Список родів від Ізраїля по Давида
1 А це сини Ізраїля: Рувим, Симеон, Левій, Юда, Іссахар, Завулон,
2 Дан, Йосиф, Веніямін, Нефталим, Ґад і Асир.
3 Сини Юди: Ер, Онан, Шела, – троє, що народилися йому від ханаанки Бат-Шуї. Але Юдин первісток Ер виявився нечестивим перед ГОСПОДОМ, – і Він його стратив.
4 Його невістка, Тамара, народила йому Переца та Зераха. Усього в Юди було п’ять синів.
5 Сини Переца: Хецрон і Хамул.
6 Далі сини Зераха: Зімрі, Етан, Геман, Калкол і Дара, – всього п’ятеро.
7 Син Кармі: Ахар (Ахан ), який спровадив нещастя на Ізраїль, взявши закляте, що підлягало знищенню.
8 Син Етана, Азарія.
9 Сини, котрі народились Хецрону: Єрахмеїл, Рам і Келувай.
10 Рам породив Аммінадава; Аммінадав породив Нахшона – начальника синів Юди;
11 Нахшон породив Салму; Салма породив Боаза;
12 Боаз породив Оведа; Овед породив Єссея;
13 Єссей породив свого первістка Еліява; другим був Авінадав, третім – Шіма,
14 четвертим – Натанаїл, п’ятим – Раддай,
15 шостим – Оцем, сьомим – Давид.
16 Їхні сестри – Церуя та Авігея. Сини Церуї: Авішай, Йоав та Азаел – троє.
17 Авігея народила Амасу. Батьком Амаси був Єтер, ізмаїлець.
Різні роди
18 У Халева, Хецронового сина, та його дружини Азуви, дочки Єріота, були такі сини: Єшер, Шовав і Ардон.
19 Після смерті Азуви Халев узяв собі за дружину Ефрату, яка народила йому Хура.
20 Хур породив Урія, а Урій породив Веселіїла.
21 Коли Хецрону було шістдесят років, він узяв собі за дружину дочку Махіра, батька Гілеада. Від цього шлюбу вона народила йому Сеґува.
22 Сеґув породив Яіра, в якого було в Гілеадському краю двадцять три міста.
23 Але Гессур і Арам забрали від них поселення Яіра, а також Кенат з його довколишніми поселеннями, – всього шістдесят міст. Усі вони належали нащадкам Махіра, батька Гілеада.
24 Після смерті Хецрона в Халев-Єфраті дружина Хецрона, Авія, народила йому останнього сина , Ашхура, батька Текої .
25 А ось сини Хецронового первістка Єрахмеїла: Рам був його первістком, потім народились Буна, Орен, Оцем та Ахія.
26 В Єрахмеїла була ще одна дружина, на ім’я Атара, яка була матір’ю Онама.
27 Синами Рама, первістка Єрахмеїла, були: Маац, Ямін і Екер.
28 А в Онама були такі сини: Шаммай і Яда. Сини Шаммая: Надав та Авішур.
29 Дружина Авішура на ім’я Авіхаїл, народила йому Ахбана й Моліда.
30 Сини Надава: Селед та Аппаїм. Селед помер бездітним.
31 Син Аппаїма: Їшій. Нащадки Їшії: Шешан і син Шешана: Ахлай.
32 Сини Яди, брата Шаммая, Єтер та Йонатан. Єтер помер бездітним.
33 Сини Йонатана: Пелет і Заза. Всі вони були нащадками Єрахмеїла.
34 У Шешана синів не було, а лише дочки. Але у Шешана був слуга єгиптянин на ім’я Ярха,
35 тому Шешан видав свою дочку за дружину своєму слузі Ярcі, котра народила йому Аттая.
36 Аттай породив Натана, а Натан породив Завада;
37 Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Оведа;
38 Овед породив Єгу, а Єгу породив Азарію;
39 Азарія породив Хелеца, а Хелец породив Елеаса;
40 Елеас породив Сісмая, а Сісмай породив Шаллума;
41 Шаллум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму.
42 Далі сини Халева, брата Єрахмеїла. Його первістком був Меша, який став батьком Зіфа, а також син Мареша, який був батьком Хеврона.
43 А ось сини Хеврона: Корей, Таппуах, Рекем і Шема.
44 Шема породив Рахама, батька Йоркеама, а Рекем породив Шаммая.
45 Син Шаммая – Маон, а Маон став батьком Бет-Цура.
46 Ефа, наложниця Халева, народила Харана, Моцу та Ґазеза. А Харан породив Ґазеза.
47 Далі сини Ягдая: Реґем, Йотам, Ґешан, Пелет, Ефа та Шааф.
48 А Халевова наложниця Мааха народила Шевера та Тірхана.
49 Вона ж народила Шаафа, батька Мадманни, Шеву, батька Махбени й батька Гіви. У Халева була також дочка Ахса.
50 Ось такі нащадки Халева. Синами Хура, первістка Ефрати, були: Шовал, батько Кір’ят-Єаріма;
51 Салма, батько Вифлеєма; Хареф, батько Бет-Ґадера.
52 Шовал, батько Кір’ят-Єаріма, мав синів: Гарое, Хаці та Менухот.
53 А роди Кір’ят-Єаріма: їтрійці, путійці, шуматійці та мішрайці, від цих пішли цоратійці та ештаулійці.
54 Нащадки Салми: Вифлеєм, Нетофалій, Атрот-Бет-Йоав; та половина манахтійців – цоряни.
55 А роди писарів, що мешкають у Ябеці: тіратійці, шімеатійці та сукатійці, – це кенейці, які походять від Хаммата, батька дому Рехава.
1 Ось імена синів Ізраїля: Рувим, Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Завулон, 2 Дан, Йосиф, Веніамін, Нефталим, Ґад, Асир. 3 Сини Юди: Ір, Авнан, Силон, — троє. Народилися вони йому від дочки Саваса, ханаанки. І був Ір, первенець Юди, негідний перед Господом, і Він його вбив. 4 І його невістка Тамара народила йому Фареса і Зару. Усіх синів Юди — п’ятеро.
5 Сини Фареса: Арсон і Ємуїл. 6 Сини Зари: Замврі, Етан, Еман, Халхал і Дара, — усіх п’ятеро. 7 Сини Хармія: Ахар, який був у дорозі Ізраїлю, котрий не послухав на прокляття. 8 Сини Етана: Азарія.
9 Сини Есерона, які йому народилися: Ірамеїл, Рам, Халев і Арам. 10 Арам породив Амінадава, Амінадав породив Наасона, володаря дому Юди, 11 Наассон породив Салмона, Салмон породив Вооза, 12 Вооз породив Овида, Овид породив Єссея, 13 Єссей породив свого первенця Еліява, другий — Амінадав, третій — Самаа, 14 четвертий — Натанаїл, п’ятий — Раддей, 15 шостий — Асом, сьомий — Давид. 16 Їхні сестри — Саруя і Авіґея. Сини Саруї: Авесса, Йоав і Асаїл, — троє. 17 Авіґея народила Амессу. І батько Амесси — Йотор, ізмаїлець.
18 Халев, син Есерона, породив від жінки Ґазуви і Єріот. Ось це її сини: Йоасар, Совав і Орна; 19 і померла Ґазува, і взяв собі Халев Ефрату, і народила йому Ора. 20 Ор породив Урію, Урія породив Веселеїла.
21 Після цього ввійшов Есерон до дочки Махіра, батька Ґалаада, і він узяв її, а він був шістдесятилітній, і вона народила йому Сеґува. 22 Сеґув же породив Яіра. І було в нього двадцять три міста в Ґалааді. 23 І взяв Ґедсур і Арам села Яіра від них, Канат і села його, шістдесят міст. Усі вони — сини Махіра, батька Ґалаада. 24 Після того, як помер Есерон, Халев прибув до Ефрати. І жінка Есерона (Авія) народила йому Асхода, батька Текоя.
25 Синами Єремеїла, первенця Есерона, були: первенець Раам, Ваана, Аран і Асом, його брат. 26 В Єремеїла була інша жінка, її ім’я — Атара. Це є матір Озома. 27 Синами Рама, первенця Єремеїла, були: Маас, Ямін і Акор. 28 Синами Озома були: Самей і Ядай. Ось сини Самея: Надав і Авісур. 29 Ім’я жінки Авісура — Авіхела, вона народила йому Ахавара і Моліда. 30 Сини Надава: Салад і Аффем. Салад помер, не маючи дітей. 31 Син Аффема: Ісеміїл. Син Ісеміїла: Сосан. Сини Сосана: Ахлей. 32 Сини Ядая: Ахісамей, Єтер, Йонатан. Єтер помер, не маючи дітей. 33 Ось сини Йонатана: Фалет і Озаза. Вони були синами Єремеїла.
34 У Сосана не було синів, але тільки дочки. У Сосана слуга — єгиптянин, його ім’я Йохил, 35 і дав Сосан свою дочку за жінку Йохилові, своєму слузі, і вона народила йому Еттія. 36 А Еттій породив Натана, Натан породив Заведа, 37 Завед породив Афалила, Афалил породив Овида, 38 Овид породив Іуя, Іуй породив Азарію, 39 Азарія породив Хеллиса, Хеллис породив Елеаса, 40 Елеас породив Сосомея, Сосомей породив Салума, 41 Салум породив Єхемія, Єхемія породив Елісама.
42 Ось сини Халева, брата Єремеїла: Маріса, його первенець, це — батько Зіфа. Сини Маріси: батько Хеврона. 43 Сини Хеврона: Корей, Тапус, Реком і Семаа. 44 Семаа породив Раема, батька Єркаана, а Єркаан породив Самея. 45 Його син — Маон, Маон — батько Ветсура. 46 Ґефа, наложниця Халева, народила Аррана, Моса і Ґезуе. Арран породив Ґезуя. 47 Ось сини Ядея: Ражем, Йоатам, Ґесром, Фалет, Ґефа і Саґаф. 48 А наложниця Халева, Моха, народила Савера і Тархну. 49 Вона ж народила Сафаґа, батька Мармини, Сауа, батька Махавина і батька Ґеваї. А дочка Халева — Асха. 50 Це були сини Халева.
Сини Ора, первенця Ефрати: Совал, батько Каріятіаріма, 51 Саломон, батько Вифлеєма, Арім, батько Ветґедора. 52 А синами Совала, батька Каріятіаріма, були: Араа, Есій, Амманіт, 53 Емосфей, місто Яіра, Еталім, Міфітім, Ісаматім і Імасараїм. З них вийшли саратейці та естаолейці. 54 Сини Саломона: Вифлеєм, Нетофатій, Атарот дому Йоава і половина Манатія, Ісарей, 55 батьківщини писарів, які проживають у Явесі, Тарґатіїм, Саматіїм, Сокатіїм. Це — кінейці, які походять від Месими, батька дому Рихава.