Перенесення Божого ковчега до скинії
1 Давид набудував собі домів у Місті Давида, а також підготував місце для Божого Ковчега, спорудивши для нього Намет.
2 Після цього Давид сказав: Ніхто не повинен носити Божий Ковчег, окрім левітів, адже саме їх ГОСПОДЬ обрав, щоб вони носили ГОСПОДНІЙ Ковчег і повіки звершували Йому служіння!
3 Потім Давид зібрав у Єрусалимі весь Ізраїль, аби перенести ГОСПОДНІЙ Ковчег на його місце, яке для нього приготував.
4 Зокрема, Давид покликав нащадків Аарона та левітів.
5 Із синів Кегата був Уріїл, як начальник, і сто двадцять його одноплемінників.
6 Із синів Мерарі: Асая, начальник, і двісті двадцять його одноплемінників.
7 Із синів Гершома: Йоїл, начальник, і сто тридцять його одноплемінників.
8 Із синів Еліцафана: Шемая, начальник, і двісті його одноплемінників.
9 Із синів Хеврона: Еліїл, начальник, і вісімдесят його одноплемінників.
10 Із синів Уззіїла: Аммінадав, начальник, і сто дванадцять його одноплемінників.
11 Потім Давид покликав священиків Садока та Авіятара, а також левітів: Уріїла, Асаю, Йоїла, Шемайю, Еліїла та Аммінадава,
12 й промовив до них: Ви є начальниками левітських родин, тому освятіться разом з вашими братами, і будете переносити Ковчег ГОСПОДА , Бога Ізраїлю, на місце , яке я для нього підготував.
13 Оскільки попереднього разу не ви здійснювали цю справу, то ГОСПОДЬ , наш Бог, покарав нас, тому що ми не подбали про Нього, як належить за приписом.
14 Отже, священики та левіти очистились, аби можна було нести Ковчег ГОСПОДА , Бога Ізраїлю.
15 Після цього левіти підняли Божий Ковчег за допомогою держаків на свої плечі, як заповів Мойсей за дорученням ГОСПОДА .
16 Потім Давид наказав начальникам левітів, аби поставили з числа своїх одноплемінників співаків, щоби ті голосно й радісно співали в супроводі музичних інструментів, зокрема: цитрів, арф і цимбалів.
17 Отже, левіти поставили Гемана, Йоїлового сина, а з його братів – Асафа, сина Берехії; а з нащадків Мерарі, їхніх братів – Етана, сина Кушаї.
18 А з ними їхніх братів у другому поколінні: Захарію, Яазіїла, Шемірамота, Єхіїла, Уннія, Еліява, Бенаю, Маасею, Маттітію, Еліфлею, Мікнею, Оведедома, та Єіїла як придверних.
19 Співаки – Геман, Асаф і Етан – повинні були грати на мідних цимбалах, аби було добре чути.
20 А Захарія, Азіїл, Шемірамот, Єхіїл, Унній, Еліяв, Маасея і Беная грали на цитрах, на мелодію аламот.
21 Що ж до Маттітія, Еліфелега, Мікенея, Оведедома, Єіїла та Азазії то вони грали на лірах, октавою вище, починаючи гру.
22 Хананія, керівник співочих левітів, був відповідальним за мелодійність співу та гри; він навчав музичному мистецтву, оскільки був обізнаний з цією справою .
23 Берехія та Елкана були придверниками в приміщенні Ковчега,
24 а священики Шеванія, Йосафат, Натанаїл, Амасай, Захарія, Беная та Еліезер, трубили в труби перед Божим Ковчегом; Оведедом та Єхія були охоронцями Ковчега.
25 Отже, Давид разом зі старійшинами Ізраїлю і тисяченачальниками війська, сповнені радості пішли, щоб перенести Ковчег ГОСПОДНЬОГО Заповіту з дому Оведедома.
26 Оскільки Бог сприяв левітам у перенесенні Ковчега ГОСПОДНЬОГО Заповіту, то вони принесли Йому в жертву сім телят і сім баранів.
27 Що ж до самого Давида, то він був одягнутий у шати з тонкого полотна (вісону ), як і всі левіти, котрі несли Ковчег, і співаки разом з Хананією, керівником музикантів і співаків. Давид мав на собі також лляний ефод.
28 Тож увесь Ізраїль брав участь у супроводі Ковчега ГОСПОДНЬОГО Заповіту під радісні вигуки народу та звуки рога, труб і цимбалів, виграючи на лірах і арфах.
29 І коли Ковчег ГОСПОДНЬОГО Заповіту входив у Місто Давида, сталося так, що дочка Саула, Мелхола, глянула у вікно і, побачивши царя Давида, який, підстрибуючи танцював, з презирством подумала про нього.
1 І він збудував собі доми в місті Давида, підготував місце Божому ковчегові й зробив для нього намет. 2 Тоді Давид сказав: Не можна нікому нести Божий ковчег, хіба що левітам, бо їх Господь вибрав, щоб вони носили Господній ковчег і служили Йому навіки!
3 І Давид зібрав увесь Ізраїль у Єрусалимі, щоб принести Господній ковчег на місце, яке приготовив для нього. 4 Давид зібрав синів Аарона і левітів. 5 Із синів Каата: Уріїл, керівник, та його брати — сто двадцять. 6 Із синів Мерари: Асая, керівник, і його брати — двісті п’ятдесят. 7 Із синів Ґирсама: Йоіл, керівник, і його брати — сто п’ятдесят. 8 Із синів Елісафана: Самея, керівник, і його брати — двісті. 9 Із синів Хеврона: Еліїл, керівник, і його брати — вісімдесят. 10 Із синів Озіїла: Амінадав, керівник, і його брати — сто дванадцять.
11 Давид закликав священиків (Садока та Авіятара) і левітів (Уріїла, Асея, Йоіла, Самея, Еліїла та Амінадава) 12 і сказав їм: Ви — керівники левітів по батьківській лінії, очистіться самі та ваші брати, і принесете ковчег Бога Ізраїля на місце , яке я підготував для нього! 13 Оскільки в попередній раз вас не було при цьому , то наш Бог побив декого в нас, бо ми не шукали за Його судом. 14 І священики та левіти очистилися, щоб принести ковчег Бога Ізраїля. 15 І, як заповів Мойсей Божим словом за Писанням, сини левітів узяли Божий ковчег за допомогою держаків на свої плечі .
16 І сказав Давид керівникам левітів: Поставте ваших братів-співаків в органних піснях, арфах, гуслах і цимбалах, щоби грати до висот голосом радості. 17 І левіти поставили Емана, сина Йоіла. З його братів — Асаф, син Варахії, і із синів Мерари, його братів, — Етан, син Кісея. 18 І з ними — наступні їхні брати: Захарій, Озіїл, Семірамот, Іїл, Оній, Еліав, Ванея, Маасая, Маттатія, Еліфалія, Макенія, Авдедом, Іїл і Озія — придверники. 19 І співаки: Еман, Асаф і Етан із мідними цимбалами, аби виконувати музику , щоби чути. 20 Захарія і Озіїл, Семірамот, Іїл, Оній, Еліав, Масея, Ванея — на арфах, на алемотах . 21 Маттатія, Еліфалія, Макенія, Авдедом, Іїл і Озія — на лірах амасеніт , щоб підсилити. 22 І Хоненія, керівник левітів, — керівник над співами, бо був розумним. 23 Варахія й Ілкана — придверники ковчега. 24 Совнія, Йосафат, Натанаїл, Амасей, Захарія, Ваней і Еліезер, священики, які трубили трубами перед Божим ковчегом. Авдедом і Ія — дверники Божого ковчега.
25 Давид, священики Ізраїля і тисячники пішли супроводжувати ковчег Господнього завіту з дому Авдедома з радістю. 26 І сталося, коли зміцнив Бог левітів, які несли ковчег Господнього завіту, то принесли в жертву сім телят і сім баранів. 27 А Давид був одягнений у шати з добротного полотна і всі левіти, які несли ковчег Господнього завіту, і співаки, і Хоненій, керівник над співами співаків; тож на Давиді — одяг із вісону. 28 І весь Ізраїль супроводжував ковчег Господнього завіту з вигуками і звуками баранячого рога, граючи на трубах і на цимбалах, арфах і лірах.
29 І прибув ковчег Господнього завіту, і прийшов аж до міста Давида, а Мелхола, дочка Саула, вихилилася крізь віконце і побачила царя Давида, який танцював і грав, і зневажила його у своїй душі.