Служба Левієвих синів
1 Коли Давид був уже в похилому віці, й наситився життям, він настановив царем над Ізраїлем свого сина Соломона.
2 Він зібрав усіх можновладців Ізраїлю, священиків і левітів.
3 Після того як були пораховані левіти від тридцяти років і старше, то їхня кількість за числом чоловіків становила тридцять вісім тисяч.
4 З них для служіння в ГОСПОДНЬОМУ Храмі було Давидом призначено двадцять чотири тисячі, а урядників і суддів – шість тисяч;
5 чотири тисячі було придверників і воротарів; а чотири тисячі – хористів і музикантів, котрі прославляли ГОСПОДА в супроводі інструментів, які Давид зробив, щоб прославляти ГОСПОДА .
6 І Давид розділив їх на черги (зміни ), у відповідності з обліком синів Левія: Гершона, Кегата і Мерарі.
7 З гершонійців були: Ладан і Шімей.
8 Сини Ладана: первісток Єгіїл, Зетам і Йоїл, – троє.
9 Сини Шімея: Шеломіт, Хазієл і Гаран, – троє. Вони були главами батьківських родин Ладана.
10 Інші сини Шімея: Яхат, Зіза, Єуш та Верія. Це – ще четверо інших синів Шімея.
11 З них Яхат був першим, Зіза другим; Єуш і Верія не мали багато синів, тому їх було зараховано під час перепису як одна родина.
12 Далі сини Кегата: Амрам, Їцгар, Хеврон і Уззіїл, – четверо.
13 Сини Амрама: Аарон і Мойсей. Аарон був відокремлений разом зі своїми синами навіки, щоб освячувати Святе Святих; щоб спалювати (кадити ) ладан перед ГОСПОДОМ під час служіння Йому і благословляти у Його Ім’я повік.
14 Що ж до Божого мужа, Мойсея, то його нащадки під час перепису були зараховані до племені Левія.
15 Сини Мойсея: Гершом та Еліезер.
16 Син Гершома, Шевуїл, був главою родини.
17 А ось щодо синів Еліезера, то перший і єдиний був Рехавія, оскільки інших синів у Еліезера не було. А щодо синів Рехавії, то їх було дуже багато.
18 Щодо нащадків Іцгара, то їх главою був Шеломіт.
19 Сини Хеврона: первісток Єрія, другий – Амарія, третій – Яхазіел, четвертий – Єкамеам.
20 Сини Уззіїла: Міха – первісток, а другий – Їшшія.
21 Нарешті сини Мерарі: Махлі та Муші. Сини Махлі: Елеазар і Кіш.
22 Елеазар помер, не залишивши після себе синів, а лише дочки, тому їх взяли за дружин двоюрідні брати – сини Кіша.
23 Сини Мушії: Махлі, Едер та Єремот, – троє.
24 Це були нащадки Левія за своїми батьківськими родинами, глави родин, згідно з проведеним переписом, за числом імен, поголовно, котрі від двадцяти років і вище виконували різні служіння в ГОСПОДНЬОМУ Храмі.
25 Адже Давид сказав: ГОСПОДЬ , Бог Ізраїлю, дав спокій Своєму народові. Сам Він навіки замешкав у Єрусалимі.
26 Левітам більше не буде потреби носити Намет та всі інші священні предмети, що використовувались для служіння в ньому, але,
27 оскільки, згідно з останньою постановою Давида, кількість нащадків Левія, від двадцяти років і вище, була чималою,
28 то вони мали допомагати нащадкам Аарона в святому служінні при ГОСПОДНЬОМУ Храмі, в дворах і кімнатах, наглядаючи за чистотою священних предметів, та виконуючи іншу роботу під час служіння в Божому Храмі.
29 Вони були відповідальні за покладання Виставних хлібів, за борошно для хлібних жертв і на опрісноки; за все смажене і печене, а також за все, що потрібно було важити та міряти.
30 Вони спозаранку вставали, аби дякувати та прославляти ГОСПОДА , і так само щовечора,
31 допомагали під час принесення жертв всепалень для ГОСПОДА щосуботи, а також кожного новомісяччя та в інші свята, згідно зі встановленим для них числом, як постійне служіння перед ГОСПОДОМ.
32 Вони також доглядали і охороняли Намет Зборів, опікувались усім Святилищем, допомагаючи в служінні своїм співбратам, нащадкам Аарона, під час служіння в ГОСПОДНЬОМУ Храмі.
1 Давид був старим, у повноті віку, і над Ізраїлем він замість себе настановив царем Соломона, свого сина. 2 Він зібрав усіх володарів Ізраїля, священиків і левітів. 3 Левіти були пораховані — від тридцятилітніх і старші, і їхня кількість поосібно становила тридцять вісім тисяч чоловік. 4 З них наглядачів над справами Господнього дому — двадцять чотири тисячі, писарів і суддів — шість тисяч, 5 чотири тисячі придверників і чотири тисячі тих, хто прославляв Господа на гуслах, які він зробив, щоб славити Господа. 6 І Давид розділив їх на черги для щоденного служіння по синах Левія: Ґедсона, Каата, Мерарія, 7 Паросома, Едана і Семея. 8 Сини Едана: керівник Іїл, Зетом і Йоіл, — троє. 9 Сини Семея: Саломіт, Іїл і Едан, — троє. Вони — керівники по батьківській лінії Едана. 10 І по синах Семея: Єт, Зіза, Йоас і Верія. Це — сини Семея, — четверо. 11 І Єт був керівник, Зіза другий, Йоас і Верія не мали багато синів, і вони стали однією родинною лінією, як один перепис.
12 Сини Каата: Амврам, Іссаар, Хеврон, Озіїл, — четверо. 13 Сини Амврама: Аарон і Мойсей. І відділений був Аарон, щоб освячувати Святе святих, він і його сини навіки, щоб кадити ладаном перед Господом, служити і благословляти Його Іменем навіки. 14 І Мойсей, Божий чоловік, — його сини причислені до племені Левія. 15 Сини Мойсея: Ґирсам і Еліезер. 16 Сини Ґирсама: Сувал, керівник. 17 І були сини Еліезера: Раавія, керівник, і не було в Еліезера інших. Сини Раавії сильно намножилися. 18 Сини Іссаара: керівник Саломот. 19 Сини Хеврона: керівник Ідуд, Амадія — другий, Озіїл — третій, Ікемія — четвертий. 20 Сини Озіїла: Міха, керівник, і Ісія — другий. 21 Сини Мерарія: Моолій і Мусій. Сини Моолія: Елеазар і Кіс. 22 І помер Елеазар, і не було в нього синів, але тільки дочки, і їх взяли сини Кіса, їхні брати. 23 Сини Мусія: Моолій, Едер і Ярімот — троє.
24 Це — сини Левія за родинами по своїй батьківській лінії, володарі їхніх родинних ліній згідно з їхнім переписом, за кількістю їхніх імен, по осібно, які виконують справу служіння в Господньому домі, — від двадцятилітніх і старші. 25 Адже Давид сказав: Господь, Бог Ізраїля, дав спочити Своєму народові, і Він поселився в Єрусалимі навіки. 26 Левіти не носили намету і весь його посуд для служіння в ньому, 27 оскільки в останніх словах Давида є кількість синів Левія — від двадцятилітніх і старших, 28 бо призначив їх прислуговувати Ааронові, щоб служили в Господньому домі, у дворах, у кімнатах і для очищення всього святого, і в справі служіння Божого дому, 29 при хлібах покладання, при пшеничному борошні для жертви і при зелені, опрісноках, при жаровнях, при печеному, при всякій мірі, 30 і щоб стояли вранці, аби хвалити і прославляти Господа, і так само ввечері, 31 і при всіх принесеннях всепалень для Господа в суботи, при настанні нового місяця і у свята, у кількості згідно з їхнім приписом, постійно для Господа. 32 І щоб здійснювати нагляд за наметом свідчення і нагляд синів Аарона, їхніх братів, аби служили в Господньому домі.