Поділ співаків на 24 зміни
1 Давид і військові начальники відокремили нащадків Асафа, Гемана та Єдутуна, – людей провіщаючих , для особливого служіння: Вони повинні були грати на гуслах, цитрах і цимбалах. Ось список людей, котрі виконували це служіння.
2 Сини Асафа: Заккур, Йосиф, Нетанія і Асареїл. Ці Асафові сини грали під керівництвом Асафа, який з натхненням грав за велінням царя.
3 Від Єдутуна були сини Єдутуна: Ґедалія, Цері, Ісая, Хашавія, [Шімі] і Маттітія, – ці шестеро грали під керівництвом свого батька Єдутуна, який натхненно грав на лірі на славу і хвалу ГОСПОДА .
4 Від Гемана були сини Гемана: Буккія, Маттанія, Уззіїл, Шевуїл, Єрімот, Хананія, Ханані, Еліята, Ґіддалті, Ромамті-Езер, Йошбекаша, Маллоті, Готір і Махазіот.
5 Усі вони були синами Гемана, царського провидця в Божих словах, звеличуючи Його могутність. Тож Бог дав Геманові чотирнадцять синів і три дочки.
6 Усі вони під керівництвом свого батька співали в ГОСПОДНЬОМУ Храмі в супроводі цимбалів, гусел і цитрів під час служіння у Божому Храмі, тоді як Асаф, Єдутун та Геман виконували вказівки царя.
7 Загальна їх кількість разом зі своїми співбратами, навченими співати для ГОСПОДА , – а кожен з них особисто був вправний у співі, – становила двісті вісімдесят вісім осіб.
8 Тож кинули вони жеребки стосовно своєї черги, – однаково молодші, як і старші, вправні у співі нарівні з учнями.
9 Перший жереб впав на сина Асафа, Йосифа [разом з його братами і синами, – всього дванадцять ] . Другий – на Ґедалію, разом з його братами і його синами, – всього дванадцять осіб.
10 Третій – на Заккура, разом з його синами та його братами, – всього дванадцять осіб.
11 Четвертий – на Цері, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
12 П’ятий – на Нетанію, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
13 Шостий – на Буккію, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
14 Сьомий – на Асареїла, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
15 Восьмий – на Ісаю, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
16 Дев’ятий – на Маттанію, разом з його синами та його братами, – всього дванадцять осіб.
17 Десятий – на Шімея, разом з його синами та його братами, – всього дванадцять осіб.
18 Одинадцятий – на Асареїла, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
19 Дванадцятий – на Хашавію, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
20 Тринадцятий – на Шевуїла, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
21 Чотирнадцятий – на Маттітія, разом з його синами та його братами, – всього дванадцять осіб.
22 П’ятнадцятий – на Єрімота, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
23 Шістнадцятий – на Хананію, разом з його синами та його братами, – всього дванадцять осіб.
24 Сімнадцятий – на Йошбекаша, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
25 Вісімнадцятий – на Ханані, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
26 Дев’ятнадцятий – на Маллотію, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
27 Двадцятий – на Еліяту, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
28 Двадцять перший – на Готіра, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
29 Двадцять другий – на Ґіддалтію, разом з його синами та його братами, – всього дванадцять осіб.
30 Двадцять третій – на Махазіота, разом з його синами та його братами, – всього дванадцять осіб.
31 Двадцять четвертий – на Ромамті-Езера, разом з його синами і його братами, – всього дванадцять осіб.
1 Цар Давид і військові командири визначили для Асафа, Емана й Ідітона, які провіщали на гуслах, арфах і цимбалах, їхні обов’язки. Їхня кількість була визначена по осібно, — ті, які були зайняті в їхньому служінні: 2 сини Асафа: Закхур, Йосиф, Натанія і Ераїл; сини Асафа наступні після пророка Асафа, близько до царя. 3 В Ідітона — сини Ідітона: Ґодолія, Сурій, Ісая, Семей, Асавія і Маттатія, — шестеро; з їхнім батьком Ідітоном вони грали на гуслах прославлення і похвалу для Господа. 4 В Емана — сини Емана: Вукія, Мантанія, Азараїл, Суваїл, Єрімот, Ананія, Ананій, Іліята, Ґодоллатій, Ромемтіод, Єсвакаса, Маллитій, Отирій і Меазот. 5 Усі вони — сини Емана, царського музиканта, з Божими словами, щоб звеличити Його могутність. А Бог дав Еманові чотирнадцять синів і три дочки. 6 Усі вони співали з їхнім батьком у Господньому домі, грали на цимбалах, на арфах і на лірах поблизу царя, Асафа, Ідітона і Емана. 7 Їхня кількість (з їхніми братами, які навчені співати для Господа, кожний вправний) була двісті вісімдесят вісім.
8 Тож кинули і вони жереб на чергу для щоденного служіння за малим і за великим, досконалим і навченим. 9 І випав перший жереб його синів і його братів Асафові, Йосифові, Ґодолії. Другий — Інія, його сини і його брати, — дванадцять. 10 Третій — Закхур, його сини і його брати, — дванадцять. 11 Четвертий — Есдрій, його сини і його брати, — дванадцять. 12 П’ятий — Натанія, його сини і його брати, — дванадцять. 13 Шостий — Вукія, його сини і його брати, — дванадцять. 14 Сьомий — Ісеріїл, його сини і його брати, — дванадцять. 15 Восьмий — Йосія, його сини і його брати, — дванадцять. 16 Дев’ятий — Мантанія, його сини і його брати, — дванадцять. 17 Десятий — Семей, його сини і його брати, — дванадцять. 18 Одинадцятий — Азарія, його сини і його брати, — дванадцять. 19 Дванадцятий — Асавія, його сини і його брати, — дванадцять. 20 Тринадцятий — Суваїл, його сини і його брати, — дванадцять. 21 Чотирнадцятий — Маттатія, його сини і його брати, — дванадцять. 22 Пятнадцятий — Єрімот, його сини і його брати, — дванадцять. 23 Шістнадцятий — Ананія, його сини і його брати, — дванадцять. 24 Сімнадцятий — Єсвакаса, його сини і його брати, — дванадцять. 25 Вісімнадцятий — Ананій, його сини і його брати, — дванадцять. 26 Дев’ятнадцятий — Меллитій, його сини і його брати, — дванадцять. 27 Двадцятий — Еліята, його сини і його брати, — дванадцять. 28 Двадцять перший — Ітір, його сини і його брати, — дванадцять. 29 Двадцять другий — Ґодоллатій, його сини і його брати, — дванадцять. 30 Двадцять третій — Меазот, його сини і його брати, — дванадцять. 31 Двадцять четвертий — Ромемтіод, його сини і його брати, — дванадцять.