1 И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. 2 И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его; 3 и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. 4 И отвечал я и сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? 5 И Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. 6 Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. 7 Кто ты, великая гора, перед Зоровавелем? ты — равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: «благодать, благодать на нем!» 8 И было ко мне слово Господне: 9 руки Зоровавеля положили основание дому сему; его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к вам. 10 Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зоровавеля те семь, — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю? 11 Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? 12 Вторично стал я говорить и сказал ему: что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? 13 И сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, господин мой. 14 И сказал он: это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли.
Видіння золотого світильника та двох оливок
1 Ангел, котрий розмовляв зі мною, повернувся і розбудив мене, як будять людину зі сну,
2 і запитав мене: Що ти бачиш? Я відповів: Бачу я світильника, – увесь він із золота, зверху на ньому чаша з оливою та сім лампадок на семи трубочках, що йдуть від чаші зверху.
3 А біля нього бачу дві оливки, одна оливка з правого боку чаші, а друга – з лівого.
4 Я звернувся до ангела, що розмовляв зі мною, й запитав: Що це, мій володарю?
5 Відповідаючи, ангел, що розмовляв зі мною, сказав мені: Хіба не знаєш, що це? І я відповів: Ні, мій володарю.
6 Пояснюючи, він заговорив до мене й так сказав: Передаю слово Господнє до Зоровавеля такого змісту: Не силою і не людською могутністю, а лише Моїм Духом, – говорить Господь Саваот!
7 Якою б великою горою ти не була, перед Зоровавелем ти станеш рівниною! Він покладе завершальний наріжний камінь під голосні вигуки: щасти, щасти йому, Боже!
8 І було до мене Господнє слово такого змісту:
9 Руки Зоровавеля заклали основу під цей Храм, і його руки завершать будівництво, і таким чином ви зрозумієте, що саме Господь Саваот послав мене до вас.
10 Адже навіть ті, котрі зневажали день незначних початків, радітимуть, побачивши олов’яний висок у руці Зоровавеля. А ті сім очей на камені – це Господні очі, що оглядають усю землю.
11 Відізвавшись, я запитав його: Що це за дві оливки справа й зліва від світильника?
12 І ще з одним питанням я звернувся до нього: Що означають ті дві оливкові галузки, які за допомогою двох золотих трубок випускають із себе золоту оливу ?
13 Відповідаючи, він запитав: Невже не знаєш і цього? Я відповів: Ні, мій володарю.
14 Тоді він пояснив: Це два помазаники, котрі стоять перед Владикою всієї землі.