Порядок служби Ааронових синів
1 Нащадки Аарона також були поділені на групи (черги ). Отже, сини Аарона: Надав, Авігу, Елеазар та Ітамар.
2 Оскільки Надав та Авігу померли раніше за свого батька, й у них не було синів, то священиками стали Елеазар та Ітамар.
3 Таким чином Давид, разом зі Садоком, який походив із нащадків Елеазара, та Ахімелехом, нащадком Ітамара, поділили їх на групи (черги ) згідно з їхнім служінням.
4 Але виявилось, що між нащадками Елеазара було більше глав родин, аніж серед нащадків Ітамара. Тому вони поділили їх наступним чином: з нащадків Елеазара шістнадцять глав батьківських родин, а з нащадків Ітамара вісім глав батьківських родин.
5 Поділ здійснювали жеребкуванням, – однаково, як одних, так і інших, оскільки однаково серед нащадків Елеазара, як і між нащадками Ітамара були достойні в Святилищі, як достойні і перед Богом.
6 Записував їх у присутності царя, можновладців та священиків Садока і Ахімелеха, сина Авіятара, Шемая, син Натанаїла, писар із левітів. Були тут присутні і глави священицьких та левітських родин, почергово: одна родина з нащадків Елеазара, і одна родина з нащадків Ітамара.
7 Перший жереб випав на Єгояріва; другий – на Єдаїю;
8 третій – на Харіма; четвертий – на Сеоріма;
9 п’ятий – на Малкію; шостий – на Міяміна;
10 сьомий – на Гаккоца; восьмий – на Авію;
11 дев’ятий – на Єшую; десятий – на Шеханію;
12 одинадцятий – на Еліяшіва; дванадцятий – на Якіма;
13 тринадцятий – на Хуппу; чотирнадцятий – на Єшевава;
14 п’ятнадцятий – на Білґу; шістнадцятий – на Іммера;
15 сімнадцятий – на Хезіра; вісімнадцятий – на Гаппіццеца;
16 дев’ятнадцятий – на Петахію; двадцятий – на Єхезкела;
17 двадцять перший – на Яхіна; двадцять другий – на Ґамула;
18 двадцять третій – на Делаю; двадцять четвертий – на Маазію.
19 Це їхня почерговість на служінні, коли вони входитимуть у ГОСПОДНІЙ Храм, у відповідності з правилом для них, встановленим їхнім прабатьком Аароном, згідно зі Заповітом ГОСПОДА , Бога Ізраїлю.
20 Далі йдуть решта нащадків Левія. Від синів Амрама – Шуваїл; від синів Шуваїла – Єхдея.
21 Від Рехавії – первісток Рехавії, Їшія.
22 Від Їцгара – його син Шеломот, і син Шеломота – Яхат.
23 Від [синів Хеврона] : первісток – Єрія; другий – Амарія; третій – Яхазіел; четвертий – Єкамеам.
24 Від синів Уззіїла – Міха; від синів Міхи – Шамір, а також
25 брат Міхи – Їшшія; від синів Їшшії – Захарія.
26 Від синів Мерарі – Махлі та Муші; сином Яазії був Бено.
27 Від нащадків Мерарі були сини Яазії – Бено, Шогам, Заккур та Іврі.
28 Від Махлі – Елеазар, у якого не було синів.
29 Від Кіша – Єрахмеїл, син Кіша.
30 Від синів Муші – Махлі, Едер та Єрімот. Усі вони нащадки Левія у відповідності з їхніми батьківськими родинами.
31 Всі вони обрані були так само жеребкуванням, як і їхні брати-священики, нащадки Аарона, перед царем Давидом, Садоком, Ахімелехом і главами священицьких і левітських родин, – старші глави родин обирались цілком одинаково, як і їхні молодші брати.
1 Поділи синів Аарона: Сини Аарона — Надав і Авіюд, Елеазар і Ітамар. 2 Надав і Авіюд померли перед їхнім батьком, і в них не було синів. А Елеазар і Ітамар, сини Аарона, служили. 3 Тож Давид, Садок (із синів Елеазара) і Ахімелех (із синів Ітамара) поділили їх згідно з їхнім переписом, за їхнім служінням, за родинами по їхній батьківській лінії. 4 І знайдено більше синів Елеазара на володарів сильних, аніж синів Ітамара, і він поділив їх. Синів Елеазара, володарів, за родинами по батьківській лінії — шістнадцять, синів Ітамара за родинами по батьківській лінії — вісім. 5 Він поділив їх за жеребом одних після інших, бо були володарі над святими речами і володарі Господні між синами Елеазара і між синами Ітамара. 6 Їх, перед царем, володарями, священиком Садоком і Ахімелехом, сином Авіятара, записав Самея, син Натанаїла, писар з роду Левія. Володарі родинних ліній священиків і левітів, родини по батьківській лінії: один Елеазарові, один Ітамарові.
7 Перший жереб випав Ярівові, другий — Ідеїю, 8 третій — Харимові, четвертий — Сеорімові, 9 п’ятий — Мелхії, шостий — Міямінові, 10 сьомий — Косові, восьмий — Авії, 11 дев’ятий — Ісусові, десятий — Сехевію, 12 одинадцятий — Еліясіву, дванадцятий — Якімові, 13 тринадцятий — Оххоффі, чотирнадцятий — Ісваалу, 14 п’ятнадцятий — Велґові, шістнадцятий — Еммирові, 15 сімнадцятий — Хизірові, вісімнадцятий — Афессимові, 16 дев’ятнадцятий — Фетею, двадцятий — Езекилові, 17 двадцять перший — Яхінові, двадцять другий — Ґамулові, 18 двадцять третій — Далею, двадцять четвертий — Маасею. 19 Це їхній перепис за їхнім служінням, щоб входили в Господній дім за їхнім приписом через їхнього батька Аарона, як і заповів Господь, Бог Ізраїля.
20 А решті синів Левія, синам Амврама — Суваїла, синам Суваїла — Ядія. 21 Раавієві — керівник Есія. 22 Іссарі — Саломот. Синам Саломота — Ят. 23 Сини Єдія: Амадія — другий, Язіїл — третій, Йоком — четвертий. 24 Сини Озіїла — Міха. Сини Міхи — Самир. 25 Брат Міхи — Ісія. Сини Ісії — Захарія. 26 Сини Мерарія: Моолій і Мусій, сини Озії, сини Воннія. 27 Сини Мерарія: Озієві, сини його — Іссам, Закхур і Авдій. 28 У Моолія — Елеазар і Ітамар. А Елеазар помер, і в нього не було синів. 29 У Кіса — син Кіса: Ірамаїл. 30 Сини Мусія: Моолій, Едер і Ярімот. Це — сини левітів за родинами по їхній батьківській лінії. 31 Отримали і вони жереб, як і їхні брати, сини Аарона, перед царем, Садоком, Ахімелехом і володарями родинних ліній священиків і левітів, — патріархи-голови так само, як і їхні молодші брати.