
2 Хіба що до свого найближчого родича: до своєї матері, до свого батька, до свого сина, до своєї дочки, до свого брата
3 та до своєї незайманої, близької йому сестри, яка ще не була заміжньою. Доторкуючись до таких померлих , йому можна осквернитись через них.
4 Як громадський діяч у своєму народі, священик не повинен осквернятися через померлого, щоб не опоганити себе.
5 Хай вони не виголюють на своїй голові лисини з приводу жалоби за померлим , не обтинають країв своєї бороди і не роблять на своїх тілах нарізів .
6 Вони мають бути святими для свого Бога і не опоганювати імені свого Бога, оскільки вони приносять Господні вогняні жертви та хліби своєму Богові, тому хай будуть святими.
7 Священики не повинні брати собі за дружину розпусниці, або чимось опоганеної. Нехай також не одружуються на жінці, відпущеній її чоловіком, бо священик є святим для свого Бога.
8 Вважай його святим і ти, бо він носить хлібні дари твого Бога. Він буде для тебе святим, бо Я святий, – Господь, Який освячує вас.
9 Якщо дочка якогось священика опоганить себе, чинячи розпусту, то вона опоганює свого батька. Така має бути спалена у вогні.
10 Стосовно ж Вищого священика поміж своїми співслужителями, на голову якого був возлитий єлей помазання і який посвячений, щоб одягати священні ризи, то він не повинен розпускати волосся на своїй голові, ані роздирати свої шати.
11 Він не наближатиметься до жодної померлої людини і не повинен осквернятися навіть заради свого померлого батька чи своєї померлої матері.
12 Він не вийде зі Святилища і не опоганить Святині свого Бога, тому що на ньому священний єлей помазання його Бога. Я – Господь.
13 Одружитись він може лише з дівчиною.
14 Він не одружуватиметься на вдові, на відпущеній чи опоганеній розпусниці, але візьме за дружину тільки дівчину зі свого народу.
15 Він не опоганить своїх нащадків у своєму народі, адже Я – Господь, Який його освячує.
16 Далі Господь промовив до Мойсея такі слова:
17 Скажи Ааронові наступне: Жоден чоловік із твоїх нащадків у їхніх поколіннях, у кого буде якась вада, не приходитиме, щоб приносити хлібні дари свого Бога.
18 Не приступатиме до служіння жодний чоловік, у якого буде одна з таких вад: ані сліпий чоловік, ані кульгавий, ані зі знівеченим носом чи спотворений,
19 ні чоловік, у якого перелом ноги або перелом руки,
20 ні горбатий, ні висохлий, ні з більмом на його оці, ні хворий на коросту чи парші, ні з пошкодженими ядрами.
21 Жоден чоловік з нащадків священика Аарона, в якого буде хоча б якась вада, не наближатиметься, аби звершувати Господні жертви. У нього є вада, тому він не може приносити хлібні дари свого Бога.
22 Хліб свого Бога, тобто святе святих зі Святилища, він буде їсти,
23 але через свою ваду не підходитиме до завіси й не буде наближатися до жертовника. Він не буде опоганювати Моїх святинь, бо Я – Господь, Який їх освячує.
24 Так Мойсей промовляв до Аарона та його синів, а також до всіх нащадків Ізраїля.