1 И сказал Господь Моисею, говоря: 2 дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля Ханаанская с ее границами: 3 южная сторона будет у вас от пустыни Син, подле Едома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока, 4 и направится граница на юг к возвышенности Акравима и пойдет чрез Син, и будут выступы ее на юг к Кадес-Варни, оттуда пойдет к Гацар-Аддару и пройдет чрез Ацмон; 5 от Ацмона направится граница к потоку Египетскому, и будут выступы ее к морю; 6 а границею западною будет у вас великое море: это будет у вас граница к западу; 7 к северу же будет у вас граница: от великого моря проведите ее к горе Ор, 8 от горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цедаду; 9 оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Енану: это будет у вас граница северная; 10 границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к Шефаму, 11 от Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннереф с восточной стороны; 12 и пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. 13 И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал: вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена [Манассиина]; 14 ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Манассиина получили удел свой: 15 два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом против Иерихона к востоку.
16 И сказал Господь Моисею, говоря: 17 вот имена мужей, которые будут делить вам землю: Елеазар священник и Иисус, сын Навин; 18 и по одному князю от колена возьмите для раздела земли. 19 И вот имена сих мужей: для колена Иудина Халев, сын Иефонниин; 20 для колена сынов Симеоновых Самуил, сын Аммиуда; 21 для колена Вениаминова Елидад, сын Кислона; 22 для колена сынов Дановых князь Буккий, сын Иоглии; 23 для сынов Иосифовых, для колена сынов Манассииных князь Ханниил, сын Ефода; 24 для колена сынов Ефремовых князь Кемуил, сын Шифтана; 25 для колена сынов Завулоновых князь Елицафан, сын Фарнака; 26 для колена сынов Иссахаровых князь Фалтиил, сын Аззана; 27 для колена сынов Асировых князь Ахиуд, сын Шеломия; 28 для колена сынов Неффалимовых князь Педаил, сын Аммиуда; 29 вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Ханаанской.
Кордони ханаанського краю
1 Господь звернувся до Мойсея з такими словами:
2 Промов до Ізраїльтян і накажи їм: Незабаром ви ввійдете в ханаанський край. Це та земля, яка стане вашою спадщиною – ханаанський край у його кордонах.
3 Вашою південною межею буде територія від пустелі Цін вздовж едомського краю. А ваш південний кордон буде проходити по краю Солоного моря і далі на схід.
4 Тоді ваш кордон поверне на південь до узгір’я Акраббіма, перейде до пустелі Цін, і простягатиметься на півдні до Кадеш-Барнеа. Звідти піде на Хацар-Адар, і протягнеться до Ацмона.
5 Далі кордон поверне від Ацмона до Єгипетського Потоку і простягнеться аж до моря.
6 Західною межею для вас стане Велике Море . Воно буде вашим кордоном із заходу.
7 А оце ваш кордон на півночі: проведіть його самі від Великого Моря до Гор-гори.
8 Від Гор-гори проведіть його в напрямку до Хамата. Тож межа кордону сягатиме Цедада.
9 Далі кордон простягнеться до Ціфрону і закінчиться в Гацар-Енані. Це буде ваш кордон з півночі.
10 Східний кордон визначите собі від Гацар-Енана до Шефама.
11 Потім кордон проходитиме від Шефама до Рівли зі сходу Аїну. Далі кордон піде вниз і простягнеться до берега Кіннеретського моря зі східної сторони.
12 Звідти кордон спускатиметься вздовж Йордану і сягатиме Солоного моря. В межах цих кордонів і буде ваша земля.
13 Після цього заповів Мойсей Ізраїльтянам такі слова: Це земля, яку ви отримаєте жеребкуванням у спадкове володіння, як і заповів Господь Мойсеєві дати її дев’яти з половиною племенам,
14 оскільки плем’я нащадків Рувима за своїм родом по батьківській лінії та плем’я нащадків Ґада за своїм родом по батьківській лінії, і половина племені Манассії, отримали свою спадщину.
15 Ці два з половиною племені одержали свою спадщину за Йорданом навпроти Єрихона на схід сонця.
Відповідальні за розподіл землі
16 Далі промовив Господь до Мойсея такі слова:
17 Ось імена мужів, котрі розділять вам у спадщину землю: священик Елеазар та Ісус, син Навина.
18 Візьмете також по одному старійшині з племені, щоб розділити землю у спадщину.
19 Імена цих мужів такі: з племені Юди Халев, син Єфунея;
20 з племені Симеона Шамуїл, син Аммігуда;
21 з племені Веніяміна Елідад, син Кіслона;
22 з племені нащадків Дана старійшина Буккі, син Йоґлії;
23 з племені Йосифа, із нащадків Манассії, старійшина Ханніїл, син Ефода;
24 з племені нащадків Єфрема старійшина Кемуїл, син Шіфтана;
25 з племені Завулона старійшина Еліцафан, син Парнака;
26 з племені нащадків Іссахара старійшина Палтіїл, син Аззана;
27 з племені нащадків Асира старійшина Ахігуд, син Шеломії;
28 з племені нащадків Нефталима старійшина Педагіл, син Аммігуда.
29 Це ті, котрих Господь призначив розділити спадщину Ізраїльтянам у ханаанському краю.