Створення світу
1 На початку створив Бог небо та землю. 2 Земля ж була пустою та порожньою, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. 3 І сказав Бог: Нехай буде світло! І постало світло. 4 І побачив Бог світло, що воно добре, – і відділив Бог світло від темряви. 5 Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю. І був вечір, і був ранок – день один.
6 І сказав Бог: Хай буде твердь посеред води, щоб відділяла воду від води. 7 І вчинив Бог твердь, і відділив воду, яка була під твердю, і воду, що над твердю. І сталося так. 8 Назвав Бог твердь небом. І був вечір, і був ранок – день другий.
9 І сказав Бог: Хай збереться вода, що під небом, в одне місце, і хай з’явиться суша! І сталося так. 10 І назвав Бог сушу землею, а зібрані разом води назвав морями. І побачив Бог, що це добре. 11 І сказав Бог: Хай вродить земля зелень, траву, що розсіває насіння, дерево плодове, яке родить плід за своїм родом, в якому насіння його на землі. І сталося так. 12 І породила земля зелень, траву, що розсіває насіння, за родом своїм, і дерево, що родить плід, в якому насіння його за родом його. І побачив Бог, що це добре. 13 І був вечір, і був ранок – день третій.
14 І сказав Бог: Нехай постануть світила на тверді небесній, для відділення дня від ночі, і будуть вони для знамень, і для визначених часів, і для днів і років. 15 Нехай стануть вони світилами на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І сталося так. 16 І вчинив Бог два великих світила: більше світило, щоб управляти днем, і менше світило, щоб управляти ніччю, і зорі. 17 І поставив їх Бог на тверді небесній, щоб світили над землею, 18 та управляли днем і ніччю, відділяючи світло від темряви. І побачив Бог, що це добре. 19 І був вечір, і був ранок – день четвертий.
20 І сказав Бог: Нехай закишить вода душою живою, що роїться, і птахи нехай полетять над землею по тверді небесній. 21 І створив Бог величезних чудовиськ, і всяку плазуючу душу живу, що нею закишіла вода, за їхнім родом, та всяких крилатих птахів за їхнім родом. І побачив Бог, що це добре. 22 І поблагословив їх Бог, кажучи: Плодіться й розмножуйтеся, наповнюйте воду в морях, а птахи нехай розмножуються на землі! 23 І був вечір, і був ранок – день п’ятий.
24 І сказав Бог: Хай видасть земля душу живу за її родом, худобу, плазунів і звірів земних за їхнім родом! І сталося так. 25 І вчинив Бог звірів земних за їхнім родом, і худобу за її родом, і всіх плазунів землі за їхнім родом. І побачив Бог, що це добре.
Створення людини
26 І сказав Бог: Учинімо людину за Нашим образом, за Нашою подобою, та нехай панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою, і над усією землею, та над усіма плазунами, що плазують по землі.
27 І створив Бог людину за Своїм образом, –
за Божим образом створив її;
Він створив їх чоловіком і жінкою.
28 Бог поблагословив їх і сказав їм: Плодіться і множтеся, та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над рибами морськими та птахами небесними, і над кожною твариною, що плазує по землі! 29 І сказав Бог: Ось дав Я вам усяку траву, яка розсіває насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що має на собі плід, який розсіває насіння, – це буде вам на поживу. 30 А всій звірині земній, й усякому птаху небесному, і кожному плазуючому по землі, що в ньому душа жива, – усяку зелену траву на поживу. І сталося так. 31 І побачив Бог усе, що вчинив. І було воно дуже добре. І був вечір, і був ранок – день шостий.
1 В начале сотворил Бог небо и землю. 2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. 5 И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.
6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.] 7 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. 8 И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро: день второй.
9 И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. [И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша.] 10 И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. 11 И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. 12 И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду [и по подобию] ее, и дерево [плодовитое], приносящее плод, в котором семя его по роду его [на земле]. И увидел Бог, что это хорошо. 13 И был вечер, и было утро: день третий.
14 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; 15 и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. 16 И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; 17 и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, 18 и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. 19 И был вечер, и было утро: день четвёртый.
20 И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. [И стало так.] 21 И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. 22 И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. 23 И был вечер, и было утро: день пятый.
24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. 25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. 29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу; 30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,] пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. 31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.