1 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: 2 сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих; пред скиниею собрания вокруг должны ставить стан свой. 3 С передней стороны к востоку ставят стан: знамя стана Иудина по ополчениям их, и начальник сынов Иуды Наассон, сын Аминадава, 4 и воинства его, вошедших в исчисление его, семьдесят четыре тысячи шестьсот; 5 после него ставит стан колено Иссахарово, и начальник сынов Иссахара Нафанаил, сын Цуара, 6 и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят четыре тысячи четыреста; 7 [далее ставит стан] колено Завулона, и начальник сынов Завулона Елиав, сын Хелона, 8 и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят семь тысяч четыреста; 9 всех вошедших в исчисление к стану Иуды сто восемьдесят шесть тысяч четыреста, по ополчениям их; первыми они должны отправляться. 10 Знамя стана Рувимова к югу, по ополчениям их, и начальник сынов Рувимовых Елицур, сын Шедеура, 11 и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок шесть тысяч пятьсот; 12 подле него ставит стан колено Симеоново, и начальник сынов Симеона Шелумиил, сын Цуришаддая, 13 и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят девять тысяч триста; 14 потом колено Гада, и начальник сынов Гада Елиасаф, сын Регуила, 15 и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят; 16 всех вошедших в исчисление к стану Рувима сто пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят, по ополчениям их; вторыми они должны отправляться. 17 Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, так и должны идти, каждый на своем месте при знаменах своих. 18 Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу, и начальник сынов Ефрема Елишама, сын Аммиуда, 19 и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок тысяч пятьсот; 20 подле него колено Манассиино, и начальник сынов Манассии Гамалиил, сын Педацура, 21 и воинства его, вошедших в исчисление его, тридцать две тысячи двести; 22 потом колено Вениамина, и начальник сынов Вениамина Авидан, сын Гидеония, 23 и воинства его, вошедших в исчисление его, тридцать пять тысяч четыреста; 24 всех вошедших в исчисление к стану Ефрема сто восемь тысяч сто, по ополчениям их; третьими они должны отправляться. 25 Знамя стана Данова к северу, по ополчениям их, и начальник сынов Дана Ахиезер, сын Аммишаддая, 26 и воинства его, вошедших в исчисление его, шестьдесят две тысячи семьсот; 27 подле него ставит стан колено Асирово, и начальник сынов Асира Пагиил, сын Охрана, 28 и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок одна тысяча пятьсот; 29 далее [ставит стан] колено Неффалима, и начальник сынов Неффалима Ахира, сын Енана, 30 и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят три тысячи четыреста; 31 всех вошедших в исчисление к стану Дана сто пятьдесят семь тысяч шестьсот; они должны идти последними при знаменах своих. 32 Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам их. Всех вошедших в исчисление в станах, по ополчениям их, шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят. 33 А левиты не вошли в исчисление вместе с сынами Израиля, как повелел Господь Моисею. 34 И сделали сыны Израилевы всё, что повелел Господь Моисею: так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим.
Таборування ізраїльських родів
1 І промовив Господь до Мойсея та Аарона, такі слова:
2 Ізраїльтяни будуть таборуватися кожний під своїм прапором і за ознаками роду своїх прабатьків. Вони ставатимуть табором навпроти Намету Свідчення, тобто навколо нього .
3 Спочатку, на схід сонця, під прапором свого табору стане плем’я Юди зі своїм військовим підрозділом. Старійшиною Юдиних нащадків був Нахшон, син Аммінадава.
4 Його військовий підрозділ, згідно проведеного перепису, складався із сімдесяти чотирьох тисяч шестисот чоловіків .
5 Поруч з ним стане табором плем’я Іссахара. Старійшиною нащадків Іссахара був Натанаїл, син Цуара.
6 Його військовий підрозділ, згідно з проведеним переписом, складався з п’ятдесяти чотирьох тисяч чотирьохсот чоловіків .
7 Далі таборувало плем’я Завулона. Старійшиною нащадків Завулона був Еліяв, син Хелона.
8 Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, складався з п’ятдесяти семи тисяч чотирьохсот чоловіків .
9 Всіх, хто пройшов перепис з табору Юди, було сто вісімдесят шість тисяч чотириста чоловіків, згідно зі своїми військовими підрозділами. Вони вирушатимуть першими.
10 Прапор табору Рувима, з його військовим підрозділом, стане на південній стороні. Старійшиною Рувимових синів був Еліцур, син Шедеура.
11 Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, налічував сорок шість тисяч п’ятсот чоловіків .
12 Поруч з ним ставатиме табором плем’я Симеона. Старійшиною нащадків Симеона був Шелуміїл, син Цурішаддая.
13 Його військовий підрозділ, згідно з переписом, налічував п’ятдесят дев’ять тисяч триста чоловіків .
14 Наступним було плем’я Ґада. Старійшина синів Ґада – Еліясаф, син Руела.
15 Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, складався з сорока п’яти тисяч шестисот п’ятдесяти чоловіків .
16 Усього тих, котрі пройшли перепис у таборі Рувима налічувалось сто п’ятдесят одна тисяча чотириста п’ятдесят чоловіків . Згідно зі своїми військовими підрозділами, вони вирушатимуть другими.
17 Наступним вирушатиме Намет Свідчення і табір левітів. Вони будуть йти всередині таборів. Як ставатимуть табором, так будуть і рушати, – кожний за своїм порядком, і під своїм прапором.
18 Прапор табору Єфрема з його військовим підрозділом буде стояти з західної сторони, тобто від моря. Старійшиною Єфремових нащадків був Елішама, син Аммігуда.
19 Його військові сили, згідно з проведеним переписом, складали сорок тисяч п’ятсот чоловіків .
20 Поряд з ним таборувало плем’я Манассії. Старійшиною нащадків Манассії був Гамалиїл, син Педацура.
21 Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, налічував тридцять дві тисячі двісті.
22 Далі стояло плем’я Веніяміна. Старійшиною Веніямінових нащадків був Абідан, син Ґідеоні.
23 Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, налічував тридцять п’ять тисяч чотириста.
24 Усіх же, хто пройшов перепис у таборі Єфрема, було сто вісім тисяч сто чоловіків , згідно зі своїми військовими підрозділами. Вони вирушатимуть третіми.
25 Прапор табору Дана, з його військовим підрозділом, стоятиме з північної сторони. Старійшиною нащадків Дана був Ахієзер, син Аммішаддая.
26 Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, складався з шістдесяти двох тисяч семисот чоловіків .
27 Поряд з ним ставатиме табором плем’я Асира. Старійшиною Асирових нащадків був Паґіїл, син Охрана.
28 Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, налічував сорок одну тисячу п’ятсот.
29 Наступним було плем’я Нефталима. Старійшиною нащадків Нефталима був Ахіра, син Енана.
30 Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, налічував п’ятдесят три тисячі чотириста чоловіків .
31 Усього, відповідно до перепису в таборі Дана налічувалось сто п’ятдесят сім тисяч шістсот чоловіків , згідно зі своїми військовими підрозділами. Вони вирушатимуть останніми, під своїми прапорами.
32 Це перелік усіх Ізраїльських нащадків за родами їхніх прабатьків. Усього нараховано в таборах, згідно з їхніми військовими підрозділами, шістсот три тисячі п’ятсот п’ятдесят чоловіків .
33 Отже, левіти не були пораховані між нащадками Ізраїля, як і наказав Господь Мойсеєві.
34 Ізраїльтяни зробили все так, як заповів Господь Мойсеєві. Тож вони отаборювалися під своїми прапорами, і так вирушали, кожний в своїй родині, за родом своїх прабатьків.