Створення світу
1 На початку створив Бог небо та землю. 2 Земля ж була пустою та порожньою, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. 3 І сказав Бог: Нехай буде світло! І постало світло. 4 І побачив Бог світло, що воно добре, – і відділив Бог світло від темряви. 5 Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю. І був вечір, і був ранок – день один.
6 І сказав Бог: Хай буде твердь посеред води, щоб відділяла воду від води. 7 І вчинив Бог твердь, і відділив воду, яка була під твердю, і воду, що над твердю. І сталося так. 8 Назвав Бог твердь небом. І був вечір, і був ранок – день другий.
9 І сказав Бог: Хай збереться вода, що під небом, в одне місце, і хай з’явиться суша! І сталося так. 10 І назвав Бог сушу землею, а зібрані разом води назвав морями. І побачив Бог, що це добре. 11 І сказав Бог: Хай вродить земля зелень, траву, що розсіває насіння, дерево плодове, яке родить плід за своїм родом, в якому насіння його на землі. І сталося так. 12 І породила земля зелень, траву, що розсіває насіння, за родом своїм, і дерево, що родить плід, в якому насіння його за родом його. І побачив Бог, що це добре. 13 І був вечір, і був ранок – день третій.
14 І сказав Бог: Нехай постануть світила на тверді небесній, для відділення дня від ночі, і будуть вони для знамень, і для визначених часів, і для днів і років. 15 Нехай стануть вони світилами на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І сталося так. 16 І вчинив Бог два великих світила: більше світило, щоб управляти днем, і менше світило, щоб управляти ніччю, і зорі. 17 І поставив їх Бог на тверді небесній, щоб світили над землею, 18 та управляли днем і ніччю, відділяючи світло від темряви. І побачив Бог, що це добре. 19 І був вечір, і був ранок – день четвертий.
20 І сказав Бог: Нехай закишить вода душою живою, що роїться, і птахи нехай полетять над землею по тверді небесній. 21 І створив Бог величезних чудовиськ, і всяку плазуючу душу живу, що нею закишіла вода, за їхнім родом, та всяких крилатих птахів за їхнім родом. І побачив Бог, що це добре. 22 І поблагословив їх Бог, кажучи: Плодіться й розмножуйтеся, наповнюйте воду в морях, а птахи нехай розмножуються на землі! 23 І був вечір, і був ранок – день п’ятий.
24 І сказав Бог: Хай видасть земля душу живу за її родом, худобу, плазунів і звірів земних за їхнім родом! І сталося так. 25 І вчинив Бог звірів земних за їхнім родом, і худобу за її родом, і всіх плазунів землі за їхнім родом. І побачив Бог, що це добре.
Створення людини
26 І сказав Бог: Учинімо людину за Нашим образом, за Нашою подобою, та нехай панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою, і над усією землею, та над усіма плазунами, що плазують по землі.
27 І створив Бог людину за Своїм образом, –
за Божим образом створив її;
Він створив їх чоловіком і жінкою.
28 Бог поблагословив їх і сказав їм: Плодіться і множтеся, та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над рибами морськими та птахами небесними, і над кожною твариною, що плазує по землі! 29 І сказав Бог: Ось дав Я вам усяку траву, яка розсіває насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що має на собі плід, який розсіває насіння, – це буде вам на поживу. 30 А всій звірині земній, й усякому птаху небесному, і кожному плазуючому по землі, що в ньому душа жива, – усяку зелену траву на поживу. І сталося так. 31 І побачив Бог усе, що вчинив. І було воно дуже добре. І був вечір, і був ранок – день шостий.
Створення світу
1 На початку Бог створив Небо та землю.
2 А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею , і Дух Божий ширяв над поверхнею води .
3 І сказав Бог: “Хай станеться світло!” І сталося світло.
4 І побачив Бог світло, що добре воно , — і Бог відділив світло від темряви.
5 І Бог назвав світло: “День”, а темряву назвав: “Ніч”. І був вечір, і був ранок, — день перший.
6 І сказав Бог: “Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою”.
7 І Бог твердь учинив, і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона. І сталося так.
8 І назвав Бог твердь: “Небо”. І був вечір, і був ранок — день другий.
9 І сказав Бог: “Нехай збереться вода з‑попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний”. І сталося так.
10 І назвав Бог суходіл: “Земля”, а місце зібрання води назвав: “Море”. І Бог побачив, що добре воно .
11 І сказав Бог: “Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що за родом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі”. І сталося так.
12 І земля траву видала, ярину, що насіння розсіває за родом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім за родом його. І Бог побачив, що добре воно.
13 І був вечір, і був ранок, — день третій.
14 І сказав Бог: “Нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками, і часами умовленими, і днями, і роками.
15 І нехай вони стануть на тверді небесній світилами, щоб світити над землею”. І сталося так.
16 І вчинив Бог обидва світила великі, — світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі.
17 І Бог умістив їх на тверді небесній, щоб світили вони над землею,
18 і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре.
19 І був вечір, і був ранок, — день четвертий.
20 І сказав Бог: “Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею під небесною твердю”.
21 І створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її. І Бог побачив, що добре воно .
22 І поблагословив їх Бог, кажучи: “Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі!”
23 І був вечір, і був ранок, — день п’ятий.
24 І сказав Бог: “Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її”. І сталося так.
25 І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом його. І бачив Бог, що добре воно .
Створення людини
26 І сказав Бог: “Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним , і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі”.
27 І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх.
28 І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: “Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!”
29 І сказав Бог: “Оце дав Я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, — нехай буде на їжу це вам!
30 І земній усій звірині і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, — уся зелень яринна на їжу для них ”. І сталося так.
31 І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, — вельми добре воно ! І був вечір, і був ранок, — день шостий.