Рід Веніямінів
1 Веніямін породив свого первістка Белу, другим був Ашбела, третім – Ахрах,
2 четвертим – Ноах і п’ятим – Рафу.
3 Синами Бели були: Аддар, Ґера та Авігуд;
4 Авішуа, Нааман, Ахоах;
5 Ґера, Шефуфан і Хурам.
6 А ось сини Ехуда, які були главами батьківських родин, що мешкали у Ґіві, а пізніше переселились в Манахат:
7 Нааман, Ахія і Ґера, котрий їх і переселив. Ґера породив Уззу та Ахіхуда.
8 У Шахараїма, який мешкав на моавських полях після того, як він відпустив від себе своїх дружин Хушім і Баару,
9 народились від його другої дружини Ходеш діти: Йовав, Цівія, Меша, Малкам,
10 Єуц, Сакія і Мірма. Це його сини, – глави батьківських родин.
11 А від дружини Хушіми народились Авітува та Елпаал.
12 Сини Елпаала: Евер, Мішам, Шемед, який побудував міста Оно й Лод з їхніми околицями.
13 А Верія та Шема були главами батьківських родин тих, що проживали в Аялоні і прогнали мешканців Ґата.
14 Далі йдуть Ахйо, Шашак та Єремот;
15 Зевадія, Арад і Едер;
16 Михаїл, Їшпа та Йох – сини Верії.
17 А Зевадія, Мешуллам, Хізкій, Хевер,
18 Їшмерай, Їзлія та Йовав були синами Елпаала.
19 Далі – Яким, Зіхрі та Завді,
20 Еліенай, Ціллетай та Еліїл,
21 Адая, Берая і Шімрат – сини Шімея.
22 А Їшпан, Евер та Еліїл,
23 Абдон, Зіхрі та Ханан,
24 Хананія, Елам і Антотія,
25 Їфдея та Пенуел – сини Шашака.
26 Далі – Шамшерай, Шехарія та Аталія,
27 Яарешія, Ілля та Зіхрі – сини Єрохама.
28 Вони були главами родин, згідно зі своїми родоводами, і, як начальники, вони мешкали в Єрусалимі.
29 А в Ґівеоні мешкали: батько Ґівеона Єіїл , ім’я його дружини – Мааха,
30 його первісток Авдон, Цур, Кіш, Баал, Надав,
31 Ґедор, Ахйо та Зехер.
32 У Міклота народився Шімей. Вони також замешкали неподалік своїх братів у Єрусалимі разом зі своїми родинами.
33 В Нера народився Кіш, Кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, Малхішую, Авінадава та Ешбаала.
34 Сином Йонатана був Мерібаал, а Мерібаал породив Міху.
35 Сини Міхи: Пітон, Мелех, Тареа й Ахаз.
36 Ахаз породив Єгоадду, а Єгоадда породив Алемета, Азмавета і Зімрі; Зімрі породив Моцу.
37 Моца породив Бінею; син Бінеї – Рафа; син Рафи – Елеаса; син Елеаси – Ацел.
38 Далі шестеро синів Ацела за їхніми іменами: Азрікам, Бохер, Їзмаїл, Шеарія, Овадія і Ханан. Усі вони сини Ацела.
39 Далі сини його брата Ешека: Улам був його первістком, Єуш – другим, Еліфелет – третім.
40 Сини Улама були мужами могутніми воїнами, стрільцями з лука. І мали вони багато синів та онуків – сто п’ятдесят. Усі вони з нащадків Веніяміна.
1 Веніамін породив Вала, свого первенця, Асвила — другим, Аара — третім, 2 Ноа — четвертим і Рафу — п’ятим. 3 Синами Вали були: Адер, Ґира, Авіюд, 4 Авісуя, Ноома, Ахія, 5 Ґира, Софарфак і Оїм. 6 Це — сини Аода. Це — володарі родинних ліній тих, які живуть в Ґавеї, і їх переселили в Манахат; 7 Ноома, Ахія і Ґира. Він полонив їх і породив Наану і Ахіхода. 8 Саарим породив на рівнині Моава після того, як він відіслав Осім і Вааду, своїх жінок. 9 І від своєї жінки Ади він породив Йовава, Севія, Місу, Мелхама, 10 Яоса, Савія і Марма. Це — володарі родинних ліній. 11 А від Осіми він породив Авітова і Алфаала. 12 Сини Алфаала: Овид, Мессаам, Семмир. Він збудував Оно, Лод та його села. 13 І Веріґу та Саму. Це — володарі родинних ліній тих, які живуть в Еламі (вони прогнали жителів Ґета). 14 Його брат Сосик, Ярімот, 15 Завадія, Орир, Одид, 16 Михаїл, Єсфа і Йоха — сини Варіґи. 17 Завадія, Мосоллам, Азакій, Авар, 18 Ісамарій, Єзлія і Йовав — сини Елфаала. 19 Якім, Зехрій, Завдій, 20 Еліоиней, Салтій, Еліилій, 21 Адея, Варея і Самарат — сини Самая. 22 Ісфан, Овид, Елеїл, 23 Авадон, Зехрій, Анан, 24 Ананія, Амврій, Елам, Анатотія, 25 Атін, Єферія і Феліїл — сини Сосика. 26 Самсарія, Саарія, Оґотолія, 27 Ярасія, Ілія і Зехрій — сини Іраама. 28 Вони — володарі родинних ліній, володарі згідно зі своїми родоводами. Вони поселилися в Єрусалимі.
29 А в Ґаваоні поселився батько Ґаваона, ім’я його жінки — Мааха. 30 Її син-первенець — Авадон, а потім Сур, Кіс, Ваал, Надав, Нир, 31 Ґедур, його брат, Захур і Макалот. 32 Макалот породив Семау. Вони поселилися напроти своїх братів у Єрусалимі зі своїми братами. 33 Нир породив Кіса, Кіс породив Саула, Саул породив Йонатана, Мелхісуя, Амінадава і Асавала. 34 Сини Йонатана: Меріваал. І Меріваал породив Міхія. 35 Сини Міхії: Фітон, Мелхил, Терей і Ахаз. 36 Ахаз породив Йояда, Йояд породив Ґалемата, Асмота і Замврія, Замврій породив Месу. 37 Меса породив Ваану. Рафея — його син, Еласа — його син, Есил — його син. 38 В Есила — шестеро синів, ось це їхні імена: Езрікам, його первенець, Ізмаїл, Сарея, Авдія і Анан. Усі вони є синами Есила. 39 Сини Асила, його брата: Елам, його первенець, Яіс — другий, Еліфалет — третій. 40 Сини Елама були мужами, могутніми силою, які натягали лука і множили синів та внуків, — сто п’ятдесят. Усі вони — із синів Веніаміна.