Створення світу
1 На початку створив Бог небо та землю. 2 Земля ж була пустою та порожньою, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. 3 І сказав Бог: Нехай буде світло! І постало світло. 4 І побачив Бог світло, що воно добре, – і відділив Бог світло від темряви. 5 Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю. І був вечір, і був ранок – день один.
6 І сказав Бог: Хай буде твердь посеред води, щоб відділяла воду від води. 7 І вчинив Бог твердь, і відділив воду, яка була під твердю, і воду, що над твердю. І сталося так. 8 Назвав Бог твердь небом. І був вечір, і був ранок – день другий.
9 І сказав Бог: Хай збереться вода, що під небом, в одне місце, і хай з’явиться суша! І сталося так. 10 І назвав Бог сушу землею, а зібрані разом води назвав морями. І побачив Бог, що це добре. 11 І сказав Бог: Хай вродить земля зелень, траву, що розсіває насіння, дерево плодове, яке родить плід за своїм родом, в якому насіння його на землі. І сталося так. 12 І породила земля зелень, траву, що розсіває насіння, за родом своїм, і дерево, що родить плід, в якому насіння його за родом його. І побачив Бог, що це добре. 13 І був вечір, і був ранок – день третій.
14 І сказав Бог: Нехай постануть світила на тверді небесній, для відділення дня від ночі, і будуть вони для знамень, і для визначених часів, і для днів і років. 15 Нехай стануть вони світилами на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І сталося так. 16 І вчинив Бог два великих світила: більше світило, щоб управляти днем, і менше світило, щоб управляти ніччю, і зорі. 17 І поставив їх Бог на тверді небесній, щоб світили над землею, 18 та управляли днем і ніччю, відділяючи світло від темряви. І побачив Бог, що це добре. 19 І був вечір, і був ранок – день четвертий.
20 І сказав Бог: Нехай закишить вода душою живою, що роїться, і птахи нехай полетять над землею по тверді небесній. 21 І створив Бог величезних чудовиськ, і всяку плазуючу душу живу, що нею закишіла вода, за їхнім родом, та всяких крилатих птахів за їхнім родом. І побачив Бог, що це добре. 22 І поблагословив їх Бог, кажучи: Плодіться й розмножуйтеся, наповнюйте воду в морях, а птахи нехай розмножуються на землі! 23 І був вечір, і був ранок – день п’ятий.
24 І сказав Бог: Хай видасть земля душу живу за її родом, худобу, плазунів і звірів земних за їхнім родом! І сталося так. 25 І вчинив Бог звірів земних за їхнім родом, і худобу за її родом, і всіх плазунів землі за їхнім родом. І побачив Бог, що це добре.
Створення людини
26 І сказав Бог: Учинімо людину за Нашим образом, за Нашою подобою, та нехай панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою, і над усією землею, та над усіма плазунами, що плазують по землі.
27 І створив Бог людину за Своїм образом, –
за Божим образом створив її;
Він створив їх чоловіком і жінкою.
28 Бог поблагословив їх і сказав їм: Плодіться і множтеся, та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над рибами морськими та птахами небесними, і над кожною твариною, що плазує по землі! 29 І сказав Бог: Ось дав Я вам усяку траву, яка розсіває насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що має на собі плід, який розсіває насіння, – це буде вам на поживу. 30 А всій звірині земній, й усякому птаху небесному, і кожному плазуючому по землі, що в ньому душа жива, – усяку зелену траву на поживу. І сталося так. 31 І побачив Бог усе, що вчинив. І було воно дуже добре. І був вечір, і був ранок – день шостий.
1 In the beginning God created the heaven and the earth. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
3 And God said, Let there be light: and there was light. 4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. 5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
6 ¶ And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. 7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so. 8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.
9 ¶ And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so. 10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good. 11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so. 12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good. 13 And the evening and the morning were the third day.
14 ¶ And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years: 15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so. 16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also. 17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, 18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good. 19 And the evening and the morning were the fourth day.
20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. 21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good. 22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. 23 And the evening and the morning were the fifth day.
24 ¶ And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so. 25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
26 ¶ And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. 27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them. 28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
29 ¶ And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat. 30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so. 31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.