Рід Іссахарів, Веніямінів, Нефталимів, Манассіїн, Асирів та Єфремів
1 Далі йдуть сини й нащадки Іссахара. У нього було чотири сина: Тола, Пуа, Яшув і Шімрон.
2 Сини Толи: Уззій, Рефая, Єріїл, Яхмай, Ївсам і Самуїл – глави родин Толи, де зростали хоробрі воїни. У своїх батьківських родоводах за часів Давида їхня загальна кількість сягала до двадцяти двох тисяч шістсот чоловік.
3 Син Уззії – Їзрахія. Сини Їзрахії: Михаїл, Овадія, Йоїл та Їшшія. Всіх їх п’ятеро, і всі вони – глави родин.
4 Згідно з їхніми родоводами, в їхніх батьківських родинних списках числились цілі військові підрозділи воїнів, які налічували тридцять шість тисяч чоловік, оскільки вони мали багато жінок і дітей.
5 А їхніх братів в усіх родах Іссахара, хоробрих воїнів, було вісімдесят сім тисяч, усі, внесені в їхні родоводи.
6 А ось троє синів Веніяміна: Бела, Бекер і Єдіяїл.
7 Сини Бели: Ецбон, Уззій, Уззіїл, Єрімот та Ірій, – п’ятеро голів батьківських родин, хоробрих воїнів. У їхніх родовідних списках налічувалось двадцять дві тисячі тридцять чотири чоловіки.
8 Сини Бекера: Земірі, Йоаш, Еліезер, Елійоенай, Омрі, Єремот, Авія, Анатот і Алемет. Всі вони Бекерові сини.
9 У їхніх родовідних списках за їхніми родоводами та главами батьківських родин числилось двадцять тисяч двісті хоробрих воїнів.
10 Сини Єдіяїла: Білхан. А сини Білхана: Єуш, Веніямін, Егуд, Кенаана, Зетан, Таршіш та Ахішахар.
11 Всіх цих Єдіяїлових синів, очолюваних главами родин було сімнадцять тисяч двісті хоробрих воїнів, готових вирушити на війну.
12 Шуппім та Хуппім були синами Іра, а Гушім був сином Ахера.
13 Далі сини Нефталима: Яхціїл, Ґуні, Єцер і Шаллум, – сини Білги.
14 А це сини Манассії: Асріїл, якого народила йому наложниця, арамійка; вона також народила Махіра, батька Гілеада.
15 Махір одружив Хуппіма та Шуппіма. Ім’я його сестри Мааха, а ім’я його другого сина – Целофехад. У Целофехада були лише дочки.
16 Махірова дружина, на ім’я Мааха, народила сина; вона його назвала Переш, а ім’я його брата було Шереш; сини Шереша – Улам і Рекем.
17 Син Улама, Бедан. Це всі діти Гілеада, сина Махіра, нащадки Манассії.
18 Сестра Гілеада, Хаммолекет, народила Ішгода, Авієзера і Махлу.
19 А синами Шеміди були: Ахіян, Шехем, Лікіхі та Аніям.
20 А ось нащадки Єфрема: син Шутелах; син Шутелаха – Беред; син Береда – Тахат; син Тахата Елеад; син Елеада – Тахат;
21 син Тахата – Завад; син Завада – Шутелах; синами Шутелаха були Езер та Елеад. Але люди Ґата, місцеві мешканці того краю, вбили їх, оскільки вони спустились до них і хотіли захопити їхню худобу.
22 Тому їхній батько Єфрем багато днів оплакував їх, тож його брати приходили й потішали його.
23 Після інтимних стосунків зі своєю дружиною вона завагітніла, й народила сина; він дав йому ім’я Верія , оскільки його родину спіткало лихо.
24 Його дочка на ім’я Шеера збудувала Нижній і Верхній Бет-Хорон та Уззен-Шеер.
25 Сином Верії був Рефах; син Рефаха – Решеф; син Решефа – Телах; син Телаха – Тахан; син Тахана –
26 Ладан; син Ладана – Аммігуд; син Аммігуда – Елішама;
27 син Елішами – Нон; син Нона – Ісус.
28 Їхнім наділом і місцем проживання було місто Бетель з його околицями; на сході – Нааран, на заході – Ґезер та їхні околиці, а також Сихем з його околицями аж до Айі з навколишніми поселеннями.
29 В напрямку володінь нащадків Манассії: Бет-Шеан з його околицями, Таанах з його околицями; Меґіддо з його околицями та Дор з його околицями. У цих містах мешкали нащадки Йосифа, сина Ізраїля (Якова ).
30 Діти Асира: Їмна, і Їшва, і Їшві, і Верія, і їхня сестра Серах.
31 Сини Верії: Хевер і Малкіїл, який був батьком Бірзаїти.
32 Хевер породив Яфлета, Шомера, Хотама та їхню сестру Шую.
33 Сини Яфлета: Пасах, Бімгал і Ашват. Всі вони Яфлетові сини.
34 Сини Шомера: Ахі, Рохґа, Гувва та Арам.
35 Сини його брата Гелема: Цофах, Їмна, Шелеш і Амал.
36 Сини Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Берій та Їмра;
37 Бецер, Год, Шамма, Шілша, Їтран і Беера.
38 Сини Єтера: Єфуней, Піспа та Ара.
39 Сини Улли: Арах, Ханніїл і Ріція.
40 Це всі нащадки Асира, голови батьківських домів, добірні мужі, хоробрі воїни й головні начальники. Вони були зараховані у військові загони на випадок війни загальною кількістю двадцять шість тисяч чоловік.
1 А щодо синів Іссахара: Тола, Фуа, Ясув і Семерон, — четверо. 2 Сини Толи: Озій, Рафея, Єріїл, Єму, Євасам і Самуїл, володарі родин по батьківській лінії; в Толи — могутні силою, за їхніми родоводами їхня загальна кількість у дні Давида складала двадцять дві тисячі шістсот. 3 Син Озія — Єзрій, а сини Єзрія: Михаїл, Овдія, Йоіл і Єсія, — п’ятеро, усі володарі. 4 А з ними (згідно з їхніми родоводами за їхніми родинами по батьківській лінії) могутні, готові стати в лави на війну, — тридцять шість тисяч, оскільки завели багато жінок і дітей. 5 І їхні брати в усіх родинних лініях Іссахара могутні силою, кількість їх усіх — вісімдесят сім тисяч.
6 Сини Веніаміна: Вале, Вахір і Ядіїл, — троє. 7 Сини Вали: Асевон, Озій, Озіїл, Єрімот і Урія, — п’ятеро, володарі родин по батьківській лінії, могутні силою. Їхня загальна кількість — двадцять дві тисячі тридцять чотири. 8 Сини Вахіра: Замарія, Йоас, Еліезер, Елітенан, Амарія, Єрімот, Авію, Анатот і Ґемеет. Усі вони — сини Вахіра. 9 Їхня загальна кількість за їхніми родами (володарі їхніх родин по батьківській лінії, могутні силою) — двадцять тисяч двісті. 10 Син Ядіїла: Валаан. Сини Валаана: Яус, Веніамін, Аот, Ханана, Зетан, Рамессей і Ахісаар. 11 Усі вони — сини Ядіїла, володарі батьків, могутні силою, — сімнадцять тисяч двісті, які в силі виходять воювати. 12 Сапфін, Апфін і сини Раома; син його — Аер.
13 Сини Нефталима: Ясіїл, Ґоній, Іссіїр і Салом, сини Валая.
14 Сини Манасії: Асеріїл, якого народила його наложниця Сура, — вона народила Махіра, батька Ґалаада. 15 І Махір взяв жінку Амфінові й Мамфінові. Ім’я його сестри — Мооха. Ім’я другого сина — Салпаад. Вони народили Салпаадові дочок. 16 А Мооха, жінка Махіра, народила сина, і він дав йому ім’я — Фарес, ім’я його брата — Сорос, його син — Улам. 17 А син Улама: Вадан. Це — сини Ґалаада, сина Махіра, сина Манасії. 18 Його сестра Малехет народила Ісадека, Авієзера і Маела. 19 А синами Семіра були: Яем, Сихем, Лакей і Аніям.
20 Сини Єфрема: Сотала і його син Варад, його син Таат, його син Елеада, його син Номеей, 21 його син Заред, його син Сотеле, Езер і Елеад. Та мужі Ґета, які народилися в тій землі, убили їх, бо вони спустилися захопити їхню худобу. 22 І Єфрем, їхній батько, плакав багато днів, тож його брати прийшли потішити його. 23 І він увійшов до своєї жінки, і вона завагітніла, і народила сина, і він дав йому ім’я Вараґа, бо сказав: Зло сталося в моєму домі! 24 А з тими, які залишилися, він збудував Нижній і Верхній Веторон. Сини Озана: Сеїра 25 і Рафи — його сини, Расеф і Тале — його сини, Таен — його син. 26 У його сина Лаадана: його син Аміюд, його син Елісама, 27 його син Нум, його син Єсуе. 28 Їхнє володіння і їхнє місце проживання: Ветиль і його села, на сході Наарана, на заході Ґазера і його села; Сихем і його села аж до Ґаяна, і його села. 29 І аж до границь синів Манасії: Ветсаан і його села, Таанах і його села, Валад і його села, Маґеддо і його села, Дор і його села. У них поселилися сини Йосифа, сина Ізраїля.
30 Сини Асира: Ємна, Ісуа, Ісуі та Веріґа, і Соре, їхня сестра. 31 Сини Веріґи: Хавер і Мелхіїл, це — батько Верзети. 32 Хавер породив Яфалита, Самира, Хотама і Солу, їхню сестру. 33 Сини Яфалита: Фесехій, Вамаїл і Асіт. Це — сини Яфалита. 34 Сини Семмира: Ахіураоґа, Ова, Арам 35 і Ваниелам. Його брати: Софа, Імана, Селлис і Амал. 36 Сини Софи: Хухій, Арнафар, Суал, Варій, Імари, 37 Совал, Од, Семма, Саліса, Єтран і Веіра. 38 Сини Єтера: Іфіна, Фасфа і Ара. 39 Сини Оли: Орех, Аніїл і Расія. 40 Усі вони — сини Асира, усі володарі своїх родинних ліній, вибрані, могутні силою, володарі-проводирі. Їх число, щоб воювати в лаві, їхня загальна кількість — двадцять шість тисяч чоловік.