1 Начальнику хора. На струнных орудиях . Учение Давида, 2 когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «не у нас ли скрывается Давид?»
3 Боже! именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. 4 Боже! услышь молитву мою, внемли словам уст моих, 5 ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей; они не имеют Бога пред собою. 6 Вот, Бог помощник мой; Господь подкрепляет душу мою. 7 Он воздаст за зло врагам моим; истиною Твоею истреби их. 8 Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, 9 ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое.
Псалом 53
1 Диригентові. На мелодію “Махолат”. Повчання Давида.
2 Нерозумний у своєму серці каже: Нема Бога. Вони морально зіпсувались, роблять огидні речі, – немає нікого, хто чинив би добро.
3 Бог споглядає з небес на людей, аби побачити, чи є хтось розумний, котрий шукав би Бога.
4 Усі відступили, враз стали непридатними, – нема такого, хто чинив би добро, – немає жодного.
5 Невже не опам’ятаються усі ті злочинці, котрі пожирають мій народ, наче їдять хліб, забуваючи при цьому спитати у Бога?
6 Проте їх огорне страх там, де страху досі не було, тому що Бог розпорошить кості тих, які тебе оточили. Ти засоромив їх , оскільки Бог ними знехтував.
7 О, якби то прийшло Ізраїлеві спасіння з Сіону! Коли Бог визволить з неволі Свій народ, радітиме Яків і втішатиметься Ізраїль.