1 И сказал Господь Моисею, говоря: 2 объяви Аарону и скажи ему: когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть семь лампад. 3 Аарон так и сделал: на передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. 4 И вот устройство светильника: чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный; по образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник.
5 И сказал Господь Моисею, говоря: 6 возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их; 7 а чтобы очистить их, поступи с ними так: окропи их очистительною водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои, и будут чисты; 8 и пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех; 9 и приведи левитов пред скинию собрания; и собери все общество сынов Израилевых, 10 и приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов; 11 Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу; 12 а левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу, для очищения левитов; 13 и поставь левитов пред Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу; 14 и так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были Моими. 15 После сего войдут левиты служить скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их; ибо они отданы Мне из сынов Израилевых: 16 вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложесна, Я беру их Себе; 17 ибо Мои все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота: в тот день, когда Я поразил всех первенцев в земле Египетской, Я освятил их Себе 18 и взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых; 19 и отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу. 20 И сделали так Моисей и Аарон и все общество сынов Израилевых с левитами: как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы. 21 И очистились левиты и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми; 22 после сего вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном и пред сынами его. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними.
23 И сказал Господь Моисею, говоря: 24 вот закон о левитах: от двадцати пяти лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания, 25 а в пятьдесят лет должны прекращать отправление работ и более не работать: 26 тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания, работать же — пусть не работают; так поступай с левитами касательно служения их.
Розташування лампад на світильнику
1 І промовив Господь до Мойсея такі слова:
2 Звернися до Аарона й скажи йому: Коли встановлюватимеш лампади, то сім лампад мають світити з переднього боку світильника.
3 Аарон так і зробив. З переднього боку світильника він встановив його лампади, як Господь заповів Мойсеєві.
4 А конструкція світильника така: він був увесь із золота, як його стовбур, так і його квітки – весь суцільно кований . Світильник був зроблений саме за тим зразком, який показав Господь Мойсеєві.
Відокремлення та очищення левитів для служіння Господу
5 Далі Господь промовив до Мойсея такі слова:
6 Відділи левітів з-посеред Ізраїльських нащадків і очисти їх.
7 Ось що маєш з ними зробити, щоб їх очистити: покропи їх водою очищення від гріха, і нехай вони повністю поголять бритвою свої тіла, виперуть свій одяг і стануть чистими.
8 Після цього нехай візьмуть одного бичка з великої худоби і жертву до нього з питльованого пшеничного борошна, замішаного на олії. Візьмеш також другого бичка з великої худоби для жертви за гріх.
9 Тоді приведеш левітів до переду Намету Свідчення й збереш усю громаду Ізраїльтян.
10 І приведеш левітів перед Господа, а Ізраїльські нащадки покладуть на левітів свої руки.
11 Потім відділить Аарон левітів як особливу жертву Господу від Ізраїльтян. Вони будуть виконувати служіння для Господа.
12 Левіти у свою чергу покладуть свої руки на голови бичків, і ти принесеш одного в жертву за гріх, а другого в жертву всепалення Господу, спокутавши таким чином гріхи левітів.
13 Тоді поставиш левітів перед Аароном і перед його синами, і відокремиш їх як особливу жертву Господу.
14 Так відділиш левітів з-поміж Ізраїльських нащадків, і левіти стануть Моїми.
15 Лише після того, як ти очистиш левітів і відокремиш їх як особливу жертву, вони входитимуть для служіння в Наметі Свідчення.
16 Бо з-поміж Ізраїльських синів вони належать тільки Мені. Я взяв їх Собі замість усіх первородних – зокрема тих, хто першим виходить з кожного материнського лона серед Ізраїльтян.
17 Все первородне серед Ізраїльських нащадків, від людини до худоби, є Моїм. Того дня, коли Я уразив всіх первородних в єгипетському краю, Я посвятив їх Собі.
18 Я взяв левітів замість усіх первородних між Ізраїльтянами.
19 Я подарував левітів Ааронові та його синам з-поміж Ізраїльських нащадків, аби вони звершували служіння замість Ізраїльських нащадків у Наметі Свідчення. Щоб вони здійснювали викуплення за Ізраїльських нащадків і щоб Ізраїльтяни не були покарані, коли вони наближатимуться до Святині.
20 Мойсей та Аарон і вся громада Ізраїльтян учинили з левітами так, як заповів Господь Мойсеєві відносно левітів. Саме так і вчинили з ними Ізраїльтяни.
21 Тож левіти очистилися і випрали свій одяг, а Аарон відділив їх як особливу жертву для Господа. І звершив Аарон спокуту за їхні гріхи, щоб очистити їх.
22 Після того левіти увійшли в Намет Свідчення для виконання свого служіння поряд з Аароном та поряд з його синами. Як Господь заповів Мойсеєві щодо левітів, так і вчинили з ними.
23 Тоді звернувся Господь до Мойсея, промовляючи:
24 Ще одне стосовно левітів: від двадцяти п’яти років і вище, вони приступатимуть до виконання служіння в Наметі Свідчення.
25 А в п’ятдесятилітньому віці левіт усувається від служіння і більше його не звершуватиме.
26 Він може допомагати своїм братам, здійснюючи нагляд у звершенні ними служіння в Наметі Свідчення, однак самостійного служіння він вже не виконуватиме. Так чинитимеш з левітами стосовно їхнього служіння.