1 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 2 так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; 3 если будешь призывать знание и взывать к разуму; 4 если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5 то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. 6 Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум; 7 Он сохраняет для праведных спасение; Он — щит для ходящих непорочно; 8 Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых Своих. 9 Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. 10 Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, 11 тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, 12 дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, 13 от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы; 14 от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, 15 которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих; 16 дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, 17 которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. 18 Дом ее ведет к смерти, и стези ее — к мертвецам; 19 никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. 20 Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, 21 потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней; 22 а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее.
Цінність мудрості
1 Сину мій! Якщо ти приймеш мої слова і мої заповіти збережеш у собі;
2 якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості, а серце своє навернеш для розуму;
3 якщо ти закличеш знання, і звернешся до розуму;
4 якщо шукатимеш його як срібла, і намагатимешся знайти його як скарб, –
5 тоді зрозумієш, що таке Господній страх, і здобудеш пізнання Бога.
6 Адже Господь дає мудрість, і з Його уст – знання та розсудливість.
7 Він зберігає, як скарб , спасіння для праведних, – Він – захист для тих, хто ходить у невинності, –
8 охороняючи шляхи правди й захищаючи стежки вірних Своїх.
9 Лише тоді збагнеш, що таке істина й правосуддя, прямодушність та усяка дорога добра,
10 коли ввійде мудрість у твоє серце, й знання стане приємним для твоєї душі.
11 Тоді розсудливість оберігатиме тебе, а розум захищатиме тебе,
12 щоб урятувати тебе від дороги зла та від людини, що говорить підступне, –
13 від тих, котрі відхиляються від доріг праведності, аби ходити шляхами темряви;
14 котрі тішаться, коли зроблять зло, та отримують насолоду в ганебній розбещеності.
15 Стежки таких покручені, – і вони постійно збочують на манівці.
16 Це також убереже тебе від чужої жінки, – від незнайомої, яка зваблює облесливими словами;
17 яка залишила друга своєї юності і забула Заповіт свого Бога.
18 Адже її дім провадить до смерті, а її стежки – до покійників у царстві тіней.
19 Ніхто з тих, що входять до неї, не повертаються і не стають на шлях життя.
20 Тому ходи дорогою добра, і тримайся стежок праведників.
21 Адже лише праведні населятимуть землю, і бездоганні залишаться на ній.
22 Нечестиві ж будуть знищені з землі – злочинці викоріняться з неї.