1 И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. 2 И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне — из Иерусалима. 3 И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах; и перекуют они мечи свои на орала и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. 4 Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. 5 Ибо все народы ходят, каждый во имя своего бога; а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. 6 В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого Я навел бедствие. 7 И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. 8 А ты, башня стада, холм дщери Сиона! к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство — к дщерям Иерусалима. 9 Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? 10 Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона: там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. 11 А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: «да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион!» 12 Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их как снопы на гумно. 13 Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо Я сделаю рог твой железным и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатства их Владыке всей земли.
Гора Господнього Храму очолить усі інші гори
1 В останні дні станеться таке, що гора Господнього Храму очолить усі інші гори, – підніметься над узгір’ями, і до неї полинуть усі народи.
2 І підуть туди численні народи, говорячи: Ходімо, зійдемо на Господню гору, – до Храму Бога Якова. Він вкаже нам Свої дороги, й ми будемо ходити Його стежками! Адже з Сіону вийде Закон, – Господнє слово – з Єрусалима.
3 Він (Господь ) буде розсуджувати розбрат між численними народами, й вирішуватиме справи далеких та потужних народів. Вони перекують свої мечі на лемеші, а списи свої – на серпи. Жоден народ вже не підніме меча проти іншого народу, і більше не будуть навчатись воювати.
4 Тоді кожний сидітиме під своєю виноградною лозою та під своєю смоківницею, – не стане тих, котрі наганяють страх, адже Сам Господь Саваот це сказав.
5 Як би інші народи не намагались діяти в ім’я своїх богів, ми будемо ходити в Ім’я Господа, нашого Бога, повік-віків.
Господь збере Свій залишок
6 Того дня, – говорить Господь, – зберу кульгавих, згромаджу розпорошених, – всіх тих, на кого наводив лихо.
7 Калік Я учиню Своїм залишком, а з розпорошених – потужний народ, і царюватиме над ними, на горі Сіон, Господь – відтоді й на віки вічні.
8 А ти, башто стада , – підгірку дочки Сіону, до тебе повернеться, тобто прийде, давнє владарювання – царство дочки Єрусалима.
9 Чому ти тепер так голосно кричиш? Хіба немає в тебе царя? Чи може загинув твій порадник, і тебе охопили болі, мов у породіллі?
10 Доведеться тобі, дочко Сіону, ще корчитись і кричати від болю, як породілля. Ти повинна будеш залишити місто й замешкати в полі. Підеш аж у Вавилон, де до тебе прийде визволення і звідки тебе викупить, з рук твоїх ворогів, Господь.
11 Але тепер проти тебе повстали численні народи, які кажуть: Нехай він буде зневажений, аби нам позловтішатися, дивлячись на Сіон!
12 Вони не знають Господніх задумів і не розуміють Його наміру, адже Він їх зібрав, як снопи на току.
13 Вставай і молоти їх, дочко Сіону! Я зроблю тобі залізного рога й дам тобі мідні копита. Ти розіб’єш численні народи, посвятивши Господу їхню здобич, – їхнє багатство і майно віддаси Владиці всієї землі!
14 Але поки що приготуйся, дочко завойовників! Уяви, що ми навколо в облозі, й тростиною б’ють по обличчю правителя Ізраїлю.