1 Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. 2 Богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого создал Господь. 3 Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперед, и наказываются. 4 За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. 5 Терны и сети на пути коварного; кто бережет душу свою, удались от них. 6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится. 7 Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом заимодавца. 8 Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. [Человека, доброхотно дающего, любит Бог, и недостаток дел его восполнит.] 9 Милосердый будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. [Победу и честь приобретает дающий дары, и даже овладевает душею получающих оные.] 10 Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. 11 Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь — друг. 12 Очи Господа охраняют знание, а слова законопреступника Он ниспровергает. 13 Ленивец говорит: «лев на улице! посреди площади убьют меня!» 14 Глубокая пропасть — уста блудниц: на кого прогневается Господь, тот упадет туда. 15 Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. 16 Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет.
17 Приклони ухо твое, и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию; 18 потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. 19 Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни . 20 Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, 21 чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя?
22 Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, 23 потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их. 24 Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, 25 чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. 26 Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги: 27 если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? 28 Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. 29 Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми.
1 Добре ім’я краще за велике багатство, – бо добра репутація краща за срібло й золото.
2 Багатого і бідного шляхи пересікаються, адже обох їх створив Господь.
3 Мудрий, зауважуючи лихо, ховається, а легковажні рухаються далі й зазнають шкоди.
4 Нагородою за покірність і пошану до Господа є багатство, слава і життя.
5 На шляху підступного (крутія ) колючки й тенета, а хто пильнує свою душу, триматиметься від нього далеко.
6 Повчай (виховуй ) юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього, навіть коли постаріє.
7 Багаті мають владу над бідними, і боржник стає рабом того, хто позичає йому.
8 Хто сіє кривду, пожне лихо, і бич його гніву щезне.
9 Доброзичливий буде благословенним, бо своїм хлібом він поділився з убогим.
10 Прожени глузія (блюзніра ) і припиниться сварка, – припиняться суперечки та зневага.
11 Хто любить чистоту серця і має вдячні уста, тому і цар стає другом.
12 Господні очі на варті знання і слова підступного Він обертає в ніщо.
13 Лінивий говорить: Лев на дорозі, – я можу загинути навіть посеред майдану!
14 Уста чужої жінки – це глибока безодня, в яку потрапляє той, на кого гнівається Господь.
15 До серця дитини приліпилась дурість, проте лозина виховання прожене її від нього.
16 Хто кривдить бідного, щоб збагатитись самому, і хто дає багатому, той безперечно зубожіє.
Слова мудреців
17 Нахили своє вухо і прислухайся до слів мудреців, – прихили своє серце до мого знання,
18 і матимеш задоволення від того, що зберігатимеш їх у собі, – бо вони водночас перебуватимуть на твоїх устах.
19 Я навчаю тебе особисто й сьогодні, аби ти цілковито покладався на Господа.
20 Хіба я не писав тобі тричі, даючи тобі поради і повчання, –
21 аби ти не лише сам отримав знання правди й слова істини, але щоб ти міг передати ці слова правди у відповідь тим, хто тебе запитує?
22 Не обкрадай бідного, бо він і так бідний, – не пригнічуй нещасного біля брами ,
23 бо Господь є оборонцем їхньої справи, і позбавить життя тих, хто їх кривдить.
24 Не товаришуй з гнівливим, і з людиною запальною не спілкуйся,
25 щоб ти, бува, не перейняв його звички і не поставив капкана на власну душу.
26 Не будь серед тих, котрі ручаються за інших, – бо, ручаючись, вони беруть на себе чужі борги, –
27 щоб, коли не матимеш чим заплатити, не забрали і твоєї постелі з-під тебе.
28 Не пересувай давньої межі, яку встановили твої батьки.
29 Чи бачив ти кмітливу у своїй справі людину? Вона буде запрошена на службу до можновладців і не служитиме звичайним людям.