Як поводитись із поганами
1 Коли ГОСПОДЬ, твій Бог, уведе тебе в край, в який ти йдеш, щоб ним заволодіти, то Він прожене з-перед тебе численні народи: хеттейців, гіргашейців, аморейців, ханаанців, періззейців, гіввійців та євусейців – сім численніших і сильніших від тебе народів. 2 ГОСПОДЬ, твій Бог, видасть їх тобі, і ти знищиш їх. Неодмінно віддай їх закляттю (цілковитому знищенню ), не укладатимеш з ними Заповіту й не матимеш до них жалю. 3 Ти не будеш з ними ріднитися: не видаватимеш своєї дочки за його сина і не братимеш його дочки для свого сина, 4 бо вона відверне твого сина від Мене, і вони служитимуть іншим богам. Тоді запалав би над вами гнів ГОСПОДНІЙ, який швидко вигубив би вас. 5 А учиніть з ними так: їхні жертовники зруйнуйте, їхні стовпи порозбивайте, їхні ашери повирубуйте, а їхніх різьблених ідолів спаліть у вогні. 6 Тому що ти святий народ у ГОСПОДА, твого Бога. Тебе обрав ГОСПОДЬ, твій Бог, з-поміж усіх народів, що на землі, аби ти був Його особливим народом.
7 ГОСПОДЬ уподобав вас і обрав вас не тому, що ви численніші від усіх народів, адже ви найменші від усіх народів, – 8 ГОСПОДЬ з любові до вас, а також тому, що Він дотримується клятви, якою поклявся вашим батькам, ГОСПОДЬ вивів вас могутньою рукою, визволивши вас з дому неволі, з руки фараона, єгипетського царя. 9 Тож усвідом, що ГОСПОДЬ, твій Бог, є справжнім Богом, вірним Богом, Який до тисячного покоління зберігає Заповіт і виявляє милосердя до тих, хто Його любить і дотримується Його Заповідей. 10 Він Сам відплачує тим, хто Його ненавидить, знищуючи таких. Він не зволікатиме щодо того, хто Його ненавидить, а відплатить йому особисто. 11 Отже , дотримуйся Заповідей, постанов та законів, які я заповідаю тобі сьогодні виконувати.
12 Таким чином, за те, що ви будете слухняними щодо всіх цих постанов, будете дотримуватись і виконувати їх, то ГОСПОДЬ, твій Бог, зберігатиме з тобою Заповіт і обітницю милосердя, як Він присягав твоїм батькам. 13 Він любитиме тебе, поблагословить тебе і розмножить тебе. Поблагословить Він плід твого лона і плоди твоєї землі, твоє збіжжя, твоє вино і твою олію, приплід твоєї великої худоби й окіт твоєї дрібної худоби на землі, яку ГОСПОДЬ присягався твоїм батькам, що дасть тобі. 14 Ти будеш благословенним понад усі народи. Не буде безплідного чи безплідноїні серед вас, ні серед твоєї худоби. 15 ГОСПОДЬ відверне від тебе всяку недугу і не наведе на тебе жодних згубних єгипетських хвороб, про які ти знаєш, тоді як допустить їх на всіх тих, хто тебе ненавидить. 16 Ти знищиш усі народи, які ГОСПОДЬ, твій Бог, видає тобі. Нехай твоє око не щадить їх, і не служитимеш їхнім богам, бо це для тебе пастка.
17 А якби ти помислив у своєму серці: Ці народи численніші від мене, як я зможу їх прогнати? – 18 то не бійся їх! Лишень згадай, що ГОСПОДЬ, твій Бог, учинив фараонові та всім єгиптянам. 19 Ті незвичні досвіди, які звершувались на твоїх очах, – великі знамення та чудеса, могутню руку і простягнуте рамено, якими ГОСПОДЬ, твій Бог, вивів тебе. Так само ГОСПОДЬ, твій Бог, учинить з усіма народами, яких ти боїшся. 20 ГОСПОДЬ, твій Бог, пошле на них шершнів, доки ті, що залишилися, або поховалися від тебе, не вигинуть. 21 Ти не бійся їх, оскільки серед тебе ГОСПОДЬ, твій Бог, великий і страшний Бог. 22 Проте ГОСПОДЬ, твій Бог, проганятиме ці народи перед тобою поволі, поступово. Ти не зможеш їх викоренити швидко, аби проти тебе не намножилися дикі звірі. 23 ГОСПОДЬ, твій Бог, видасть їх тобі й викличе серед них велике збентеження, доки вони не будуть знищені. 24 Він видасть у твої руки їхніх царів, а ти їхнє ім’я зітреш з-під небес. Ніхто не встоїть перед тобою, доки не знищиш їх. 25 Різьблені зображення їхніх богів спалиш у вогні. Не запалюйся жадобою до срібла та золота, що на них, і не бери його собі, аби ти через нього не потрапив у пастку, бо це є гидотою для ГОСПОДА, твого Бога. 26 Тож не принось у свій дім тієї гидоти, щоб не стати, як і вона, закляттям. Ти повинен ненавидіти, відчуваючи велику огиду, оскільки все те приречене на закляття.
1 Коли Господь, твій Бог, введе тебе в землю, в яку входиш, щоб заволодіти нею , то Він усуне перед твоїм обличчям великі й численні народи: хета, ґерґесейця, аморейця, ханаанця, ферезейця, евейця та євусейця — сім численних і сильніших від вас народів. 2 Господь, твій Бог, видасть їх у твої руки, і ти поб’єш їх. Неодмінно вигубиш їх, — не укладеш з ними завіту і не матимеш до них милосердя. 3 І не будете з ними ріднитися: не видаватимеш своєї дочки за їхнього сина і не братимеш їхньої дочки для свого сина, 4 бо вона відверне твого сина від Мене, і він служитиме іншим богам; тоді Господь запалає на вас гнівом і швидко вигубить тебе. 5 Але вчините з ними ось як: їхні жертовники порозвалюєте, їхні стовпи порозтрощуєте, їхні священні гаї повирубуєте і різьблені зображення їхніх богів поспалюєте вогнем. 6 Бо ти є святим народом для Господа, твого Бога, і Господь, твій Бог, обрав тебе, щоб ти був для Нього особливим народом понад усі народи, що на поверхні землі. 7 Господь уподобав вас і обрав вас не тому, що ви численніші від усіх народів, — адже ви менші від усіх народів, — 8 але тому, що Господь вас полюбив, і тому, що Він дотримується клятви, якою поклявся вашим батькам, Господь вивів вас могутньою рукою й піднесеним раменом та визволив тебе з дому неволі, з руки фараона, єгипетського царя. 9 Тож усвідом, що Господь, твій Бог, — Він є Богом, вірним Богом, Який на тисячу поколінь зберігає завіт і милосердя до тих, хто Його любить і дотримується Його заповідей, 10 і Який відплачує особисто тим, хто Його ненавидить, щоб вигубити їх. Він не зволікатиме з тими, хто Його ненавидить, а відплатить їм особисто. 11 Дотримуйся цих заповідей, постанов та присудів, які я заповідаю тобі сьогодні виконувати. 12 І буде, — коли ви слухатимете всі ці постанови, дотримуватиметесь і виконуватимете їх, то і Господь, твій Бог, зберігатиме завіт і милосердя, як Він поклявся твоїм батькам. 13 Він любитиме тебе, поблагословить тебе і помножить тебе; поблагословить нащадків твого лона і плід твоєї землі, твоє збіжжя, твоє вино і твою олію, стада твоєї великої худоби й отари твоєї дрібної худоби на землі, яку Господь поклявся твоїм батькам дати тобі. 14 Ти будеш благословенним понад усі народи. Ні серед вас, ні серед твоєї худоби не буде безплідного чи безплідної. 15 Господь віддалить від тебе всяку неміч і не нашле на тебе жодних згубних єгипетських хвороб, які ти бачив і які пізнав, а нашле їх на всіх тих, хто тебе ненавидить. 16 Знищ усю здобич, захоплену в народів, які Господь, твій Бог, видає тобі: хай твоє око не має до них пощади. І не служи їхнім богам, бо це для тебе пастка. 17 Якщо ж ти скажеш у своєму міркуванні: Цей народ численніший від мене, — як я зможу їх вигубити? — 18 не бійся їх! Лишень згадай , що Господь, твій Бог, учинив з фараоном та всіма єгиптянами, — 19 великі випробовування, які бачили твої очі, ті великі знамення та чудеса, могутню руку і піднесене рамено, якими Господь, твій Бог, вивів тебе. Так само Господь, наш Бог, учинить з усіма народами, обличчя яких ти боїшся. 20 Господь, твій Бог, пошле на них шершнів, доки ті, що залишилися та поховалися від тебе, не будуть вигублені. 21 Ти не матимеш страху перед їхнім обличчям, бо Господь, твій Бог, є серед тебе, — великий і могутній Бог. 22 Господь, твій Бог, вигублятиме ці народи перед твоїм обличчям поволі, поступово. Ти не зможеш вигубити їх швидко, щоб земля не стала запустілою, і щоб проти тебе не намножилося диких звірів. 23 Господь, твій Бог, видасть їх у твої руки і нищитиме їх великим знищенням, доки повністю не вигубить їх. 24 Він видасть у ваші руки їхніх царів, і їхнє ім’я буде стерте з того місця. Ніхто не встоїть проти твого обличчя, доки ти повністю не вигубиш їх. 25 Різьблені зображення їхніх богів спаліть вогнем. Не запалюйся жадобою до срібла та золота з них, не забирай його собі, щоб ти через нього не спіткнувся, бо це є гидота для Господа, твого Бога. 26 Тож не внось у свій дім гидоти, а то станеш як і вона — закляттям. Ти повинен ненавидіти її та гидувати нею , бо вона — закляття.