1 Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, 2 чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения разума; 3 усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; 4 простым дать смышленость, юноше — знание и рассудительность; 5 послушает мудрый — и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы; 6 чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их.
7 Начало мудрости — страх Господень; [доброе разумение у всех, водящихся им; а благоговение к Богу — начало разумения;] глупцы только презирают мудрость и наставление. 8 Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, 9 потому что это — прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. 10 Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; 11 если будут говорить: «иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, 12 живых проглотим их, как преисподняя, и — целых, как нисходящих в могилу; 13 наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею; 14 жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас», — 15 сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, 16 потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. 17 В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, 18 а делают засаду для их крови и подстерегают их души. 19 Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им.
20 Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, 21 в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою: 22 «доколе , невежды, будете любить невежество? доколе буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание? 23 Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. 24 Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и не было внимающего; 25 и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. 26 За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда придет на вас ужас; 27 когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота. 28 Тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня. 29 За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, 30 не приняли совета моего, презрели все обличения мои; 31 за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. 32 Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, 33 а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла».
Початок мудрості – страх Господній
1 Притчі Соломона, Давидового сина, Ізраїльського царя,
2 для пізнання мудрості й повчання, осягнення висловлювань розуму;
3 для засвоєння правил розсудливості, справедливості та правосуддя;
4 щоб простих людей навчити кмітливості, юнаків – знання і розсудливості.
5 Мудрий хай слухає і примножує своє знання, а розумний нехай здобуває досвід,
6 як осягнути значення притчі, загадкових слів, висловлювань мудрих та їхніх загадок.
7 Початок мудрості – страх Господній; лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням.
Пересторога від нечестивих порад
8 Прислухайся, сину мій, до повчань свого батька і не відкидай порад своєї матері.
9 Адже вони (повчання ) є чудовим вінком для твоєї голови і золотою оздобою для твоєї шиї.
10 Сину мій, якщо нечестиві будуть тебе зваблювати, то не погоджуйся;
11 коли вони скажуть: Іди з нами у засідку для пролиття крові, – без причини підстережемо невинного,
12 живих проковтнемо їх, як шеол, – цілковито, як тих, що сходять у могилу.
13 Здобудемо багато коштовностей і наповнимо здобиччю наші оселі, –
14 тож зв’яжи з нами свою долю і в нас усіх буде спільний гаманець!
15 Сину мій, не ставай на їхню дорогу, – утримай свої стопи від їхніх стежок!
16 Адже їхні ноги біжать до зла, поспішаючи на пролиття крові.
17 Даремно розтягувати сітку на очах у птахів!
18 Але вони чатують на власну кров, підстерігають свою душу!‥
19 Такі дороги всіх, хто силою здобуває чуже добро, – воно згубить тих, котрі ним заволодівають.
Заклик мудрості
20 Мудрість голосно волає на вулицях, вона підносить свій голос на майданах, –
21 На гомінливих роздоріжжях вона підносить голос, при брамах міста виголошує свою промову:
22 Доки ви, невігласи, будете любуватися неуцтвом? Доки вам, глумливцям, буде подобатись блюзнірство? А ви, нерозумні, доки будете ненавидіти знання?
23 Зверніть увагу на моє застереження! І тоді я зіллю на вас свій дух, поділюсь з вами своїм словом!
24 Адже я закликала, – а ви не хотіли слухати, простягала руки, – а ви не звертали уваги.
25 Ви нехтували всіма моїми порадами, не сприйняли моїх застережень.
26 Тепер я сміятимусь над вашим нещастям, – радітиму, коли вас огорне жах;
27 коли на вас звалиться страх , наче буря, і горе пронесеться над вами, як вихор; коли вас спіткає журба та скрута.
28 Тоді будуть кликати мене, але я не слухатиму; старанно шукатимуть мене, але мене не знайдуть.
29 Тому що зненавиділи знання і не обрали Господнього страху, –
30 не слухали моєї поради й знехтували всіма моїми застереженнями.
31 Тому мусять скуштувати плодів власного обрання і насититись наслідками своїх задумів.
32 Впертість невігласів погубить їх, – безпечність неуків приведе їх до загибелі.
33 А хто мене послухає, житиме безпечно і знайде спокій, не маючи страху перед злом.