1 И вывел меня ко внешнему двору северною дорогою, и привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на севере, 2 к тому месту, которое у северных дверей имеет в длину сто локтей, а в ширину пятьдесят локтей. 3 Напротив двадцати локтей внутреннего двора и напротив помоста, который на внешнем дворе, были галерея против галереи в три яруса. 4 А перед комнатами ход в десять локтей ширины, а внутрь в один локоть; двери их лицем к северу. 5 Верхние комнаты — у́же, потому что галереи отнимают у них несколько против нижних и средних комнат этого здания. 6 Они в три яруса, и таких столбов, какие на дворах, нет у них; потому они и сделаны у́же против нижних и средних комнат, начиная от пола. 7 А наружная стена напротив этих комнат от внешнего двора, составляющая лицевую сторону комнат, имеет длины пятьдесят локтей; 8 потому что и комнаты на внешнем дворе занимают длины только пятьдесят локтей, и вот перед храмом сто локтей. 9 А снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к ним со внешнего двора. 10 В ширину стены двора к востоку перед площадью и перед зданием были комнаты. 11 И ход перед ними такой же, как и у тех комнат, которые обращены к северу, такая же длина, как и у тех, и такая же ширина, и все выходы их, и устройство их, и двери их такие же, как и у тех. 12 Такие же двери, как и у комнат, которые на юг, и для входа в них дверь у самой дороги, которая шла прямо вдоль стены на восток. 13 И сказал он мне: «комнаты на север и комнаты на юг, которые перед площадью, суть комнаты священные, в которых священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы; там же они кладут священнейшие жертвы, и хлебное приношение, и жертву за грех, и жертву за преступление, ибо это место святое. 14 Когда войдут туда священники, то они не должны выходить из этого святаго места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны; они должны надеть на себя другие одежды и тогда выходить к народу». 15 Когда кончил он измерения внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицем к востоку, и стал измерять его кругом. 16 Он измерил восточную сторону тростью измерения и намерил тростью измерения всего пятьсот тростей; 17 в северной стороне той же тростью измерения намерил всего пятьсот тростей; 18 в южной стороне намерил тростью измерения также пятьсот тростей. 19 Поворотив к западной стороне, намерил тростью измерения пятьсот тростей. 20 Со всех четырех сторон он измерил его; кругом него была стена длиною в пятьсот тростей и в пятьсот тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого.
Священні кімнати
1 І він вивів мене до зовнішнього подвір’я дорогою в напрямі на північ, і ввів мене до кімнат, що навпроти відгородженої площі , і що навпроти будівлі на північ.
2 Навпроти завдовжки — сто ліктів, вхід північний, а завширшки — п’ятдесят ліктів.
3 Навпроти — двадцять ліктів , що у внутрішньому подвір’ї, і навпроти викладеної підлоги, що в зовнішньому подвір’ї, ґалерія до переду ґалерії на три поверхи .
4 А перед кімнатами був хід на десять ліктів ширини до внутрішнього подвір’я, дорогою ста ліктів, а виходи їхні — на північ.
5 А горішні кімнати були коротші, бо ґалерії забирали від них більше місця, ніж з долішніх та з середніх тієї будівлі.
6 Бо вони були триповерхові, і не було в них стовпів, як стовпи подвір’я, тому вони були вужчі від долішніх та від середніх на землі.
7 А мур, що назовні навпроти кімнат, у напрямі зовнішнього подвір’я, до переду кімнат — довжина його п’ятдесят ліктів.
8 Бо довжина тих кімнат, що в зовнішнього подвір’я, п’ятдесят ліктів, і ось на переді храму сто ліктів.
9 А під тими кімнатами — хід від сходу, коли входити до них з зовнішнього подвір’я.
10 По ширині муру подвір’я в напрямі на схід до переду вільного місця й до переду будівлі — кімнати.
11 А дорога перед ними — як вид кімнат, що в напрямі на північ; яка довжина, така ширина їхня, а всі виходи були за їхніми способами та за їхніми виходами.
12 І як входи кімнат, що в напрямі півдня, такий був вхід на початку дороги, дороги перед відповідним муром у напрямі на схід, коли йти до них.
13 І сказав він мені: “Кімнати північні і кімнати південні, що на переді вільного місця, це кімнати священні, де їдять священики, що наближуються до Господа, найсвятіше, — там складають найсвятіше, і жертву хлібну, і жертву за гріх, і жертву за провину, бо це місце святе.
14 Коли священики ввійдуть, то не сміють виходити зі святині до зовнішнього подвір’я, і мають там складати свої шати, в яких служать, бо вони святощі. І зодягнуть вони інші шати, і тоді тільки можуть зближатися до того, що належить народові”.
15 І скінчив він вимірювання внутрішнього храму, і випровадив мене в напрямі брами, що перед її в напрямі на схід, і зміряв те кругом навколо.
16 Він зміряв мірничою палицею східній бік, — п’ять сотень палиць мірничою палицею навколо.
17 Зміряв північний бік, — п’ять сотень палиць мірничою палицею навколо.
18 Зміряв південний бік, — п’ять сотень палиць мірничою палицею.
19 Обернувся до західнього боку, — наміряв п’ять сотень палиць мірничою палицею.
20 На чотири стороні відміряв те. Мало воно мур кругом навколо, завдовжки — п’ять сотень, і завширшки п’ять сотень, щоб відділити між святим та звичайним.