1 Вино — глумливо, сикера — буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен. 2 Гроза царя — как бы рев льва: кто раздражает его, тот грешит против самого себя. 3 Честь для человека — отстать от ссоры; а всякий глупец задорен. 4 Ленивец зимою не пашет: поищет летом — и нет ничего. 5 Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. 6 Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? 7 Праведник ходит в своей непорочности: блаженны дети его после него! 8 Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. 9 Кто может сказать: «я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? 10 Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и другое — мерзость пред Господом. 11 Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. 12 Ухо слышащее и глаз видящий — и то и другое создал Господь. 13 Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть; держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб. 14 «Дурно, дурно», говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. 15 Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь — уста разумные. 16 Возьми платье его, так как он поручился за чужого; и за стороннего возьми от него залог. 17 Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою; но после рот его наполнится дресвою. 18 Предприятия получают твердость чрез совещание, и по совещании веди войну. 19 Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. 20 Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. 21 Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится впоследствии. 22 Не говори: «я отплачу за зло»; предоставь Господу, и Он сохранит тебя. 23 Мерзость пред Господом — неодинаковые гири, и неверные весы — не добро. 24 От Господа направляются шаги человека; человеку же как узнать путь свой? 25 Сеть для человека — поспешно давать обет, и после обета обдумывать. 26 Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. 27 Светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины сердца. 28 Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. 29 Слава юношей — сила их, а украшение стариков — седина. 30 Раны от побоев — врачевство против зла, и удары, проникающие во внутренности чрева.
1 Вино – глумливе, оп’яняючий напій – галасливий, і кожен, хто зваблюється ними, нерозумний.
2 Царський гнів, мов ричання лева; хто його дражнить, грішить проти самого себе.
3 Уникати сварки – достоїнство людини, – лише нерозсудливий гарячкує.
4 Восени ледачий не оре, а в жнива шукатиме врожаю, – та нічого не знайде.
5 Задуми серця людини – це глибокі води, але розумна людина вміє їх вичерпати.
6 Чимало людей наголошують на власній доброті, але хто знайде, насправді, милостиву людину!
7 Коли праведний живе своєю непорочністю, то щасливими будуть і його діти після нього.
8 Коли цар сидить на судовому троні, то він своїм поглядом розпорошує усяке зло.
9 Хто може сказати: Очистив я своє серце, і тепер я чистий від мого гріха?
10 Неоднакові ваги і дві різні мірки – одне і друге огидні для Господа.
11 Вже з поведінки дитини можна зрозуміти, чи правильним і чистим буде її спосіб життя.
12 Вухо, яке чує, й око, яке бачить, – те й друге створив Господь.
13 Не люби довго спати, щоб тобі не збідніти. Тримай відкритими свої очі, і їстимеш хліб досхочу.
14 Хто купує, каже: Погане, нічого не варте!‥ А коли відійде, то хвалиться купленим.
15 Можна мати золото і багато перлин, але розумні уста – найцінніша прикраса.
16 У того, хто поручився за чужого, – візьмуть і його одяг, – візьмуть його від нього як заставу за стороннього.
17 Хліб, здобутий неправдою, спочатку солодкий, але потім у роті виявиться повно жорстви .
18 Всі заходи затверджуються радою, тому лише після наради починай воювати.
19 Хто ходить і відкриває таємниці, той зрадник, – тому не спілкуйся з тим, хто широко відкриває рота.
20 Хто лихословить свого батька та свою матір, того світильник погасне серед безпросвітної темряви.
21 Спадок, поспіхом отриманий на початку, не матиме благословення в кінці.
22 Не говори: Я відплачу за зло! Покладайся на Господа, і Він тобі допоможе.
23 Двоякі гирі огидні для Господа, так само не до вподоби й оманлива вага.
24 Кроками людини керує Господь, але як же людині зрозуміти свою дорогу?
25 Поспіхом дати обітницю, мовляв, «Посвячене!», а лише після обітниці обмірковувати – пастка для людини.
26 Мудрий цар відсіває нечестивих, після чого направляє на них колесо .
27 Світильник Господній – дух людини, що вивідує всі глибини серця.
28 Милість та істина оберігають царя, – милосердям він підтримує свій престол.
29 Окраса юнацтва – їхня сила, а оздоба людей похилого віку – сивина.
30 Рани від побоїв – ліки проти зла, і удари ці проникають у глибини людського єства.