1 Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. 2 Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому.
3 Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе 4 (которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников), и домашнюю их церковь. 5 Приветствуйте возлюбленного моего Епенета, который есть начаток Ахаии для Христа. 6 Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. 7 Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между Апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. 8 Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. 9 Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. 10 Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. 11 Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркисса тех, которые в Господе. 12 Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. 13 Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его и мою. 14 Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. 15 Приветствуйте Филолога и Юлию, Нирея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. 16 Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.
17 Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; 18 ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. 19 Ваша покорность вере всем известна; посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. 20 Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь.
21 Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, Иасон и Сосипатр, сродники мои. 22 Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. 23 Приветствует вас Гаий, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт.
24 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1 Поручаю вам нашу сестру Фиву, служительку Церкви в Кенхреях,
2 щоб ви її прийняли в Господі, як і личить святим; допомагайте їй у тій справі, в якій вона від вас матиме потребу, бо й вона допомагала багатьом і мені самому.
3 Вітайте Прискилу й Акилу – моїх співробітників у Ісусі Христі,
4 які за мою душу свої голови клали; не тільки я їм дякую, але й усі Церкви з язичників;
5 вітайте і їхню домашню Церкву. Вітайте улюбленого мого Епенета, який є первістком Азії для Христа.
6 Вітайте Марію, яка багато потрудилася для вас.
7 Вітайте Андроника та Юнію – родичів та співв’язнів моїх, які є видатними між апостолами і які раніше від мене прийняли Христа.
8 Вітайте Амплія, мого улюбленого в Господі.
9 Вітайте Урбана, нашого співпрацівника в Христі, та улюбленого мого Стахія.
10 Вітайте Апелеса, випробуваного в Христі. Вітайте тих, хто з дому Аристовула.
11 Вітайте мого родича Іродіона. Вітайте Наркисових, які в Господі.
12 Вітайте Трифену й Трифосу, які потрудилися в Господі. Вітайте улюблену Персиду, яка багато потрудилася в Господі.
13 Вітайте Руфа, вибраного в Господі, й матір його та мою.
14 Вітайте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермію і тих братів, які з ними.
15 Вітайте Філолога та Юлію, Нирея та його сестру, Олимпа і всіх святих, які з ними.
16 Вітайте одне одного святим поцілунком. Усі Христові Церкви вас вітають!
Застереження від розділення
17 Благаю вас, брати, остерігайтеся тих, хто сіє розділення і спокуси всупереч ученню, яке ви опанували; уникайте їх,
18 бо вони не служать нашому Господу Христові, але своєму власному череву, і приємними, лагідними словами обманюють серця простодушних.
19 Ваша слухняність дійшла до всіх. Радію за вас, але хочу, щоб ви були мудрими в доброму і незаплямовані злом.
20 Бог миру незабаром зітре сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса [Христа] нехай буде з вами! Амінь.
Привіти від співробітників
21 Вітає вас мій співпрацівник Тимофій, і Лукій, і Ясон, і Сосипатер, мої родичі.
22 Вітаю вас у Господі також і я, Терцій, який писав це послання.
23 Вітає вас Гай – гостинний для мене і для всієї Церкви. Вітає вас міський скарбник Ераст і брат Кварт.
Закінчення листа
24 [Благодать нашого Господа Ісуса Христа нехай буде з усіма вами, амінь].
25 Тому, Хто за моєю Євангелією і проповіддю Ісуса Христа може вас зміцнити, згідно з відкриттям тайни, яка споконвіку замовчувалася,
26 а нині, за наказом вічного Бога, виявлена через Писання пророків і розголошена для утвердження віри між усіма народами,
27 Єдиному премудрому Богові, через Ісуса Христа, слава навіки! Амінь.