1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом.
2 Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости; 3 ибо Господь Всевышний страшен, — великий Царь над всею землею; 4 покорил нам народы и племена под ноги наши; 5 избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. 6 Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. 7 Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте, 8 ибо Бог — Царь всей земли; пойте все разумно. 9 Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле Своем; 10 князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли — Божии; Он превознесен над ними .
Псалом 46
1 Диригентові. Синів Корея. На мелодію “Дівиці”. Пісня.
2 Бог – наш Захист і Сила, надійна Допомога в стражданнях.
3 Тому ми не злякаємось, хоча б затряслась земля і гори рухнули в серце морів.
4 Від Його величі ревуть і бушують води, здригаються гори.
Музична пауза .
5 Відгалуження Його ріки веселять Боже місто, святу оселю Всевишнього.
6 Бог посеред нього, воно не зрушиться. На світанку Бог йому допоможе.
7 Збунтувалися народи, захиталися царства. Він подав Свій голос – і розтопилася земля.
8 З нами Господь сил, Бог Якова, наш Захист!
Музична пауза .
9 Ідіть і подивіться на діла Господні, – які дивовижні речі здійснив Він на землі!
10 Він припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці.
11 Вгамуйтеся і пізнайте, що Я – Бог! Я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі.
12 З нами Господь сил, Бог Якова – наш Захист!
Музична пауза .